RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 3. Bertanggungjawab

514  Download (4)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA Standard

Kandungan

3.1

Standard Pembelajaran

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti

masyarakat setempat.

2. Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

3. Menjelaskan perassa apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

4. Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat.

Aktiviti Konsep (Buku Teks: 19-20)

1. Murid membaca dan memahami dialog.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Sesi soal jawab: Menyatakan tanggungjawab yang

boleh dilaksanakan oleh mereka dalam pelbagai situasi.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA Standard

Kandungan

3.1

Standard Pembelajaran

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

2. Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

3. Menjelaskan perassa apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

4. Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks: 21)

1. Murid membaca dan memahami rencana.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Sesi soal jawab – Peranan dan tanggungjawab dalam masyarakat.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(3)

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh

Masa

Kelas

Nilai Utama

BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk

TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA

Standard

Kandungan

3.1

Standard

Pembelajaran

3.1.1, 3.1.2, 3.1.4

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

2. Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

3. Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat.

Aktiviti

Aktiviti Pengayaaan (Buku teks: 22)

1. Murid membaca dan memahami situasi.

2.

Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti permainan dalam

keadaan yang terkawal.

4.

Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh

guru.

EMK

Kreativiti dan inovatif

BBM

Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian

Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

(4)

diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh

Masa

Kelas

Nilai Utama

BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk

TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA

Standard

Kandungan

3.1

Standard

Pembelajaran

3.1.1, 3.1.3

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

2. Menjelaskan perassa apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

Aktiviti

Aktiviti Pengayaan (Buku teks: 23)

1.

Murid membaca dan memahami situasi.

2.

Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4.

Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh

guru.

EMK

Kreativiti dan inovatif

BBM

Buku teks, buku kerja, buku latihan

Penilaian

Soalan (Lisan atau bertulis)

(5)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan

dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan

diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA Standard

Kandungan

3.1

Standard Pembelajaran

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

2. Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

3. Menjelaskan perassa apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

4. Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 24-25)

1.

Murid membaca dan memahami maklumat.

2.

Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

(6)

isi pelajaran.

5.

Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA Standard

Kandungan

3.1

Standard Pembelajaran

3.1.1, 3.1.2, 3.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

2. Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

3. Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 26)

1. Murid membaca dan memahami pantun.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3.

Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

(7)

isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA Standard

Kandungan

3.1

Standard Pembelajaran

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti

masyarakat setempat.

2. Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

3. Menjelaskan perassa apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

4. Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Penilaian Formatif (Buku teks: 27)

(8)

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB

Tajuk TUGAS DILAKSANAKAN, MASYARAKAT SEJAHTERA Standard

Kandungan

3.1

Standard Pembelajaran

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti

masyarakat setempat.

2. Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

3. Menjelaskan perassa apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

(9)

Aktiviti Aktiviti Penilaian Sumatif (Buku teks: 28)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...