RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 18. Pukulan Pepat

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Jaring

Tajuk Pukulan Pepat

Standard Kandungan 1.7, 2.7, 5.1 Standard

Pembelajaran 1.7.5, 2.7.1, 5.1.3

Fokus Berkebolehan melakukan pukulan pepat menggunakan raket dengan lakuan yang betul.

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Melakukan pukulan pepat.

2. Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima, dan menghantar bola.

3. Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan/Permainan Kecil

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Gelung plastik, bola pelbagai saiz, skital, tali, raket, dan bat Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References