RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 5. UNIT 5

10  130  Download (2)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

3. Mengutarakan perasaan apabila bersikap sopan semasa mendapatkan perkhidmatan

4. Menunjukkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti 1. Murid membaca, memahami dan meneliti sikap sopan yang diamalkan oleh Pravin dalam situasi.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membimbing murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Guru menggalakkan murid membuat ramalan

keadaan yang akan berlaku sekiranya murid tidak beradab sopan semasa berurusan untuk mendapatkan perkhidmatan.

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(2)

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

3. Mengutarakan perasaan apabila bersikap sopan semasa mendapatkan perkhidmatan

4. Menunjukkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan

1. Murid membaca dan memahami kandungan surat. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid berkongsi pengalaman mereka tentang sikap

berhemah tinggi yang diamalkan oleh rakyat Malaysia semasa berkunjung ke agensi kerajaan dan swasta. 5. Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

3. Mengutarakan perasaan apabila bersikap sopan semasa mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan

1. Murid membaca dan memahami piagam pelanggan. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membimbing murid membuat lakonan.

4. Murid meneliti dan membincangkan kebaikan amalan berhemah tinggi yang terdapat dalam piagam pelanggan sekolah.

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2, 5.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

3. Menunjukkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Pengayaan:

1. Murid membaca dan memahami teks.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Guru menggalakkan murid menjalankan aktiviti

berdasarkan situasi secara terkawal.

5. Guru menerangkan bahawa bahasa badan ialah cara seseorang menyampaikan perasaan dan sikap menerusi pergerakan badan.

6. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

(5)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Pengayaan:

1. Murid membaca dan memahami pesanan bestari. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Guru membimbing murid melayari Internet untuk

mencari pesanan bestari yang lain seperti mutiara kata dan kata-kata hikmat.

5. Murid mencari dan mengumpulkan maklumat tentang amalan 8S melalui pelbagai sumber.

6. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(6)

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2, 5.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

3. Menunjukkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Pemulihan:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti

pemulihan.

4. Guru membimbing murid melakonkan situasi yang diberikan dengan menggunakan ungkapan yang sopan.

5. Guru mengaitkan aktiviti permainan dengan nilai berhemah tinggi.

6. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

(7)

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Pemulihan:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti

pemulihan.

4. Guru membimbing murid menghasilkan logo bertemakan hemah tinggi.

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(8)

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

3. Mengutarakan perasaan apabila bersikap sopan semasa mendapatkan perkhidmatan

4. Menunjukkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Penilaian:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti penilaian. 4. Guru bersama-sama murid merumuskan kepentingan

(9)

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Penilaian Formatif)

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama HEMAH TINGGI

Tajuk BERHEMAH TINGGI BUDAYA KITA

Standard Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Membincangkan cara bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

2. Menjelaskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan

3. Mengutarakan perasaan apabila bersikap sopan semasa mendapatkan perkhidmatan

4. Menunjukkan sikap bersopan apabila mendapatkan perkhidmatan

Aktiviti Aktiviti Penilaian:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

(10)

4. Guru bersama-sama murid merumuskan kepentingan bersikap sopan apabila mendapatkan perkhidmatan. 5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan

tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Penilaian Sumatif)

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...