10 . saya seorang yang jujur

Teks penuh

(1)

Kandungan Standard Pembelajaran

10.1.1 , 10.1.3 , 10.1.4 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menceritakan perlakuan jujur

b) Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang lain

c) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian

Aktiviti Konsep (Buku teks : 67 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid berkongsi pengalaman tentang situasi

bercakap benar dan berkelakuan jujur dalam hidup 4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang

isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

Pembelajaran a) Menceritakan perlakuan jujur

b) Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang lain

c) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan(Buku teks : 68 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru meminta murid melakonkan cerita dalam

teks kemudian kaitkan cerita dengan perkara yang harus dilakukan oleh murid

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

Kandungan Standard Pembelajaran

10.1.4 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian Aktiviti Aktiviti Pemulihan(Buku teks : 69 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid menghasilkan kipas kejujuran

kemudian kaitkan maksud ikrar yang dipilih oleh murid

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

Pembelajaran a) Menyatakan sebab perlunya bercakap benar

b) Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri dan orang lain

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 70 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Jelaskan maksud ekspresi muka “suka “ dan “tidak

suka” kepada murid

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(5)

Kandungan Standard Pembelajaran

10.1.4 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian Aktiviti Aktiviti Pengayaan(Buku teks : 71)

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Sesi soal jawan

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(6)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects : buku latihan