• Tidak ada hasil yang ditemukan

RPH PJ Tahun 5 - Sumber Pendidikan 38. Siapa Cekap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RPH PJ Tahun 5 - Sumber Pendidikan 38. Siapa Cekap"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran (Rekreasi)

Tajuk 38. Siapa Cekap

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran ikatan dan simpulan. Standard Kandungan 1.14, 2.14, 5.3

Standard Pembelajaran 1.14.1, 2.14.1, 5.3.1

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan kemahiran ikatan untuk menghasilkan gajet. 2. Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan simpulan

berdasarkan gajet yang dihasilkan.

3. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Tali polyester, batang kayu, kad gambar, kad gambar ikatan, dan simpulan.

Penilaian P&P Murid dapat melakukan kemahiran ikatan dan simpulan.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ....

Referensi

Dokumen terkait

Secara lengkap jadual pelaksanaan ter tuang dalam aplikasi SPSE paket peker jaan ini. Dokumen Pengadaan dapat diambil dengan car a diunduh

Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi Unit Organisasi. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Ketua. Nanang

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran pelelangan pekerjaan dan evaluasi terhadap 6 (enam) peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran, sesuai

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum

Mahasiswa dapat m en ciptakan pelan ggan n ya sen diri un tuk m em asarkan produk yan g ada.5. Stan dar kom

29.778.538.954,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) di

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum