RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 10. Round The Clock

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Pergerakan Berirama

Tajuk 10. Round the Clock

Fokus Berkebolehan melakukan satu rangkaian pergerakanmenggunakan pelbagai jenis langkah lurus mengikut. Standard Kandungan 1.5, 2.5, 5.2

Standard Pembelajaran 1.5.2, 2.5.1, 5.2.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan

pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo.

2. Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.

3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM CD lagu Dunia Muzik KSSR Tahun 3, Trek 14: Chant Kenali Rekoder, Pemain CD, dan perkusi.

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References