Environment and Social Concerns docx

19 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

DILG CALABARZON

(2)

RA 9003: Ecological and Solid

Waste Management Act of 2000

Section 11 at 12 ng RA 9003 ay

humihikayat sa mga lalawigan, lungsod, bayan sa pagbuo ng Solid Waste

(3)

Solid Waste Management

Committee

Ang sangguniang barangay sa

pamamagitan ng Ordinansa ay dapat magtatag ng Ecological Solid Waste Management Committee

Ito ay binubuo ng mga sumusunod:

Punong BarangayBarangay kagawad

Pangulo ng Asosasyon ng Homeowners

(4)

Solid Waste Management

Committee

Ito ay binubuo ng mga sumusunod:

Kinatawan ng pangrelihiyong samahan

Pangulo o kinatawan ng Samahan ng mga

negosyante

Kinatawan ng hindi pampamahalaang

samahan na may kinalaman sa kapaligiran

Pangulo ng mga nagtitinda sa palengke at

(5)

Solid Waste Management

Committee

Tungkulin ng SWM Committee

Bumalangkas ng pampamayanang programa

para sa solid waste management na

umaayon sa programa ng lungsod/bayan.

Maging responsable sa segregasyon at

koleksyon ng solid waste para sa nabubulok, di nabubulok, at nagagamit na muli na

basura

Magtatag ng Material Recovery Facility (MRF)

sa barangay o magkakaratig na barangay (clustering)

Maglaan ng pondo para sa kanilang

(6)

Solid Waste Management

Committee

Tungkulin ng SWM Committee

Isama ang programa ng Ecological Solid

Waste Management sa plano ng barangay

Humanap ng ibang pagmumulan ng

gaastusin bukod sa pondo ng barangay

Magpasa ng buwanang ulat sa

Panlungsod/Pambayan Ecological Solid Waste Management Board sa progreso ng

(7)

RA 10121: An Act Strengthening the Philippine Disaster Risk Reduction and Management System

Komposisyon ng Barangay Disaster Risk

Reduction and Risk Reduction and Mangement Council (BDRRMC)

Punong Barangay -Chairman

All Barangay Kagawads including SK

Chairman

Day Care Worker

(8)

RA 10121: An Act Strengthening the Philippine

Disaster Risk Reduction and Management System

Komposisyon ng BDRRMC

Brgy. Tanod Executive OfficerLupong Tagapamayapa Leader

NGOs (Kababaihan, TODAs, JODAs at iba

(9)

Climate Change

(10)

Climate Change

Karamihan sa mga apektado ay ang mga nakatira sa mga baybaying komunidad at ang mas nasa mas mababang mga lugar na kulang ang kaalaman sa paghahanda para sa kalamidad o sakuna.

(11)

Climate Change

REPUBLIC ACT NO. 9729:

AN ACT MAINSTREAMING CLIMATE

CHANGE INTO GOVERNMENT POLICY FORMULATIONS, ESTABLISHING THE

FRAMEWORK STRATEGY AND PROGRAM ON CLIMATE CHANGE, CREATING FOR THIS

PURPOSE THE CLIMATE CHANGE

(12)

Climate Change

Sa ilalim ng batas (RA 9729) ang mga Barangay ay direktang kasangkot sa bayan at lungsod na pamahalaan sa

pagtutuon ng pansin sa mga usapin ukol sa Climate Change at sa pagkilala at

(13)

HIV- AIDS

Ayon sa report noong August 29, 2013

(GMA Network) 1 Filipino ang naiinfect ng HIV kada 1 at kalahating oras (90 minuto).

Isa sa mga dapat ding pagtuunan ng

(14)

Gender and Development

Gender Sensitivity

Ang gender sensitivity ay ang kakayahan

upang makilala isyu ng kasarian, lalo na sa iba't ibang mga palagay o paniniwala ng mga kababaihan nagmumula sa kanilang kalagayan o katayuan sa lipunan.

Ito rin ay tumutugon sa pag unawa at

pagsasaalang alang ng perspektibo ng ating lipunan at kultura ukol sa diskriminasyon

(15)

Gender and Development

4 MAIN PREMISES

Not a war of the sexesNot anti-male

Both men and women are victims,

although women more than men

Both have a stake in the struggle for

(16)
(17)

What can we

do?

What can we

do?

We should address the

We should address the

gender issues….

gender issues….

Local

Devt.

(18)

Gender and Development

(GAD)

o

GAD is a

development

perspective

that recognizes the unequal status

and situations of women and

(19)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...