RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 5. Putaran Roda

80  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Gimnastik Asas

Tajuk Putaran Roda

Standard Kandungan 1.4, 2.4, 5.1, 5.2

Standard Pembelajaran 1.4.1, 2.4.1, 5.1.5, 5.2.4

Fokus Berkebolehan melakukan putaran roda

Objektif Pembelajaran

1. Melakukan putaran roda.

2. Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda.

3. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

4. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Tilam gimnastik dan bangku gimnastik Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References