Membantu warga sekolah

Teks penuh

(1)

Kandungan Standard Pembelajaran

2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.

b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah

c) Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah

d) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga

sekolah

Aktiviti Konsep (Buku teks : 11 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid memahami kepentingan membantu

warga sekolah yang memerlukan bantuan

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.

b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah

c)

Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah

d)

Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga

sekolah

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 12-13 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid memahami kepentingan memebrikan

bantuan secara ikhlas

4. Bincangkan cara untuk membantu warga sekolah dan menjaga persekitaran sekolah

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

Kandungan Standard Pembelajaran

2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.

b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah

c)

Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah

d)

Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga

sekolah

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 14 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid berkongsi pengalaman tentang cara

membantu warga sekolah .

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a)

Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah

b)

Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga

sekolah

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 15 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid menceritakan suasana atau keadaan

apabila mereka dibantu atau membantu warga sekolah

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(5)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH

Standard Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.

b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah

c)

Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah

d)

Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga

sekolah

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 16 )

6. Murid membaca dan memahami cerita.

7. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 8. Minta murid melakukan aksi membantu warga

sekolah mengikut pengalaman mereka

9. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

10. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(6)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.

b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah

c) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga

sekolah

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 17 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid menjalankan aktiviti dalam teks

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(7)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

Aktiviti Aktiviti Penilaian (Buku teks : 18 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Sesi soal jawab

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(8)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects : Warga sekolah