6. Operasi bergabung

13  26  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 6) Operasi bergabung

Standard

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menambah dan mendarab serta menambah dan mendarab nombor hingga 1 000 000

Aktiviti

1)

Memperkenalkan operasi bergabung yang melibatkan tambah dan darab serta tolak dan darab

2)

Bincangkan urutan operasi yang perlu diikuti

3)

Tuliskan senarai ayat matematik yang melibatkan operasi bergabung

4)

Setiap murid akan menyatakan urutan operasi yang perlu dilakukan berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan

5)

Beberapa contoh operasi bergabung ditunjukkan kepada murid

6)

Latihan – Buku Teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

(2)

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 6) Operasi Bergabung

Standard

Kandungan 6.1

Standard

Pembelajaran 6.1.2 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :

a)

Menambah dan membahagi nombor hingga 1 000 000

Aktiviti

1)

Memperkenalkan operasi bergabung yang melibatkan tambah dan bahagi

2)

Bincangkan urutan operasi yang perlu diikuti

3)

Tuliskan senarai ayat matematik yang melibatkan operasi bergabung

4)

Beberapa murid menyatakan urutan operasi yang betul

5)

Tiga contoh operasi bergabung dipetik daripada buku teks dan dicuba oleh murid

6)

Latihan Pengukuhan – Buku Teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

(3)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 6) Operasi bergabung

Standard

Kandungan 6.2

Standard

Pembelajaran 6.2.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bergabung.

Aktiviti

1)

Menuliskan ayat matematik : 2 + 3 x 3 dan 10 – 6 ÷ 2

2)

Bincangkan ururtan operasi yang perlu diikuti

3)

Bincangkan satu cerita yang bersesuaian dengan ayat matematik yang dituliskan

4)

Petik contoh daripada buku teks untuk mengukuhkan kefahaman murid

(4)

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 6) Operasi Bergabung

Standard

Kandungan 6.3

Standard

(5)

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung

Aktiviti

1)

Bincangkan ururtan operasi yang dipelajari

2)

Memperkenalkan tanda kurung dan cara penyelesaiannya

3)

Berikan contoh ayat matematik yang melibatkan dua tanda

kurung

4)

Bina satu kuiz di mana murid memasukkan tanda kurung dan empat operasi asas untuk mendapat jawapan – contohnya : 5 2 1 = 15 , 10 6 4 = 5 & 3 2 5 1 = 20

5)

Latihan Pengukuhan – Buku teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

(6)

Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor bulat , Tambah , Tolak dan Darab Standard

Kandungan

-Standard

Pembelajaran -Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Mengulangkaji tajuk-tajuk yang dipelajari

Aktiviti

1)

Bincangkan kesilapan yang dilakukan terutama dalam tajuk darab yang melibatkan pendaraban 2 digit nombor

2)

Berikan latihan tambahan

3)

Bincangkan jawapan bersama murid

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

(7)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor bulat , Tambah , Tolak dan Darab Standard

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Mengulangkaji tajuk-tajuk yang dipelajari

Aktiviti

1)

Bincangkan kesilapan yang dilakukan terutama dalam tajuk darab yang melibatkan pendaraban 2 digit nombor

2)

Berikan latihan tambahan

3)

Bincangkan jawapan bersama murid

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

(8)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Post Mortem

Standard

Kandungan

-Standard

Pembelajaran -Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Membuat pembetulan pada ujian

Aktiviti

1)

Kembalikan kertas ujian kepada murid

2)

Bincangkan kertas 1 kepada murid

3)

Murid membuat pembetulan pada kertas ujian

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(9)

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Post Mortem

Standard

Kandungan

-Standard

Pembelajaran -Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Membuat pembetulan pada ujian

Aktiviti

1)Kembalikan kertas ujian kepada murid 2)Bincangkan kertas 1 kepada murid

3)Murid membuat pembetulan pada kertas ujian

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

(10)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 6)Operasi bergabung

Standard

Kandungan 6.3

Standard

Pembelajaran 6.3.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung

Aktiviti

1)

Bincangkan urutan operasi yang dipelajari

2)

Bincangkan kata kunci yang perlu diambil kira dalam sesuatu masalah yang diberikan

(11)

4)

Latihan Pengukuhan – Buku aktiviti DSKP

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 6)Operasi bergabung

Standard

(12)

Standard

Pembelajaran 6.3.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung

Aktiviti

1)Bincangkan urutan operasi yang dipelajari

2)Bincangkan kata kunci yang perlu diambil kira dalam sesuatu masalah yang diberikan

3)Latihan – Lembaga kerja pentaksiran 4)Latihan Pengukuhan – Buku aktiviti DSKP

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

(13)

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 6)Operasi bergabung

Standard

Kandungan 6.3

Standard

Pembelajaran 6.3.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung

Aktiviti

1)Bincangkan urutan operasi yang dipelajari

2)Bincangkan kata kunci yang perlu diambil kira dalam sesuatu masalah yang diberikan

3)Latihan – Lembaga kerja pentaksiran 4)Latihan Pengukuhan – Buku aktiviti DSKP

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...