RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 16. Jom Servis

41  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran Asas Permainan

Tajuk 16. Jom Servis

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran servis dengan menggunakan tangan dan alatan.

Standard Kandungan 1.7, 2.7, 5.3

Standard Pembelajaran 1.7.1, 2.7.1, 2.7.4, 5.3.2

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan

alatan.

2. Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan.

3. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. 4. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan

rakan sebaya.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Bola pelbagai saiz dan berat, pelbagai jenis raket atau bat berlengan pendek, skital, gelung, bakul, tiang, dan tali . Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References