RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 12. UNIT 12

216  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KERJASAMA

Tajuk KERJASAMA SERIKAN KEHIDUPAN

Standard Kandungan

12.1

Standard Pembelajaran

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengilustrasikan contoh kerjasama untuk kebaikan bersama

2. Merumuskan kepentingan kerjasama untuk kebaikan bersama

3. Mengekspresikan perasaan apabila bekerjasama untuk kebaikan bersama

4. Menyertai aktiviti kerjasama

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid melakonkan cerita.

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KERJASAMA

Tajuk KERJASAMA SERIKAN KEHIDUPAN

Standard Kandungan

12.1

Standard Pembelajaran

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengilustrasikan contoh kerjasama untuk kebaikan bersama

2. Merumuskan kepentingan kerjasama untuk kebaikan bersama

3. Mengekspresikan perasaan apabila bekerjasama untuk kebaikan bersama

4. Menyertai aktiviti kerjasama

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan

1. Murid membaca dan memahami catatan.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid menyediakan ilustrasi seperti mengunakan Peta

Bulatan.

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KERJASAMA

Tajuk KERJASAMA SERIKAN KEHIDUPAN

Standard Kandungan

12.1

Standard Pembelajaran

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengilustrasikan contoh kerjasama untuk kebaikan bersama

2. Merumuskan kepentingan kerjasama untuk kebaikan bersama

3. Mengekspresikan perasaan apabila bekerjasama untuk kebaikan bersama

4. Menyertai aktiviti kerjasama

Aktiviti Aktiviti Pengayaan

1. Murid membaca dan memahami Program Minggu Jenayah Sifar.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid berbincang mengenai kepentingan bersikap

berkerjasama.

4. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

(4)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KERJASAMA

Tajuk KERJASAMA SERIKAN KEHIDUPAN

Standard Kandungan

12.1

Standard Pembelajaran

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengilustrasikan contoh kerjasama untuk kebaikan bersama

2. Merumuskan kepentingan kerjasama untuk kebaikan bersama

3. Mengekspresikan perasaan apabila bekerjasama untuk kebaikan bersama

4. Menyertai aktiviti kerjasama

Aktiviti Aktiviti Pemulihan:

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Murid mendengar guru membuat pengukuhan

(5)

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK, EMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KERJASAMA

Tajuk KERJASAMA SERIKAN KEHIDUPAN

Standard Kandungan

12.1

Standard Pembelajaran

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengilustrasikan contoh kerjasama untuk kebaikan bersama

2. Merumuskan kepentingan kerjasama untuk kebaikan bersama

3. Mengekspresikan perasaan apabila bekerjasama untuk kebaikan bersama

4. Menyertai aktiviti kerjasama

Aktiviti Aktiviti Penilaian:

(6)

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti penilaian. 4. Guru bersama-sama murid merumuskan kepentingan

sikap berkerjasama dalam pelbagai program untuk kabaikan agama, bangsa dan negara.

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Penilaian Formatif)

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama KERJASAMA

Tajuk KERJASAMA SERIKAN KEHIDUPAN

Standard Kandungan

12.1

Standard Pembelajaran

12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengilustrasikan contoh kerjasama untuk kebaikan bersama

2. Merumuskan kepentingan kerjasama untuk kebaikan bersama

3. Mengekspresikan perasaan apabila bekerjasama untuk kebaikan bersama

4. Menyertai aktiviti kerjasama

(7)

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti penilaian. 4. Guru bersama-sama murid merumuskan kepentingan

sikap berkerjasama dalam pelbagai program untuk kabaikan agama, bangsa dan negara

5. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Penilaian Sumatif)

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi