RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 19. Pukulan Pepat

75  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran Asas Permainan

Tajuk 19. Pukulan Pepat

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran pukulan pepat dengan menggunakan alatan.

Standard Kandungan 1.7, 2.7, 5.3

Standard Pembelajaran 1.7.3, 2.7.3, 2.7.5, 5.2.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan.

2. Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan.

3. Mengenal pasti kemahiran dalam kategori jaring.

4.

Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Bola pelbagai jenis dan saiz, bulu tangkis, pelbagai jenis raket atau bat ping pong, dan marker.

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi