LAMPIRAN E : SENARAI MINOR DAN KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

17  46  Download (0)

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN E : SENARAI MINOR DAN KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BEEB2013 Mikroekonomi 2 BEEB2023 Makroekonomi 3 BEED1013 Ekonomi Malaysia

4 BEED3013 Isu dan Dasar Pembangunan Ekonomi 5 BEEP3023 Analisis Dasar Awam

6 BEED3023 Ekonomi Perancangan 7 BEED3043 Penilaian Projek 8 BEEI3073 Ekonomi Pengurusan 9 BEEE3083 Ekonomi Sumber Alam 10 BEEA3123 Pengurusan Perniagaantani

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BEEB2013 Mikroekonomi 2 BEEB2023 Makroekonomi 3 BEED1013 Ekonomi Malaysia 4 BEET2013 Ekonomi Antarabangsa 5 BEET3013 Perdagangan Antarabangsa 6 BEET3023 Pembiayaan Antarabangsa 7 BEET3033 Pelaburan Antarabangsa 8 BEED3053 Pembangunan Ekonomi ASEAN 9 BEES3053 Isu-Isu Ekonomi Semasa

10 BEEA3163 Perdagangan dan Perniagaan Pertanian Antarabangsa

BIL KOD NAMA KURSUS

SEFB

2 SEFB Ijazah Sarjana Muda Sains

Ekonomi dengan kepujian MINOR: EKONOMI ANTARABANGSA

3 SEFB Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian

(Pengurusan Perniagaantani)

MINOR: PERNIAGAANTANI BIL PUSAT PENGAJIAN PROGRAM

SEFB 1 Ijazah Sarjana Muda Sains

Ekonomi dengan kepujian MINOR: PENGURUSAN EKONOMI

(2)

1 BEEB2013 Mikroekonomi 2 BEEB2023 Makroekonomi

3 BEEA3033 Kewangan Perniagaantani 4 BEEA3113 Ekonomi Pengeluaran Pertanian 5 BEEA3123 Pengurusan Perniagaantani 6 BEEA3133 Ekonomi Pembangunan Pertanian 7 BEEA3153 Pemasaran Pertanian

8 BEEA3163 Perdagangan dan Perniagaan Pertanian Antarabangsa

9 BEEI3073 Ekonomi Pengurusan

10 GLUL3223 Undang-Undang Perniagaantani

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BWFF2033 Pengurusan Kewangan

2 BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan 3 BWFF3013 Kewangan Korporat 4 BWFF3023 Pengurusan Kredit 6 BWFF3043 Kewangan Antarabangsa 7 BWFF3053 Permodelan Kewangan 8 BWFF3073 Kewangan Peribadi 9 BWFN3013 Analisis Pelaburan

10 BWFN3023 Pasaran Opsyen dan Niaga Hadapan 11 BWFN3033 Pengurusan Portfolio

3 SEFB Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian

(Pengurusan Perniagaantani)

4 SEFB Ijazah Sarjana Muda

Kewangan dengan Kepujian MINOR: KEWANGAN

5 BWFF3033 Institusi dan Pasaran Kewangan

5 SEFB Ijazah Sarjana Muda

(3)

BIL KOD NAMA KURSUS 1 BWFF2033 Pengurusan Kewangan

2 BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan 3 BWFF3073 Kewangan Peribadi

4 BWFN3013 Analisis Pelaburan 5 BWFN3033 Pengurusan Portfolio 6 BWRR1013 Risiko dan Insurans 7 BWRR3033 Pengurusan Risiko 8 BKAT2013 Pengantar Percukaian 9 BWRR3103 Perancangan Estet 10 BWRR3113 Perancangan Persaraan

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BWBB1013 Asas Perbankan 2 BWBB2013 Pengurusan Bank

3 BWBB3013 Operasi Bank Perdagangan 4 BWBB3023 Pengurusan Pinjaman 5 BWBB3033 Perbankan Antarbangsa 6 BWBB3043 Sekuriti Perbankan

7 BWBB3053 Pemasaran Servis Kewangan

8 BWBB3063 Pembiayaan dan Perdagangan Antarabangsa 9 BWBB3073 Pengurusan Perbendaharaan

10 BWBB3083 Perbankan Korporat

11 BWRR3063 Pengurusan Risiko Kewangan

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BWRR1013 Risiko dan Insurans 2 BWRR3033 Pengurusan Risiko 3 BWRS2013 Takaful

4 BWRR3043 Pengurusan Manfaat Pekerja 5 BWRR3063 Pengurusan Risiko kewangan 7 SEFB Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian

MINOR: PENGURUSAN RISIKO 5 SEFB Ijazah Sarjana Muda

Kewangan dengan Kepujian

6 SEFB Ijazah Sarjana Muda

(4)

6 BWRR3073 Pengurusan Risiko kredit 7 BWRR3123 Urus Tadbir Korporat

8 BWRR3133 Analisis Risiko & Pembuatan Keputusan 9 BWRR3143 Pengurusan Risiko Harta dan Liabiliti 10 BWRR3153 Pembiayaan Risiko

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BWRR1013 Risiko dan Insurans 2 BWRR3033 Pengurusan Risiko 3 BWRS2013 Takaful

4 BWRR2033 Insurans Hayat dan Kesihatan 5 BWRR2043 Operasi Syarikat Insurans 6 BWRR3023 Sains Aktuari

7 BWRR3053 Reinsurans

8 BWRR3083 Insurans Marin dan Penerbangan 9 BWRR3143 Pengurusan Risiko Harta dan Liabiliti 10 GLUE3013 Undang-undang Insurans

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BPMM1013 Pengantar Pemasaran 2 BPMM2023 Pengurusan Pemasaran 3 BPMM3013 Gelagat Pengguna

4 BPMM3043 Strategi dan Analisis Pemasaran 5 BPMM3083 Pemasaran Servis

6 BPMM3133 Pengurusan Peruncitan 7 BPMM3023 Pengurusan Jualan 8 BPMM3113 Pengurusan Jenama

9 BPCM3103 Komunikasi Pemasaran Bersepadu 10 BPMM3033 Penyelidikan Pemasaran

SBM

MINOR: PEMASARAN KONTEMPORARI

MINOR: PENGURUSAN PEKERJA 7 SEFB Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian

8 SEFB Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian

MINOR: INSURANS

9 SBM Ijazah Sarjana Muda

Pemasaran dengan kepujian [B.Mktg (Hons)]

10 SBM Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian [BHRM (Hons)]

(5)

BIL KOD NAMA KURSUS 1 BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia 2 BSMH3033 Latihan dan Pembangunan 3 BSMH3053 Pengurusan Prestasi Pekerja 4 BSMH3153 Pengurusan Kerjaya

5 BSMH3023 Penstafan

6 BSMH3043 Pengurusan Imbuhan dan Ganjaran 7 BSMH3063 Pengurusan Perubahan

8 BSMH3083 Pengenalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 9 BSMH3103 Perhubungan Industri

10 BSMH3113 Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BPME 2013 Kemahiran Dan Gelagat Usahawan 2 BPME 2023 Kreativiti Dan Inovasi

3 BPME 3063 Pengurusan Jaringan Usahawan 4 BPME 3033 E-Dagang

5 BPME 3013 Pengurusan Perkembangan Perniagaan 6 BPME 3023 Pengurusan Perniagaan Francais 7 BPME 3043 Perniagaan Keluarga

8 BPMM3023 Pengurusan Jualan 9 BPMM1013 Pengantar Pemasaran 10 BPME2043 Rancangan Perniagaan

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BJTC2023 Teknologi Pembinaan

2 BJTC2033 Pengurusan dan Kejuruteraan Alam Sekitar 3 BJTC3023 Pengurusan Tender dan Taksiran

4 BJTC3033 Sistem Kemudahan Bangunan MINOR: KEUSAHAWANAN

10 SBM Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian [BHRM (Hons)]

11 SBM Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian [B.Ent.(Hons)]

STML 12 STML Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Teknologi dengan Kepujian

(6)

5 BJTC3043 Teknologi dan Inovasi Pembinaan 6 BJTC3053 Pengurusan dan Penyenggaraan Binaan 7 BJTC3063 Perancangan dan Kawalan Pembinaan 8 BJTC3083 Pengurusan Nilai

9 BJTH3053 Pengurusan Projek

10 BJTM2033 Penafsiran Lukisan Kejuruteraan

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BJMP2033 Pengurusan Pengeluaran dan Operasi 2 BJTE3033 Pembuatan Elektronik

3 BJTM2023 Teknologi Pembuatan

4 BJTM2033 Penafsiran Lukisan Kejuruteraan 5 BJTM3013 Teknologi dan Pengurusan CAD/CAM 6 BJTM3023 Kejuruteraan Industri

7 BJTM3033 Kejuruteraan Sistem Pembuatan

8 BJTM3043 Perancangan dan Kawalan Pengeluaran 9 BJTM3053 Inovasi dan Pembangunan Produk 10 BJTM3063 Pengautomatan Industri dan Robotik

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BJIP2053 Sistem Maklumat Pengilangan dan Operasi 2 BJMP2033 Pengurusan Pengeluaran dan Operasi 3 BJMP3023 Rekabentuk Sistem Operasi

4 BJMP3033 Pengurusan Inventori 5 BJMP3053 Strategi Operasi

6 BJMP3073 Pengurusan Pembelian dan Rangkaian Pembekal 7 BJMQ3013 Pengurusan Kualiti

8 BJMQ3113 Pengurusan Sistem Kualiti 9 BJTH3053 Pengurusan Projek

10 BJTH3123 Pengurusan Strategik dalam Teknologi 14 STML Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Operasi dengan Kepujian

MINOR: PENGURUSAN OPERASI

15 STML Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Logistik dan Pengangkutan) dengan Kepujian

MINOR: LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN 12 STML Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Teknologi dengan Kepujian

13 STML Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian

(7)

BIL KOD NAMA KURSUS 1 BPMG2013 Teori dan Praktis Pengangkutan

2 BPMG3013 Dasar dan Perancangan Pengangkutan 3 BPMG3043 Sistem Maklumat Pengangkutan

4 BPMG3053 Pengurusan Pengangkutan Darat 5 BPMG3063 Pengurusan Pengangkutan Berrel 6 BPMG3083 Pengurusan Pengangkutan Maritim 7 BPMG3093 Pengurusan Pengangkutan Udara 8 BPMG3103 Perancangan dan Pengurusan Airport 9 BPMG3113 Pengurusan Logistik

10 BPMG3133 Pengurusan Pengudangan MINOR: PERAKAUNAN

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BKAA2013 Audit and Asurans I 2 BKAA3023 Audit and Asurans II

3 BKAR1013 Perakaunan Kewangan & Pelaporan I 4 BKAR2023 Perakaunan Kewangan & Pelaporan II 5 BKAM2013 Perakaunan Pengurusan I

6 BKAM3023 Perakaunan Pengurusan II 7 BKAS2013 Sistem Maklumat Perakaunan

8 BKAS2123 Analisis & Rekabentuk Sistem Maklumat Perakaunan 9 BKAT2013 Pengantar Pencukaian

10 BKAT3023 Pencukaian Lanjutan

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BKAL 1023 Perakaunan Perniagaan 2 BWBB1013 Asas Perbankan

3 BWBS2083 Pengurusan Bank-bank Islam 15 STML Ijazah Sarjana Muda

Pentadbiran Perniagaan (Logistik dan Pengangkutan) dengan Kepujian

SOA 16 SOA Ijazah Sarjana Muda

Perakaunan

IBS 17 IBS Ijazah Sarjana Muda

Kewangan dan Perbankan Islam (BIFB)

(8)

4 BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan 6 BWFF2033 Pengurusan Kewangan

7 BWFS2073 Usul fiqh untuk Kewangan dan Perbankan 8 BWFS2083 Pasaran Kewangan Islam, Instrumen dan Institusi

9 BWFS3053 Qawaid fiqh untuk Kewangan dan Perbankan 10 BWFS3093 Seminar Kewangan dan Perbankan Islam 11 BWSE1013 Asas Ekonomi Islam

12 BWSS2013 Falsafah Perniagaan dalamKewangan dan Perbankan Islam

13 BWSS2093 Kontrak dalam Kewangan dan Perbankan Islam

BIL KOD NAMA KURSUS

1 BPMS1013 Teori Amalan Perniagaan Islam 2 BPMS2013 Fiqh Muamalat

3 BPMS3013 Pengurusan Zakat

4 BPMS2073 Pengurusan Pusaka, Hibah dan Wasiat

6 BPES3063 Pengurusan Ekonomi Islam

7 BPMS2033 Etika Perniagaan Islam dan Tanggungjawab Sosial 8 BPFS2043 Pengurusan Kewangan Islam

9 BWBS2013 Operasi Perbankan Islam

10 BPMS3083 Sejarah Perkembangan Hukum Islam

11 BPMS2053 Aspek Pengurusan dalam Al-Quran dan Hadis 12 BPMS3053 Prinsip Islam dalam Pengurusan Pemasaran

MINOR: MATEMATIK

BIL CODE COURSE NAME

1 SQQM1034 Kalkulus I SQS

19 Pusat Pengajian Sains Kuantitatif (SQS)

Ijazah Sarjana Muda Matematik Perniagaan 17 IBS Ijazah Sarjana Muda

Kewangan dan Perbankan Islam (BIFB)

18 IBS Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat (BMA)

5 BPMS3023 Teori dan Falsafah Takaful MINOR: PENGURUSAN ISLAM

(9)

2 SQQM1063 Matematik Diskret 3 SQQM2023 Algebra Linear 4 SQQM2034 Kalkulus II

5 SQQM1073 Matematik Perniagaan 6 SQQM3043 Persamaan Perbezaan Biasa 7 SQQM3034 Kalkulus Multivariat

8 SQQS1013 Pengantar Statistik 9 SQQS2013 Statistik Gunaan 10 SQQP3023 Pemodelan Pemutusan

BIL CODE COURSE NAME

1 SQQM1034 Kalkulus I

2 SQQM2023 Algebra Linear

3 SQQS1033 Penjelajahan dan Pengitlakan Data

4 SQQS1043 Kebarangkalian dan Statistik

5 SQQS2063 Statistik Pentaadbiran

6 SQQS2073 Pemodelan Regrasi

7 SQQS2083 Teknik Pensampelan

8 SQQS3063 Peningkatan Kualiti Berstatistik

9 SQQS3153 Kaedah Tak Berparameter

10 SQQS3163 Kaedah Peramalan

11 SQQP3023 Pemodelan Pemutusan

BIL CODE COURSE NAME

1 SQQP1014 Teknik Sains Kuantitatif I 2 SQQP2014 Teknik Sains Kuantitatif II

3 SQQP3033 Pemodelan Komputer Dalam Perniagaan 4 SQIT1013 Pengaturcaraan Dalam Aplikasi Perniagaan 5 SQQP3023 Pemodelan Pemutusan

6 SQQP3063 Pemodelan Sistem Dinamik 19 Pusat Pengajian

Sains Kuantitatif (SQS)

Ijazah Sarjana Muda Matematik Perniagaan

20 Pusat Pengajian Sains Kuantitatif (SQS)

Ijazah Sarjana Muda Statistik

Industri MINOR: STATISTIK INDUSTRI

21 Pusat Pengajian Sains Kuantitatif (SQS)

Sarjana Muda Sains

(10)

7 SQIT3043 Permodelan Data dan Pengkalan Data 8 SQIT3013 Komputer Dalam Pemutusan Perniagaan 9 SQQM1063 Matematik Diskret

10 SQQS1033 Penjelajahan dan Pengitlakan Data

BIL KOD NAMA KURSUS

1 STIV1023 Asas Sistem Multimedia 2 STIV2013 Interaksi Manusia Komputer 3 STIV2023 Grafik dan Animasi Komputer 4 STIV2043 Teknologi Audio Digital 5 STIV3023 Rangkaian Sistem Multimedia 6 STIV3043 Teknologi Video Digital

7 STIV3053 Perkhidmatan Teknologi Internet 8 STIV3073 Seminar Multimedia

10 STIV3103 Rekabentuk Berasaskan Pengguna

BIL KOD NAMA KURSUS

1 SCCA1013 Pengantar Komunikasi 2 SCCA1023 Teori Komunikasi

3 SCCA2023 Komunikasi Kemanusiaan 4 SCCA2073 Perhubungan Awam

5 SCCA2083 Undang-undang dalam Komunikasi 6 SCCA2103 Komunikasi Kepimpinan

7 SCCD3223 Komunikasi Pembujukan 8 SCCD3253 Analisis Media Antarabangsa 9 SCCG3123 Komunikasi Perundingan

10 SCCG3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan 21 Pusat Pengajian

Sains Kuantitatif (SQS)

Sarjana Muda Sains Pemutusan

SMMTC 22 SMMTC Ijazah Sarjana Muda Sains

Dengan Kepujian (Multimedia)

9 STIV3063 Teknologi Multimedia Mudah Alih dan Pengkomputeran Tersedia MINOR: INOVATIF MULTIMEDIA

23 SMMTC Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian

(Komunikasi)

MINOR: KOMUNIKASI KORPORAT

24 SMMTC Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media dengan Kepujian [BMedia Tech (Hons.)]

(11)

BIL KOD NAMA KURSUS 1 SCCT1033 Pengantar Teknologi Media 2 SCCT1093 Media Visual

3 SCCT2033 Penulisan Media 4 SCCT2043 Fotografi

5 SCCT2063 Undang-Undang dan Etika Media 6 SCCT2073 Kreativiti dan Estetika Media 7 SCCT3033 Psikologi Media

8 SCCT3233 Pemasaran Media Integratif 9 SCCT2323 Laporan Berita Penyiasatan 10 SCCT2413 Penulisan Skrip Elektronik

BIL KOD NAMA KURSUS

1 SCIM1013 Pengenalan Industri Kreatif 2 SCIM1023 Asas Seni Kreatif

3 SCIM1053 Komunikasi Budaya dan Apresiasi Seni Malaysia 4 SCIM2033 Audio Kreatif

5 SCIM2103 Sejarah, Estetika dan Kritikan Filem 6 SCIM2043 Penulisan Skrin

7 SCIM2113 Pengarahan Filem 8 SCIM3053 Seminar Industri Kreatif 9 SCIM3103 Pengurusan Produksi Filem 10 SCIM3113 Sinematografi

BIL KOD NAMA KURSUS

1 SSKC1013 PRINSIP ASAS BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2 SSKC2313 KEMAHIRAN MENOLONG

3 SSYA1013 PENGANTAR PSIKOLOGI

4 SSYD3033 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI

5 SSYM1023 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MANUSIA 24 SMMTC Ijazah Sarjana Muda

Teknologi Media dengan Kepujian [BMedia Tech (Hons.)]

25 SMMTC Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dengan Kepujian [BCIM (Hons.)]

MINOR : KEUSAHAWANAN PERFILEMAN

SSD 26 SSD Ijazah Sarjana Muda

(12)

6 SSYP2013 PERSONALITI 7 SSYP2313 PSIKOLOGI BILAZIM 8 SSYP2433 PSIKOLOGI KESIHATAN

9 SSYP4543 PEMILIHAN DAN PENEMPATAN PERSONEL 10 SSYP2023 PSIKOLOGI SOSIAL

BIL KOD NAMA KURSUS

1 SSSD3623 KRIMINOLOGI

2 SSSP1013 PENGANTAR SOSIOLOGI 3 SSWP1013 PENGANTAR KERJA SOSIAL

4 SSWP1023 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEBAJIKAN SOSIAL 5 SSWP1033 KESUKARELAWANAN

6 SSWR2063 AGAMA DAN KEBAJIKAN SOSIAL

7 SSWS2113 KEPELBAGAIAN BUDAYA DAN KEPERLUAN MANUSIA 8 SSWS2153 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI 9 SSWS2143 MASYARAKAT, KEMISKINAN DAN PROGRAM KEBAJIKAN 10 SSWS2213 DINAMIK KELUARGA

11 SSWY1043 TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM PERSEKITARAN SOSIAL

BIL KOD NAMA KURSUS

1 STIA1113 Pengaturcaraan 1 2 STIA1123 Pengaturcaraan 2

3 STIA2024 Struktur Data dan Analisis Algoritma

4 STID3014 Sistem Pangkalan Data dan Capaian Maklumat

6 STID3074 Pengurusan Projek dan Teknologi Maklumat SOC

28 SOC

Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat)

(Pusat Pengajian Pengkomputeran)

MINOR: PENGURUSAN MAKLUMAT

5 STID3024 Analisis dan Rekabentuk Sistem 26 SSD Ijazah Sarjana Muda

Kaunseling dengan Kepujian

27 SSD Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial dengan Kepujian

(13)

7 STID3124 Pentadbiran Pangkalan Data 8 STID3144 Pengurusan Pengetahuan 9 STID3154 Keusahawanan IT

10 STIW2024 Kejuruteraan Perisian

BIL CODE COURSE NAME

1 STIA1113 Pengaturcaraan 1 2 STIA1123 Pengaturcaraan 2

3 STIA2024 Struktur Data dan Analisis Algoritma

4 STID3014 Sistem Pangkalan Data dan Capaian Maklumat

6 STIW2024 Kejuruteraan Perisian

7 STIW3034 Pengujian dan Jaminan Kualiti Perisian 8 STIW3044 Kejuruteraan Web

9 STIW3054 Pengaturcaraan Masa Nyata

BIL KOD NAMA KURSUS

1 GHZA1013 Pengantar Pelancongan 2 GHZM2023 Pemasaran Pelancongan

3 GHZL4013 Polisi, Perancangan Dan Pembangunan Pelancongan 4 GHZM3093 Pengurusan Operasi Lawatan

5 GHZM3063 Gelagat Pelancongan 6 GHZN3033 Pengurusan Rekreasi 7 GHZN3073 Geografi Pelancongan 8 GHZN2013 Pelancongan Sukan 9 GHZM3053 Pengangkutan Pelancongan 28 SOC

Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat)

(Pusat Pengajian Pengkomputeran)

STHEM 30 STHEM Sarjana Muda Pengurusan

Pelancongan dengan Kepujian [BTM (Hons)]

MINOR : PENGEMBARAAN DAN PELANCONGAN 29 SOC

Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Maklumat)

(Pusat Pengajian Pengkomputeran)

MINOR: APLIKASI WEB

5 STID3024 Analisis dan Rekabentuk Sistem

(14)

10 GHZP3013 Pengurusan Sumber Warisan

BIL KOD NAMA KURSUS

1 GHZA1113 Pengantar Acara 2 GHZM2113 Pemasaran Acara 3 GHZN3053 Pengurusan Risiko Acara

4 GHZT3133 Pentadbiran dan Pengkoordinasian Acara 5 GHZT3213 Operasi Acara dan Logistik

6 GHZS2123 Aspek Sosiologi dalam Pengurusan Acara 7 GHZP4313 Pengurusan Acara Pelancongan Sukan 8 GHZT3113 Rekabentuk dan Produksi Acara 9 GHZL3143 Pendanaan dan Penajaan Acara 10 GHZS2113 Sukan dan Masyarakat

BIL KOD NAMA KURSUS

1 GHOA1013 Pengantar Hosptaliti 2 GHOC1013 Kebersihan dan Sanitasi 3 GHOP2013 Kemahiran Interpersonal 4 GHOT2033 Pengurusan Pejabat Depan 5 GHOT 3043 Pengemasan

6 GHOP3013 Pengurusan Operasi Hospitaliti 7 GHOM3053 Jualan dan Pemasaran Hospitaliti 8 GHOP3023 Pengurusan Restoran

9 GHOL4023 Pengurusan Strategik Hospitaliti 10 GHOP4053 Seminar Hospitaliti

BIL KOD NAMA KURSUS

1 GFMA2023 Perniagaan Antarabangsa 2 GFMA3053 Pengurusan Antarabangsa 30 STHEM Sarjana Muda Pengurusan

Pelancongan dengan Kepujian [BTM (Hons)]

31 STHEM Sarjana Muda Pengurusan Acara dengan Kepujian [BEM(Hons)]

MINOR : PENGURUSAN ACARA

32 STHEM Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti dengan Kepujian [BHM(Hons)]

MINOR : PENGURUSAN HOSPITALITI

SOIS 33 SOIS Sarjana Muda Pengurusan

Perniagaan Antarabangsa dengan kepujian

[BIBM(Hons)]

(15)

3 GFML3053 Logistik Antarabangsa 4 GFPA3083 Syarikat Multinasional

6 GFMA3103 Dasar Perniagaan Antarabangsa 7 BWBB3033 Perbankan Antarabangsa

8 BWBB3063 Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa 9 BPMM3053 Pemasaran Antarabangsa

10 BSMH3113 Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa

BIL KOD NAMA KURSUS

1 GFPA1014 Pengantar Sains Politik 2 GFPA2043 Sejarah Dunia Moden 3 GFPP2033 Diplomasi

4 GFPP2064 Hubungan Antarabangsa

6 GFLA3124 Undang-undang Antarabangsa 7 GFLA3143 Hak-Hak Asasi Antarabangsa 8 GFPP3753 Kedaulatan dan Globalisasi 9 GFPS3043 Pengajian Strategik

10 GFPS3083 Pengurusan dan Penyelesaian Konflik Antarabangsa 11 GFPP3114 Politik Ekonomi Antarabangsa

12 GFPPP3413 Analisis Risiko Politik dan Ekonomi 13 GFPP3143 Politik Ekonomi Serantau

14 GFPP2133 International Economic Organizations and Developing World

BIL KOD NAMA KURSUS

34 SOIS Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa dengan kepujian [BIAM(Hons)]

MINOR: PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

5 GFPP2223 Dasar Luar Negara

SOG 33 SOIS Sarjana Muda Pengurusan

Perniagaan Antarabangsa dengan kepujian

[BIBM(Hons)]

5 GFMA3113 Penggabungan dan Pengambilalihan Antarabangsa

35 SOG Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam dengan Kepujian

(16)

1. GMGA1013 Asas Pentadbiran Awam

2. GMGF1013 Ekonomi dalam Pengurusan Awam 3. GMGA2023 Dasar Awam

4. GMGA2013 Perlembagaan Malaysia

6. GMGA2033 Etika Pentadbiran Awam

7. GMGM3023 Kepimpinan Dalam Pengurusan Awam 8. GMGM3033 Kemahiran Perundingan dan Tawar Menawar 9. GMGF2023 Pentadbiran Kewangan

10. GMGA2053 Kerajaaan Tempatan

BIL KOD NAMA KURSUS

1. GMJC3363 Penilaian Impak Sosial 2. GMJT2054 Urbanisasi dan Industrilisasi 3. GMJT3124 Pembangunan Wilayah 4. GMJT3113 Pentadbiran Alam Sekitar

5 GMJG2023 Politik Pembangunan

6. GMJP3063 Perancangan dan Pengurusan Projek 7. GMJP3143 Perancangan Infrastruktur dan Perumahan

8. GMJG3263 Pengurusan Pembangunan dan Urustadbir Negara 9. GMJT3133 Gender dan Pembangunan

10. GMJC3313 Pengurusan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan

BIL KOD NAMA KURSUS

1 GLUE2113 Undang-Undang Perniagaan

2 GLUE2033 Undang-Undang Pekerjaan dan Perhubungan 3 GLUE3163 Undang-Undang Pentadbiran

4 GLUE3173 Undang-Undang Perbankan SOL

37 SOL Ijazah Sarjana Muda

Undang-Undang dengan Kepujian MINOR: UNDANG-UNDANG 35 SOG Ijazah Sarjana Muda

Pengurusan Awam dengan Kepujian

5. GMGM2023 Pengurusan Sumber Manusia dalam Sektor Awam

36 SOG Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dengan Kepujian

(17)

5 GLUE3013 Undang-Undang Insurans 6 GLUE3023 Undang-Undang Hasil 7 GLUE3143 Undang-Undang Hakcipta

8 GLUE3133 Undang-Undang Harta Perindustrian 9 GLUE3043 Undang-Undang Teknologi Maklumat 10 GLUE3053 Undang-Undang Siber

37 SOL Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :