SULIT 1223/1 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 4 KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Download (0)

Teks penuh

(1)

1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 SET 4 Peraturan Pemarkahan 2015

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 4

KERTAS 1

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta BPI KPM. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa. Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan.

(2)

SKEMA SPM KERTAS 1

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A B C D 5 A B C D 6 A B C D 7 A B C D 8 A B C D 9 A B C D 10 A B C D 11 A B C D 12 A B C D 13 A B C D 14 A B C D 15 A B C D 16 A B C D 17 A B C D 18 A B C D 19 A B C D 20 A B C D 21 Taubat 22 membunuh diri 23 Al- Fadhl 24 Atheis / mulhid 25 Seronok 26 Tamattuk 27 Serentak 28 Sunat 29 Bid’ie

30 Pertunangan, perkahwinan, wakaf, nazar, perceraian, hadanah

31 Saidina Othman Affan

32 khalifah

33 Al- Battani

34 Al-Makmun

35 sutera

36 Sheikh Tahir Jalaludin

37 Ibnu Sina

38 takziah/Innalillah

39 tiga

40 mengajak manusia mengamalkan ajaran Islam / menjauhi pengaruh barat /

(3)

Bahagian B [60 markah]

Soalan Skema Markah

1. a). i

maksud zina:

- Zina ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan nikah yang sah.

1 X 2m= 2m

ii. Dua faktor berlakunya zina, liwat dan musahaqah ialah

- Kurang mendalami pendidikan Islam - Lemah iman dalammenghayatiajaran Islam

- Terpedaya dengan kemewahan dan keseronokan hidup - Sering mengunjungi tempat maksiat

- Membaca dan menonton bahan-bahan lucah

- Mengamalkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja - Kelemahan pelaksanaan undang-undang Islam

- Tidak bersedia memikul tanggungjawab sebagai suami atau isteri

2 X 2m = 4m

iii. Dua usaha remaja menghindari perbuatan zina

- Mendalami ilmu agama Dengan merujuk kepada al-Quran dan al-hadis

- Mengelakkan diri daripada pergaulan bebas dengan berkawan dengan rakan yang baik

- Menjauhkan diri daripada menonton atau membaca bahan-bahan lucah supaya…

- Mendekati para ulama serta meminta nasihat darinya

2 X 2m = 4m

b. .i Khurafat ialah :

- Kepercayaan karut yang dianggap ada hubung kait dengan agama Islam sedangkan hakikatnya bertentangan dengan syariat Islam.

1 X 2m= 2m

(4)

Rubrik

Skor Deskriptor

4m Oleh itu kita hendaklah menjauhi amalan-amalan khurafat supaya kita tidak ketinggalan zaman. 3m Mereka hanya berharap pada nasib. Ini

bertentangan dengan konsep Islam yang sebenar yang menggalakkan umat Islam. Seperti kata hukama sesiapa yang berusaha dia akan berjaya. 2m Mereka semata-mata mengharapkan kepada nasib

dan kepercayaan sahaja

1m Bersetuju kerana masyarakat tidak berusaha untuk memajukan diri dan mengharapkan nasib sahaja 0m Tiada jawapan @ ‘ x ‘

 Jawapan yang sesuai dan munasabah diterima c. i Khawarij ialah :

- Golongan yang menyokong Saidina Ali tetapi tidak bersetuju dengan Majlis Tahkim / Golongan yang berpaling tadah dari menyokong Saidina Ali r.a

1 X 2m= 2m

ii Dua pegangan Khawarij yang bertentangan dengan pegangan ahli Sunnah Wal Jamaah:

- Beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir

- Mengkafirkan umat Islam yang tidak sealiran dengan mereka - Menghalalkan darah umat Islam yang berbeza iktikad dengan

mereka

- Menerima al-Quran sahaja saebagai sumber hukum - Menolak Hadis sebagai sumber hukum

1 X 2m= 2m

2. a. i Dua syarat berkemampuan mengerjakan haji

- Mampu menyediakan tambang dan segala perbelanjaan bagi mengerjakan ibadat haji

- Mempunyai nafkah yang mencukupi untuk tanggungan yang ditinggalkan

- Mempunyai kenderaan pergi dan balik - Aman dalam perjalanan

- Ada kesempatan masa

- Bagi wanita hendaklah bersama mahram atau dua orang perempuan yang boleh dipercayai

- Jika isteri, perlu mendapat keizinan suami.

2 X 1m= 2m

ii. Dua perkara larangan ihram haji khusus kepada jemaah perempuan: - menutup muka

(5)

iii Kepentingan perkara wajib haji dalam ibadat haji:

- Hajinya sah tetapi wajib bayar dam 1 X 2m= 2m

b. i Hukum pemberian mahar

- Wajib 1 X 2m= 2m

ii Dua syarat mahar :

- Barang yang bermanfaatseperti al-Quran - Barang yang bernilai seperti wang, emas, perak

2 X 2m = 4m

iii Dua hikmah disyariatkan mahar dalam Islam

- Melahirkan keikhlasan suami dan isteri

- Sebagai tanda kesanggupan suami untuk membina rumah tangga

- Sebagai persiapan pertama bagi suami untuk memikul tanggungjawab

- Menggembirakan hati isteri yang sanggup meninggalkan keluarga untuk memulakan hidup baru bersama suami - Memulia dan mengiktiraf kedudukan kaum wanita

2 X 2m = 4m

c. i Pak Abu memberi sebahagian daging korban kepada Ah Kau

Hukum: Tidak sah

Alasan: Haram diberi daging korban kepada orang bukan Islam.

Hukum 1 m Alasan 1 m

ii. Puan Salmah dirujuk semula selepas diceraikan 2 bulan secara fasakh

Hukum: Tidak Sah

Alasan: Cerai melalui fasakh tidak sah dirujuk semula kecuali dengan akad dan mahar yang baru.

Hukum 1 m Alasan 1 m

3 a. i Dua polisi Khalifah Othman bin Affan r.a

- Memberi peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin berjihad untuk menyebarkan Islam

- Para sahabat tidak dilarang meninggalkan kota Madinah - Melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal - Menetapkan al-Quran dibaca dengan lahjah Quraisy

- Ramai Gebenor dilantik dari kalangan Bani Umaiyah tetapi masih mengambil kira kelayakan dan kepimpinan mereka -

2 X 1m = 2m

ii. Dua akibat membelakangkan kepimpinan Khulafak Al-Rasyidin

- Kerajaan selepas Khulafa al-Rasyidin dipimpin oleh khalifah secara warisan

(6)

- Huru hara dan kacau bilau berlaku akibat pembunuhan Saidina Othman r.a dan Saidina Ali r.a

- Negara Islam terdedah kepada fitnah dan peperangan sesama sendiri.

- Orang munafik mengambil peluang untuk memecah belahkan umat Islam.

- Timbulnya pepecahan aliran pemikiran seperti Ahli Sunah Wal Jamaah, Syiah yang memberi kesan hingga ke hari ini.

b. i Dua bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h sangat memuliakan Rasulullah SAW

- Tidak menunggang kuda di Madinah kerana menghormati jasad Rasulullah SAW

- Mandi dan memakai pakaian yang bersih sebelum membaca hadis

- Memakai bau-bauan sebelum membaca hadis - Memakai serban sebelum membaca hadis - Berwuduk sebelum membaca hadis

2 X 2m = 4m

ii. Dua sifat ketegasan Imam Malik r.h yang dapat anda contohi

- Pendirian teguh

- Berani menegur khalifah - Mempertahan kebenaran

2 X 1m = 2m

c i. Dua kelebihan menziarahi jenazah.

- Dapat mengeratkan silaturrahim antara sesama keluarga - Mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah

- Mengingati kematian

2 X 1m = 2m

ii

Rubrik

Skor Deskriptor

4m Oleh itu….. hendaklah kita..

3m Seperti hadis rasulullah saw’ sabar itu separuh dari iman

2m kerana setiap musibah yang diterima akan diberi ganjaran pahala dan akan dihapuskan dosa

1m Hendaklah bersabar dengan musibah yang diterima olah Allah SWT,

0m Tiada jawapan @ ‘ x ‘

(7)

iii - Perbezaan cara menziarahi jenazah muslim dan bukan muslim.

Jenazah Muslim Jenazah Bukan Muslim

- Fardhu kifayah / Sunat - Sunat membaca

al-Quran dan berdoa - Sunat diiringi hingga ke

kubur

- Harus / Tidak wajib - Haram berdoa /

membaca al-Quran - Tidak harus mengiringi

hingga ke kubur

1 X 2m = 2m

4 a. i Faktor kejayaan ketenteraan Islam pada zaman Abbasiyah

- Dasar ketenteraan yang terbuka - Pemimpin yang berkaliber

- Peralatan ketenteraan yang canggih - Strategi peperangan yang berkesan.

- Keimanan dan semangat jihad tentera Islam.

1 X 2m = 2m

ii Dua peralatan ketenteraan yang canggih pada masa tersebut

- Manjanik - Dabbabah - Barud - Pedang - Lembing - Panah - Kapal perang 2 X 1m = 2m

b. i Dua jawatan yang pernah HAMKA sandang.

- Guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi - Pensyarah di Unversiti Islam Jakarta - Reaktor Perguruan Tinggi, Jakarta - Pegawai Tinggi Agama Indonesia. - Ketua Umum Majlis Ulamak Indonesia

2 X 1m = 2m

ii Bukti kegigihan HAMKA dalam mengembangkan dakwah di Nusantara

- Melibatkan diri dalam kegiatan dakwah dengan menerbitkan majalah KhatibulUmmah / Pedoman Masyarakat, Menara, Merdeka, Pemandangan, Panji dan Gema Islam

- Mengasaskan Persatuan Hindia Timur untuk memberi pelajaran agama kepada jemaah haji Indonesia.

- Melibatkan diri / pemimpin pertubuhan Muhammadiah - Pengasas Kolej al-Muballighin

2 X 2m = 4m

iiii Dua sumbangan Hamka dalam bidang agama :

- Tasauf Moden - Tafsir Al-Azhar

(8)

- Pedoman Mubaligh Islam - Arkanul Islam

- Sejarah Umat Islam - Revolusi Agama

c. i Dua adab berjual beli

- Amanah - Ihsan. - Kerjasama - Tekun

- Menjauhi perkara yang haram - Melindungi hak penjual dan pembeli

2 X 1m = 2m

ii Akibat seorang peniaga yang tidak mengamalkan adab semasa berjual-beli:

- Mengalami kerugian

- Berlaku penipuan / penindasan

- Menimbulkan perbalahan / permusuhan

- Pelanggan berkurangan kerana hilang kepercayaan

1 X 2m = 2m

ii

Rubrik

Skor Deskriptor

4m Oleh itu ………..

3m Sebagaimana Hadis RAsululllah SAW yang bermaksud;”Sesipa yang menippu kami,maka ia bukanlah daripada kalangan kami.”(Riwayat Muslim.

2m Ini bertujuan untuk member kesedaran mereka bahawa menipu merupakan dosa besar dan dilaknati Allah SWt

1m Membuat laporan kepada persatuan pengguna atau kementerian perdagangan dalam negeri dan antara bangsa supaya diambil tindakan kepada peniaga tersebut.

0m Tiada jawapan @ ‘ x ‘

- Jawapan yang sesuai dan munasabah diterima

2 X 2m = 4m

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di