RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 4. Gayut dan Ayun

29  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Gimnastik Asas

Tajuk 4. Gayut dan Ayun

Standard Kandungan 1.3, 2.3, 5,1 Standard Pembelajaran 1.3.1, 2.3.1, 5.1.5

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan lakuan yang betul.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid

dapat:-1. Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah, dan campur.

2. Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan.

3.

Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti..

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Tilam gimnastik dan skital

Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References