7. Membuat corak dan rekaan (Renjisan dan percikan)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN 6 Tarikh

Masa 120 minit

Kelas

Bidang Membuat Corak dan Rekaan Tema Alam Semula Jadi

Tajuk Beg Kertas

Aktiviti Renjisan dan percikan Gabungan

Teknik

Stensilan dan capan

Standard Pembelajaran

2.1 Persepsi Estetik

2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4 2.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3

2.2 Aplikasi Seni 2.2.1 Media

2.2.1.1 2.2.2 Teknik dan Proses

2.2.2.1 Teknik-Campuran

2.3 Ekspresi Kreatif

2.4 Apresiasi Seni

Pada akhir pembelajaran, murid dapat;

1. membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, Imbangan, kesatuan dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak dan rekaan pada renjisan dan percikan dengan gabungan aktiviti stensilan dan capan.

2. mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak dan rekaan pada renjisan dan percikan.

3. menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak dan rekaan pada renjisan dan percikan.

4. mengappresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Aktiviti PdP Persepsi Estetik

 Guru menunjukkan contoh renjisan dan percikan, stensilan dan capan.

 Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh renjisan dan percikan, stensilan dan capan. Aplikasi Seni

 Guru menunjuk cara menghasilkan corak renjisan dan percikan.  Guru menunjuk cara menghasilkan renjisan dan percikan dengan

gabungan aktiviti stensilan dan capan. Ekspresi Kreatif

 Murid menghasilkan karya Renjisan dan percikan dengan gabungan aktiviti Stensilan dan capan dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni

 Murid mempamerkan karya.

(2)

EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi

Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat renjisan dan percikan berdasarkan empat standard kandungan.

Bahan Bantu Belajar

1. Alat : berus lukisan, palet, stensil, daun atau alatan lain yang sesuai 2. Bahan : kertas lukisan, cat air atau bahan lain yang sesuai

3. Bahan Bantu Mengajar : Contoh hasil renjisan dan percikan, stensilan serta capan

Refleksi Pada akhir pengajaran;

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...