RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 14. Kena Takel

11  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Serangan

Tajuk Kena Takel

Standard Kandungan 1.6, 2.6, 5.2 Standard

Pembelajaran 1.6.6, 2.6.5, 5.2.2

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran takel dengan lakuan yang betul.

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Melakukan takel untuk mendapatkan bola. 2. Mengenal pasti pemasaan (timing) yang sesuai

untuk memintas dan takel.

3. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan/Permainan Kecil

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Bola pelbagai saiz, kayu hoki dan skital Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References