RPH PJ Tahun 4 - Sumber Pendidikan 7. Jom Ke Sawah

11  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Pergerakan Berirama

Tajuk Jom Ke Sawah

Standard Kandungan 1.5, 2.5, 5.2 Standard Pembelajaran 1.5.1, 2.5.1, 5.2.2

Fokus Berkebolehan mereka cipta pergerakan kreatif danmelakukan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

Objektif Pembelajaran

1. Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep pergerakan mengikut muzik yang didengar. 2. Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam

pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

3. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM CD Dunia Muzik Tahun 2 : Trek 32 Bunyi di Ladang dan pemain cakera padat dan kad rangsangan. Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References