43. Saya Kuat dan Tahan

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kecergasan

Tajuk 43. Saya Kuat dan Tahan

Fokus Melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.

Standard Kandungan 3.4, 4.4, 5.3 Standard Pembelajaran 3.4.1, 4.4.1, 5.3.2

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan senaman separa cangkung , ringkuk tubi

separa dan jengkit kaki setempat seberapa banyak ulangan dalam jangka masa 10 hingga 15 saat.

2. Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan.

3. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Tilam, bola pantai, belon, pundi kacang dan tali. Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References

Related subjects :