RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 3. Saya dan Bangku

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran (Gimnastik Asas)

Tajuk 3. Saya dan Bangku

Fokus Berkebolehan melakukan imbangan di atas bangku gimnastik

Standard Kandungan 1.2, 2.2, 5.2 Standard Pembelajaran 1.2.1, 2.2.1, 5.2.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik.

2. Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik.

3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...