Perayaan kawan saya RPH Pendidikan Moral Tahun 3 Sumber Pendidikan Perayaan kawan saya

10  480 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia

b) Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga

sekolah

c) .Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

d) Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan

yang disambut oleh warga sekolah

Aktiviti

Konsep (Buku teks : 1 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid mengenali pelbagai perayaan yang

diraikan oleh pelbagai kaum

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia

b) Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga

sekolah

c)

.Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

d)

Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan

yang disambut oleh warga sekolah

e)

Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

Aktiviti

Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 2- 3 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid melakonkan situasi

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard Kandungan

1.1

Standard Pembelajaran

1.1.3 , 1.1.4 , 1.1.5

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a)

Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

b)

Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan

yang disambut oleh warga sekolah

c)

Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah

Aktiviti

Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 4 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid menyedari kepentingan menghormati

kepelbagaian perayaan

4. Minta murid menghasilkan peta minda

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga

sekolah

b)

.Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

c)

Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan

yang disambut oleh warga sekolah

d)

Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

Aktiviti

Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 5 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid menceritakan sambutan perayaan

mereka dan cara mereka menghormati amalan perayaan tersebut

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia

b) Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga

sekolah

c)

.Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

d)

Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan

yang disambut oleh warga sekolah

e)

Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

Aktiviti

Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 6 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Minta murid melakonkan cara melayan tetamu yang berkunjung ke rumah merka semasa meraikan sesuatu perayaan

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(6)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard Kandungan

1.1

Standard Pembelajaran

1.1.1 , 1.1.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia

b) Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga

sekolah

Aktiviti

Aktiviti pengayaan (Buku teks : 7 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid mencari maklumat tentang pelbagai

perayaan daripada pelbagai sumber

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(7)

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard Kandungan

1.1

Standard Pembelajaran

1.1.1, 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.5

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

a) Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia

b) Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga

sekolah

c)

.Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah

d)

Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

Aktiviti

Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 8 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid menjalankan temu ramah dan

menceritakan cara perayaan lain

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

(8)

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard Kandungan

1.1

Standard Pembelajaran

1.1.3 , 1.1.4 , 1.1.5

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a)

.Menyenaraikan cara menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

b)

Menyedari kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan

yang disambut oleh warga sekolah

c)

Mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut

oleh warga sekolah.

Aktiviti

Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 9 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bincangkan cara menghormati kepelbagaian

perayaan

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

(9)

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk PERAYAAN KAWAN SAYA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

Aktiviti

Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 10 )

6. Murid membaca dan memahami cerita.

7. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 8. Sesi soal jawab

9. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

(10)

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...