RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 6. Guling Belakang

42  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran (Gimnastik Asas)

Tajuk 6. Guling Belakang

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran guling belakang dengan lakuan yang betul.

Standard Kandungan 1.4, 2.4, 5.2 Standard Pembelajaran 1.4.1, 2.4.1, 5.2.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan guling belakang.

2. Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang.

3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Papan anjal, pundi kacang, dan tilam gimnastik. Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi