RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 5. Bergayut

22  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran (Gimnastik Asas)

Tajuk 5. Bergayut

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.

Standard Kandungan 1.3, 2.3, 5.1, 5.2

Standard Pembelajaran 1.3.1, 1.3.2, 2.3.1, 5.1.2, 5.2.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan

menggunakan genggaman atas pada posisi badan lurus.

2. Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan genggaman atas yang statik dan lutut difleksikan.

3. Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas.

4. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.

5. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Batang kayu, palang gayut, tali, bola, tilam, dan marker. Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi