RPH Pendidikan Moral Tahun 5 - Sumber Pendidikan 4. Berterima kasih

10  695  Download (2)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang

berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

4. Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa. 5. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat

setempat.

Aktiviti Konsep (Buku Teks: 29-30)

1. Murid membaca dan memahami dialog.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Sesi soal jawab: Cara menunjukkan terima kasih

kepada masyarakat yang berjasa.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

4. Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa.

5. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks: 31)

1. Murid membaca dan memahami rencana.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Sesi soal jawab – Kepentingan menghargai seseorang yang telah berjasa.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1

Standard Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

4. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks: 32)

1. Murid membaca dan memahami situasi.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menjalankan aktiviti permainan dalam

keadaan yang terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

(4)

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1

Standard Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa.

4. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks: 33)

1. Murid membaca dan memahami situasi.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

(5)

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

4. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat.

(6)

1. Murid membaca dan memahami sajak.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

(7)

masyarakat setempat yang berjasa.

4. Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa.

5. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 35)

1. Murid membaca dan memahami teks.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

(8)

berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat.

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks: 36)

1. Murid membaca dan memahami maklumat.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menjalankan aktiviti dalam keadaan yang

terkawal.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

(9)

Standard Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang

berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

4. Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa. 5. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat

setempat.

Aktiviti Aktiviti Penilaian Formatif (Buku teks: 37)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 5

(10)

Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk HARGAI JASA MASYARAKAT SETEMPAT

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Mengenali anggota masyarakat setempat yang

berjasa.

2. Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

3. Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa.

4. Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa. 5. Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat

setempat.

Aktiviti Aktiviti Penilaian Sumatif (Buku teks: 38)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan

dalam buku teks.

3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...