4. Darab hingga 1 000 000

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 4) darab hingga 1 000 000 Standard

Kandungan

-Standard

Pembelajaran -Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyenaraikan jawapan sifir berdasarkan Puzzle Sifir yang diberikan

Aktiviti

1)

Penerangan kepada murid mengenai Puzzle sifir yang diberikan sempena Minggu Pusat Sumber

2)

Murid menyenaraikan semua nombor jawapan sifir dalam Puzzle sifir yang diberikan

3)

Perbincangan jawapan yang disenaraikan

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

(2)

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 4) Darab hingga 1 000 000 Standard

Kandungan 4.1

Standard

Pembelajaran 4.1.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Mendarab sebarang nombor dengan dua digit , 100 dan 1000

Aktiviti

1)

Bincang dengan murid maksud pendaraban iaitu penambahan yang berulang-ulang

2)

Berikan contoh berserta dengan tunjuk cara bagi pendaraban 1 digit , 2 digit , 100 dan 1000

3)

Berikan cara lain bagi murid yang lemah dalam pendaraban bentuk lazim

4)

Menekan kesalahan yang dibuat oleh murid terutama pendaraban den nombor 2-digit

5)

Instrumen pentaksiran diberikan

6)

Latihan tambahan – buku aktiviti

7)

Kerja rumah – buku teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

(3)

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 4) darab hingga 1 000 000 Standard

Kandungan 4.2

Standard

Pembelajaran 4.2.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor

Aktiviti

1)

Bincang suatu situasi yang berlaku di sekolah di mana proses pendaraban diperlukan

2)

Tulsi ayat matematik 10 x 2 = 20 dan bincangkan bersama murid bagaimana membina suatu cerita

(4)

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 4) darab hingga 1 000 000 Standard

Kandungan 4.3

Standard

Pembelajaran 4.3.1 , 4.3.2 , 4.3.3 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

(5)

Aktiviti

1)

Bincang suatu situasi yang berlaku di sekolah di mana proses pendaraan diperlukan

2)

Kenalpasti anu dalam masalah tersebut

3)

Tuliskan anu dalam masalah tersebut

4)

Selesaikan bersama murid contoh yang diberikan dalam buku teks

5)

Latihan buku teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

(6)

Kandungan Standard

Pembelajaran 4.1.1 , 4.2.1 , 4.3.3 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Mengulangkaji semula kemahiran pendaraban

Aktiviti

1)

Bincangkan kelemahan yang dilakukan oleh murid dalam pendaraban

2)

Ulangkaji semula kesemua kemahiran dalam pendaraban

3)

Intrumen pentaksiran diberikan

4)

Latihan tambahan – Buku Teks dan Buku kerja

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...