RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 9. Kincir Air

10  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Pergerakan Berirama

Tajuk 9. Kincir Air

Fokus Berkebolehan melakukan langkah mengikut tempo. Grapevine dan Polka Standard Kandungan 1.5, 2.5, 5.4

Standard Pembelajaran 1.5.1, 2.5.1, 5.4.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut

tempo.

2. Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.

3. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM CD 1 Dunia Muzik KSSR Tahun 3 Trek 20, ‘Apple’, dan pemain CD. Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi