RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 13. Memintas

31  Download (1)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Serangan

Tajuk Memintas

Standard Kandungan 1.6, 2.6, 5.4 Standard Pembelajaran 1.6.5, 2.6.5, 5.4.3

Fokus Berkebolehan memintas hantaran bola dengan tangan,kaki, dan alatan.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Memintas dan menguasai bola dari pihak lawan.

2. Mengenal pasti pemasaan (timing) yang sesuai untuk memintas dan takel.

3. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan/Permainan Kecil

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Skital, bola pelbagai saiz dan kayu hoki. Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi