RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 12. Cuba Hadang

10  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Serangan

Tajuk Cuba Hadang

Standard Kandungan 1.6, 2.6, 5.4 Standard Pembelajaran 1.6.4, 2.6.4

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran mengadang denganmembayangi pergerakan lawan.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan.

2. Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.

3. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Bola, skital, kayu hoki

Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi