8. Saya bersikap adil

115  Download (1)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEADILAN

Tajuk SAYA BERSIKAP ADIL

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian Aktiviti Konsep (Buku teks : 55 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid bersikap adil dalam perlakuan

seharian

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEADILAN

Tajuk SAYA BERSIKAP ADIL

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyedari kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian b) Bertindak adil dalam perlakuan seharian

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 56 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Sesi soal jawab

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEADILAN

Tajuk SAYA BERSIKAP ADIL

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menceritakan sebab perlu adil dalam perlakuan seharian b) Bertindak adil dalam perlakuan seharian

Aktiviti Aktiviti pemulihan(Buku teks : 57 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bantu murid memahami konsep adil dalam menjaga

binatang kesayangan .

4. Minta murid berkongsi pengalaman apabila berlaku ketidakadilan dalam perlakuan seharian

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEADILAN

Tajuk SAYA BERSIKAP ADIL

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian b) Menyedari kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian Aktiviti Aktiviti Pengayaan(Buku teks : 58 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru berbicang dengan murid tentang kesan

betindak adil dan tidak adil

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEADILAN

Tajuk SAYA BERSIKAP ADIL

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menceritakan sebab perlu adil dalam perlakuan seharian b) Bertindak adil dalam perlakuan seharian

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 59 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bantu murid menyediakan jadual tugas

membersihkan kelas dalam pelbagai bentuk .

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(6)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEADILAN

Tajuk SAYA BERSIKAP ADIL

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; Aktiviti Aktiviti Penilaian(Buku teks : 60 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru membantu murid merumuskan tajuk pelajaran 4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan

tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(7)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...