Buku Aktiviti TKRS (1)

28  39  Download (0)

Teks penuh

(1)
(2)

BUKU AKTIVITI TKRS

A1

Arahan: Potong dan warnakan logo KRS kemudian tampal logo di dalam buku log

dan lekatkan label yang sesuai untuk menerangkan maksud logo

Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat

Warna putih melambangkan keikhlasan dan kesucian

Perisai melambangkan benteng ketahanan diri dari gejala yang tidak

sihat

Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yangtercinta

Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama Negara

Malaysia

Buku yang terbuka dan rehal melam-bangkan institusi pendidikan yang tradisi

ilmu untuk semua tanpa mengira ketu-runan dankaum, aamadan latar

be-lakang budaya ke arah melahirkan bangsaMalaysia selaras dengan Falsafah

Pendidikan negara Potong, warnakan dan tampal di

dalam Buku Log Anda

(3)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 3 BUKU AKTIVITI TKRS

A2

Arahan: Potong dan tampalkan simpulan yang diberi ke dalam buku log. Dengan

menggunakan tali pengikat bungkusan, hasilkan simpulan yang sama. Setelah siap, lekatkan ke dalam buku log anda. (Anda juga boleh menggunakan wayar elektrik hitam dan merah)

Nama Simpulan: Kegunaan: Nama Simpulan: Kegunaan: Nama Simpulan: Kegunaan: Nama Simpulan: Kegunaan:

(4)

BUKU AKTIVITI TKRS

A3

Silang Kata TKRS– Aktiviti Penyuburan

1 2 3 4 1.Nama asal KRS

3.Kopral

5.Warna kuning dalamlogo berkaitan den-gan____________________

7. __________ dan rehal melambangkan institusi pendidikan yang tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dankaum, aamadan latar belakang budaya ke arah mela-hirkan bangsaMalaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan negara

8._____________________ digunakan menyambung dua tali yang tidak sama besar

10.Berkaitan dengan motto

11.___________________berkait rapat dengan buku dalam logo KRS

12. Resmi________________ semakin tunduk semakin berisi 13.______kanan digunakan untuk melangkah dalam kawat KRS

14.melambangkan alam sekitar

Ke bawah

2. Kesetiaankepada Raja dan Negara

4. 36 orang dalam satu kumpulan KRS dipanggil______ 6. Perbuatan selepas rehatkan diri ialah__________ diri 9. Nama pengasas KRS

10.Amat penting dan ada kaitan dengan motto 5 7B K U 6 8K T I 9T 10 11 12 13 14

(5)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 5 BUKU AKTIVITI TKRS

A4

Menamakan pangkat-pangkat di dalam TKRS dan KRS . Tampalkan ke dalam buku log anda

(6)

BUKU AKTIVITI TKRS

A5

Mengenali organisasi platun anda.

Potong dan tampal semula Carta Organisasi Platun di dalam Buku Log anda

PLATUN-36 ORANG ANGGOTA KETUA PLATUN: SARJAN TKRS

SEKSYEN 12 ORANG ANGGOTA

PLATUN

36 ORANG ANGGOTA KETUA PLATUN: SARJAN TKRS

KOMANDER PLATUN: LEFTENAN

SEKSYEN 12 ORANG ANGGOTA SEKSYEN

(7)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 7 BUKU AKTIVITI TKRS

A6

Namakan aksesori yang digunakan pada Unifom KRS dan TKRS

(8)

BUKU AKTIVITI TKRS

A7

Kenal pasti tapak perkhemahan yang selamat dan sesuai

Keluarkan khemah dari sarung. Asingkan poles, khemah, flysheet dan tali serta pancang

Hamparkan flysheet pada bahagian atas khemah. Pasangkan tali dan ikat pada bahagian-bahagian yang

ditetapkan agar khemah menjadi tegang, kemas dan tidak dimasuki air

Tentukan kedudukan pintu khemah yang sesuai terutama bagi anggota wanita

Hamparkan khemah mengikut kedudukan pintu yang telah anda tetapkan

Ambil poles dan masukkan mengikut ruang-ruang yang disediakan pada khemah. Pastikan semua ruang digunakan untuk menggelakkan khemah dari rosak Tegak/dirikan khemah. Hujung poles dimasukkan ke

ruang yang disediakan di sudut khemah. Selepas itu buangkan pasir atau sebarang kotoran yang beradadi

dalam khemah

1

2

4

5

3

6

7

Kenal pasti cara memasang khemah dan

suaikan dengan urutan proses

(9)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 9 BUKU AKTIVITI TKRS

A8

Potong dan tampalkan kedalam buku Log.

Kemudian namakan serta terangkan

(10)

BUKU AKTIVITI TKRS

A9

Potong dan tam-pal di dalam Buku Log menurut urutan yang betul

Namakan jenis-jenis pembalut di bawah

Balutan dan Pembalutan

(11)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 11 BUKU AKTIVITI TKRS

A10

Tuliskan nama negeri di bawah bendera

ke-mudia potong serta tampal di dalam buku log

anda

(12)

BUKU AKTIVITI TKRS

A11

Tuliskan nama negeri di bawah jata kemudian

potong serta tampal di dalam buku log anda.

Terangkan makna jata negara Malaysia dan

negeri anda

(13)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 13 BUKU AKTIVITI TKRS

A12

AKTIVITI PENYUBURAN

Bulatkan perkataan yang berkaitan

dengan TKRS yang anda temui.

GEJET S B G E J E T z K O M A N D A N BUKU SILA K N L M G Y F D E T W D R T Y U I BUNGA KETI T Y U B U K U X S I L A X D F B G MANUK K O M P E N I G Y N B K O P R A L TINDIH KASIH J K L N M D G H J D E I F E V K A PLATUN B U N G A B K E T I R L G G H J M KOPRAL S F G H N H N M C H E M V A W T A SEKSYEN P L S T U N D G Y V T U C W F H B MEJAR S D E F K B F H J K Y T H A N I N LANS KOPRAL W C K Q C N C T S A U D H I D U P RAN Q V S E H M L A N S R F W P S G V PEGAWAI WARAN X S Y H J R Q F G I T G S W D C D THANI C M E J A R A S V H S T M A F L A IKHTIAR V N N H A A X I K H T I A R M B K MAFLA G H T Y E N A J K E S X H A N G J BERET F H R H J Q F G L U I V G N H D F KOMPENI KOMANDAN

(14)

BUKU AKTIVITI TKRS

A13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

Lukis semula bendera negeri-negeri menurut susunan di dalam majlis rasmi kemudian tampal di dalam buku log

(15)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 15 BUKU AKTIVITI TKRS

A14

KADET REMAJA SEKOLAH

Kadet Remaja Sekolah

Menuju satu ____________ bersaudara

Bersatu ______________keamanan negara

__________________Ilmu, Iman dan Amal

Marilah kita membina peribadi

Membentuk ___________yang kreatif

Kearah _____________ diri

Sepanjang masa yang berterusan

Remaja , ______________ cabaran

Menjadi bangsa ________________

Maju dan ________________

Remaja _____________________

Jangan kita lupa kepada ____________________

Remaja , hayati _________________

Ilmu, Iman dan ___________________

Kekalkan ________________ , dan ______________

____________________ Kadet Remaja Sekolah

Ujian Kenaikan Pangkat Lans Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

Lengkapkan lagu Kadet Remaja Sekolah

dan tampal di dalam Buku Log anda

(16)

BUKU AKTIVITI TKRS

A15

Ujian Kenaikan Pangkat Lans Kopral (TKRS) bagi tajuk Alam Sekitar

Buat Kajian di kawasan taman sekolah anda

dan lengkapkan maklumat di bawah. Setelah

siap, tampal di dalam buku log anda

Nama Pokok

Ciri-ciri Pokok Hiasan

Ketinggian:

Warna Bunga:

Catatan Lain:

Gambar pokok/bunga atau contoh daun– boleh ditampal di sini

Nama Pokok

Ciri-ciri Pokok Hiasan

Ketinggian:

Warna Bunga:

Catatan Lain:

Gambar pokok/bunga atau contoh daun– boleh ditampal di sini

(17)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 17 BUKU AKTIVITI TKRS

A15

Ujian Kenaikan Pangkat Lans Kopral (TKRS) bagi tajuk Alam Sekitar

Buat Kajian di kawasan taman sekolah anda

dan lengkapkan maklumat di bawah. Setelah

siap, tampal di dalam buku log anda

Nama Pokok

Ciri-ciri Pokok Hiasan

Ketinggian:

Warna Bunga:

Catatan Lain:

Gambar pokok/bunga atau contoh daun– boleh ditampal di sini

Nama Pokok

Ciri-ciri Pokok Hiasan

Ketinggian:

Warna Bunga:

Catatan Lain:

Gambar pokok/bunga atau contoh daun– boleh ditampal di sini

(18)

BUKU AKTIVITI TKRS

A15

Ujian Kenaikan Pangkat Lans Kopral (TKRS) bagi tajuk Alam Sekitar

Buat Kajian di kawasan taman sekolah anda

dan lengkapkan maklumat di bawah. Setelah

siap, tampal di dalam buku log anda

Nama Pokok

Ciri-ciri Pokok Hiasan

Ketinggian:

Warna Bunga:

Catatan Lain:

Gambar pokok/bunga atau contoh daun– boleh ditampal di sini

Nama Pokok

Ciri-ciri Pokok Hiasan

Ketinggian:

Warna Bunga:

Catatan Lain:

Gambar pokok/bunga atau contoh daun– boleh ditampal di sini

(19)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 19 BUKU AKTIVITI TKRS

A16

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

(20)

BUKU AKTIVITI TKRS

A17

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

PERTOLONGAN CEMAS

Ujian Kenaikan Pangkat Lans Kopral (TKRS) bagi tajuk Bantu Mula

Namakan peralatan dan bahan yangsepatutnya ada di dalam Peti Pertolongan Cemas di sekolah atau di rumah anda

(21)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 21 BUKU AKTIVITI TKRS

A18

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Alam Sekitar

Lukiskan dan terangkan secara ringkas rantaian ke-hidupan seekor rama-rama. Warnakan hasil kerja anda

(22)

BUKU AKTIVITI TKRS

A19

PEMIMPIN DI SEKOLAH ANDA

Gambar Jika Ada

Nama Guru Besar/Guru Besar Cemerlang

Tarikh Lahir: _____________________Jan :_____________________ Agama:__________________ Tempat Asal:____________________ Mula Berkhidmat: ______________ Negeri:___________________ Keistemewaan Yang Dimiliki:

Gambar Jika Ada

Nama Penolong Kanan 1

Tarikh Lahir: _____________________Jan :_____________________ Agama:__________________ Tempat Asal:____________________ Mula Berkhidmat: ______________ Negeri:___________________

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

Tuliskan catatan ringkas mengenai pemimpin di sekolah anda dan tampal di dalam Buku Log

(23)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 23 BUKU AKTIVITI TKRS

A19

PEMIMPIN DI SEKOLAH ANDA

Gambar Jika Ada

Nama Guru Penolong Kanan HEM

Tarikh Lahir: _____________________Jan :_____________________ Agama:__________________ Tempat Asal:____________________ Mula Berkhidmat: ______________ Negeri:___________________ Keistemewaan Yang Dimiliki:

Gambar Jika Ada

Nama Penolong Kanan Kokurikulum

Tarikh Lahir: _____________________Jan :_____________________ Agama:__________________ Tempat Asal:____________________ Mula Berkhidmat: ______________ Negeri:___________________ Keistemewaan Yang Dimiliki:

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

Tuliskan catatan ringkas mengenai pemimpin di sekolah anda dan tampal di dalam Buku Log

(24)

BUKU AKTIVITI TKRS

A19

PEMIMPIN DI SEKOLAH ANDA

Gambar Jika Ada

Nama Ketua Guru Penasihat TKRS

Tarikh Lahir: _____________________Jan :_____________________ Agama:__________________ Tempat Asal:____________________ Mula Berkhidmat: ______________ Negeri:___________________ Keistemewaan Yang Dimiliki:

Gambar Jika Ada

Nama Guru Penasihat TKRS

Tarikh Lahir: _____________________Jan :_____________________ Agama:__________________ Tempat Asal:____________________ Mula Berkhidmat: ______________ Negeri:___________________

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

Tuliskan catatan ringkas mengenai pemimpin di sekolah anda dan tampal di dalam Buku Log

(25)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 25 BUKU AKTIVITI TKRS

A20

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

Labelkan dan warnakan semula peta Malaysia mengikut negeri, ibu negeri serta namakan Ketua -ketua negeri bagi setiap negeri

(26)

BUKU AKTIVITI TKRS

A21

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

Lukiskan pelan sebuah pelan tapak perkhe-mahan yang teratur dan baik dengan memasuk-kan maklumat yang diberimemasuk-kan. Berimemasuk-kan alasan mengapa sesuatu jenis gejet diletakkan di se-suatu tempat

1. Khemah 2. Tempat Kasut 3. Ampaian

4. Papan tanda pasukan atau platun/seksyen 5. Pagar

6. Gerbang mini

7. Lubang basah dan kering 8. Gejet barang makanan 9. Gejet pinggan dan mangkuk 10. Dapur

11. Gejet alat pemotong

Contoh

1 3

(27)

Bahan Latihan Tunas Kadet Remaja Sekolah 27 BUKU AKTIVITI TKRS

A22

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

KOLAJ TKRS-Menghasilkan logo KRS

menggunakan teknik kolaj. Anda boleh

menggunakan pasir berwarna, tali, bijian

dan sebagainya

(28)

BUKU AKTIVITI TKRS

A23

Ujian Kenaikan Pangkat Kopral (TKRS) bagi tajuk Ketatanegaraan

PERATURAN AM PERKHEMAHAN–

Merangka peraturan untuk kawasan kem

anda

Aktiviti dilakukan dalam Seksyen. Anda diminta menyenaraikan peraturan am perkhe-mahan yang mampu menjamin keselamatan, kebersihatan, kesihatan dan pembentu-kan kerjasama di dalam kumpulan anda. Bentangpembentu-kan hasil kerja anda kepada pasupembentu-kan Keselamatan

1. Maklumkan kepada Ketua Seksyen jika anda hendak keluar dari kawasan kem 2.

3. 4. 5.

Kebersihan

1. Kebersihan kawasan perkhemahan adalah tanggung jawab semua anggota seksyen 2.

3. 4. 5.

Kerjasama

1. Semua anggota hendaklah bekerjasama melaksanakan tugasan yang diberikan 2.

3. 4. 5.

Kesihatan

1. Bersihkan tangan sebelum anda menjamah sebarang makanan atau minuman 2.

3. 4.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :