4. Saya berterima kasih

229  Download (2)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa Aktiviti Konsep (Buku teks : 23 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid mengapa mereka perlu tahu

mmengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa 4. Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 24 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid menggantikan ucapan terima kasih

dalam bahasa ibunda . Kemudian , minta murid menceritakan perasaan mereka apabila mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang berlainan

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.4 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Memberi penghargaan melalui pelbagai cara Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 25 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid menceritakan kisah dalam teks serta

melakonkannya

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(4)

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengenali pelbagai cara memberi Penghargaan b) Menyatakan perasaan penghargaan atas pemberian

yang diterima

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 26 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bantu murid memhami konspe penghargaan

.kemudian minta murid menceritakan perasaan mereka apabila memberikan penghargaan kepada orang lain

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.1 , 4.1.2 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa b) Mengenali pelbagai cara memberi Penghargaan Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 27 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bincang bersama murid cara memberikan

penghargaan dan tujuan penghargaan diberikan 4. Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(6)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menunjukkan cara memberi penghargaan Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 28 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid membawa bahan untuk menghasilkan

kad terima kasih . Kemudian , bimbing murid untuk melakukannya

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

(7)

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama BERTERIMA KASIH

Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH

Standard Kandungan

4.1 Standard

Pembelajaran

4.1.4 , 4.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Memberi penghargaan melalui pelbagai cara b) Menunjukkan cara memberi penghargaan Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 29 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid menjalankan aktiviti simulasi jual beli

di kelas

(8)

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...