RPH Pendidikan Moral Tahun 6 - Sumber Pendidikan 2. UNIT 2

390  Download (5)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk RAKYAT BAIK HATI MEMBAWA BERKAT

Standard Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengkategorikan cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan

2. Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukan

3. Mengekspresikan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan

4. Mempraktikkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan

Aktiviti 1. Murid menyanyikan dan menghayati lirik lagu dengan menggunakan irama “Sejahtera Malaysia”.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid menerangkan cara lain menghulurkan bantuan

kepada mereka yang memerlukan.

4. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk RAKYAT BAIK HATI MEMBAWA BERKAT

Standard Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengkategorikan cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan

2. Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukan

3. Mengekspresikan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan

1. Murid membaca dan fahami cerita bersiri.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Guru membimbing murid menghuraikan kebaikan

apabila memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan.

5. Guru menggalakkan murid sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan, kesusahan dan penderitaan orang lain.

6. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk RAKYAT BAIK HATI MEMBAWA BERKAT

Standard Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengkategorikan cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan

2. Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukan

3. Mempraktikkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan

Aktiviti Aktiviti Pengayaan

1. Murid membaca dan fahami teks.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Guru membimbing murid membuat perancangan

program amal berdasarkan situasi yang dipilih.

5. Murid membentangkan perancangan tersebut di hadapan kelas.

6. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk RAKYAT BAIK HATI MEMBAWA BERKAT

Standard Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengkategorikan cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan

2. Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukan

3. Mengekspresikan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan

4. Mempraktikkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan

Aktiviti Aktiviti Pemulihan:

1. Murid membaca dan memahami perbualan.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid dalam aktiviti Asas Minda. 4. Guru membimbing murid menyediakan tabung secara

kreatif.

5. Guru berikan penekanan tentang aspek keselamatan semasa murid menjalankan aktiviti.

6. Guru mengaitkan bahan yang dihasilkan dengan nilai baik hati kepada negara.

7. Murid mendengar guru membuat pengukuhan tentang isi pelajaran.

8. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK

(5)

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk RAKYAT BAIK HATI MEMBAWA BERKAT

Standard Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengkategorikan cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan

2. Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukan

3. Mengekspresikan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan

4. Mempraktikkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan

Aktiviti Aktiviti Penilaian:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti penilaian. 4. Murid mendengar guru membuat pengukuhan

tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK

(6)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… …………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

Tarikh Masa

Kelas 6

Nilai Utama BAIK HATI

Tajuk RAKYAT BAIK HATI MEMBAWA BERKAT

Standard Kandungan

2.1

Standard Pembelajaran

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengkategorikan cara bantuan diberikan kepada yang memerlukan

2. Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada yang memerlukan

3. Mengekspresikan perasaan apabila memberi bantuan kepada yang memerlukan

4. Mempraktikkan sikap memberi bantuan kepada yang memerlukan

Aktiviti Aktiviti Penilaian:

1. Guru menyoal murid tentang pembelajaran yang lalu. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid menjalankan aktiviti penilaian. 4. Guru bersama-sama murid merumuskan kepentingan

mengamalkan nilai baik hati demi kesejahteraan negara.

(7)

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK TMK

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...