• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal Kumpilan Bhs Jawa Kls 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal Kumpilan Bhs Jawa Kls 4"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

BAHASA JAWA

1. Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani .... a. ngoko alus b. ngoko lugu c. krama lugu d. krama alus 2. Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara.... a. ngoko alus b. krama alus c. ngoko lugu d. krama inggil 3. Cacahe sandhangan panyigeg wandha ing aksara jawa iku ana.... a. 4 b. 3 c. 2 d. 1

4. Sandhangan layar manggon ana ing ... aksara.

a. satengahe b. sangisore c. sadhuwure d. sakiwane 5. Bapak maringi jajan....

a. simbahku b. kancaku c. eyangku d. pakdheku 6. Asta iku basa ngokone....

a. rambut b. driji c. tangan d. sikil

7. Tembung loro utawa luwih sing di enggo bebarengan lan nduweni teges siji diarani.... a. camboran b. garba c. yogyaswara d. saroja

8. pech unine....

a. sawah b. pelah c. pecah d. gajah

9. Pak Jaya kagungan keris naga sasra. Tembung kang kacetak miring kalebu tembung.... a. saroja b. camboran tugel c. camboran wutuh d. garba

10.Bukune ... [gawa] Lukman. Tembung gawa benere.... a. kokgawa b. dak gawa c. gawanen d. digawa

11.Bu guru kandha yen sesok ulangan basa jawa. Tembung kandha sing bener yaiku.... a. matur b. ngendiko c. ngomong d. celathon 15.Wong kang nglakoake wayang iku diarani.... a. sinden b. niyaga c. biduan d. dhalang

16.Rawe-rawe rantas ... teruse paribasan ing sisih kiwa yaiku ...

a.malang-malang megung b. malang-malang putus c. malang-malang putung d. malang-malang bingung

17.Sing nyilih bukune Alif, Nanda. [ukara andharan]. Ukara pitakon sing bener yaiku.... a. apa Nanda nyilih bukune Alif? b. apa Alif nyilih bukune Nanda c. sapa sing nyilih bukune Alif? d. sapa sing nyilih bukune Nanda?

18.Marga lara suwe, awake kari lunglit. Lunglit kalebu tembung.... a. camboran wutuh b. garbo c. camboran tugel d. saroja 19.”Garwa putra” yen ditulis nganggo aksara jawa....

a. g/w put] b.s/w put] c.m/g put] d.g/b sut] 20.Ngadeg krama inggile....

(2)

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing mathuk! 1. Rendika ngombe susu, dene bapak ... jamu.

2. Simbah gawehane nginang, bola-bali ngetoake dubang. Dubang tegese ....

3. Tembung loro utawa luwih sing dienggo bebarengan lan duweni teges siji diarani tembung....

4. Cacahe sandhangan panyigeg wanda iku ana.... 5. “Lumajang” yen ditulis nganggo aksara jawa.... 6. Dak, kok, di iku diarani ater-ater....

7. tu ku jeruk\ unine.... 8. h iki jenenge sandhangan ....

9. “Ngawi ramah” yen ditulis nganggo aksara Jawa .... 10. Pratama purusa, wujude: di, minangka sesulihe wong .... III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1. Apa kang diarani basa krama lugu?

2. Sebutna cacahe sandhangan penyigeg wandha! 3. Apa kang diarani paribasan iku?

(3)
(4)

BAHASA JAWA

1. Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani .... a. ngoko alus b. ngoko lugu c. krama lugu d. krama alus 2. Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara....

a. ngoko alus b. krama alus c. ngoko lugu d. krama inggil 3. Cacahe sandhangan panyigeg wandha ing aksara jawa iku ana....

a. 4 b. 3 c. 2 d. 1

4. Sandhangan layar manggon ana ing ... aksara.

a. satengahe b. sangisore c. sadhuwure d. sakiwane 5. Bapak maringi jajan....

a. simbahku b. kancaku c. eyangku d. pakdheku 6. Asta iku basa ngokone....

a. rambut b. driji c. tangan d. sikil

7. Tembung loro utawa luwih sing di enggo bebarengan lan nduweni teges siji diarani.... a. camboran b. garba c. yogyaswara d. saroja

8. pech unine....

a. sawah b. pelah c. pecah d. gajah

9. Pak Jaya kagungan keris naga sasra. Tembung kang kacetak miring kalebu tembung.... a. saroja b. camboran tugel c. camboran wutuh d. garba

10.Bukune ... [gawa] Lukman. Tembung gawa benere.... a. kokgawa b. dak gawa c. gawanen d. digawa

11.Bu guru kandha yen sesok ulangan basa jawa. Tembung kandha sing bener yaiku.... a. matur b. ngendiko c. ngomong d. celathon 15.Wong kang nglakoake wayang iku diarani.... a. sinden b. niyaga c. biduan d. dhalang

16.Rawe-rawe rantas ... teruse paribasan ing sisih kiwa yaiku ...

a.malang-malang megung b. malang-malang putus c. malang-malang putung d. malang-malang bingung

17.Sing nyilih bukune Alif, Nanda. [ukara andharan]. Ukara pitakon sing bener yaiku.... a. apa Nanda nyilih bukune Alif? b. apa Alif nyilih bukune Nanda c. sapa sing nyilih bukune Alif? d. sapa sing nyilih bukune Nanda?

18.Marga lara suwe, awake kari lunglit. Lunglit kalebu tembung.... a. camboran wutuh b. garbo c. camboran tugel d. saroja 19.”Garwa putra” yen ditulis nganggo aksara jawa....

(5)

20.Ngadeg krama inggile....

a. lenggah b. sjumeneng c. tilem d. wungu

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing mathuk! 1. Rendika ngombe susu, dene bapak ... jamu.

2. Simbah gawehane nginang, bola-bali ngetoake dubang. Dubang tegese ....

3. Tembung loro utawa luwih sing dienggo bebarengan lan duweni teges siji diarani tembung....

4. Cacahe sandhangan panyigeg wanda iku ana.... 5. “Lumajang” yen ditulis nganggo aksara jawa.... 6. Dak, kok, di iku diarani ater-ater....

7. tu ku jeruk\ unine.... 8. h iki jenenge sandhangan ....

9. “Ngawi ramah” yen ditulis nganggo aksara Jawa .... 10. Pratama purusa, wujude: di, minangka sesulihe wong .... III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1. Apa kang diarani basa krama lugu?

2. Sebutna cacahe sandhangan penyigeg wandha! 3. Apa kang diarani paribasan iku?

Referensi

Dokumen terkait

Ukara ing dhuwur yen didadekno basa ngoko alus dadi ……… ab. Bapak dhahar roti lan Ibu

Tembung sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...... Ceceg-ceceg ing ngisor iki wangsulana

Mampu memahami cerita, puisidan drama serta dapat memberikan kesan dan dapat mengemukakan perasaan dan gagasan untuk berbagai keperluan dalam berbagai situasi dengan tata

angger-angger bebas dening Mulane ukoro lengkap bisa dadi ukoro siji lan senyawa. 2) Bapakku nguras kolah,kangmasku sing nimba. b) ukara iku ora sampurna / ukuran