• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bahasa Jawa kelas 1 semester 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Bahasa Jawa kelas 1 semester 2"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Bahasa Jawa kelas 1 semester 2

Wacanen kang patitis !

Sowan Simbah

Dina Minggu sekolahan prei

Aji, Nina, bapak, lan ibu sowan simbah Daleme simbah ing ndesa

Simbah wis sepuh

Simbah isih sehat lan kuwat Tandurane simbah akeh Ana dhuku, jeruk, lan jambu

Aji karo Nina seneng banget saben dina apek who-wohan

Wenehana tandha silang ing ngarepe jawaban sing bener !

(2)

10. Kembang Lombok arane………..

a. ontong b. menik c. sinuwun

11. Budi lara weteng………….

Tanda pawacan sing bener kanggo ukara ing ndhuwur yaiku……….. a. pitakon (?) b. prentah (!) c. titik (.)

12. Ontong iku kembang……….

a. jagung b. tela c. gedhang

13. Ibu – kembang – nandur – mlati

Tembung-tembung iku yen ditata dadi ukara sing bener yaiku………. a. Ibu nandur mlati kembang

b. Ibu nandur kembang mlati

c. Kembang mlati nandur ibu

14. Ukara ing ngisor iki sing kalebu pitakon yaiku………..

a. Bapak maos Koran b. Sapa jenengmu ? c. Latare sapunen!

15. Yen nyeluk dara tu, tu, tu, yen nyeluk pitik………..

a. kur, kur, kur b. ri, ri, ri c. pus, pus, pus

16. Godhong gedhang arane………

a. ujungan b. sinom c. jompong

17. Kanggo wungkus kupat biyasane nganggo……….

a. blarak b. janur c. damen

18. Ani nyirami………..

a. suket b. watu c. kembang

19. Ukara ing ngisor iki sing bener panulise aksara kapitale yaiku………..

a. Ana Lagi sinau b. Ana lagi Sinau c. Ana lagi sinau

20. Supaya pinter kudu sregep……….

a. sinau b. nembang c. nangis

(3)

1. Rambute ibu wernane……….

2. Untu kanggo………

3. Anake kidang arane………

4. Yen lara kudu ngombe……….

5. Kembang jambu arane………..

6. Tutupen lawang iku………

Tandha pawacan sing bener yaiku……… 7. Yen nyeluk bebek ngucap………..

8. Godhong asem arane………..

9. Pus, pus, pus, Adi nyeluk……….

10. Sikile sapi ana………

Wangsulana kang patitis !

1. Apa wernane gendhera Indonesia ?

2. Apa arane kembang duren ?

3. Tatanen tembung-tembung ing ngisor iki !

ora – sapa – mlebu – sing - ?

………. 4. Saline nganggo aksara gedhe sing bener !

ibu tindak menyang batu

………..

5. Saline nganggo tandha pawacan sing bener !

Ayo latare disapu dhisik

Referensi

Dokumen terkait

Ukara sing isine padha karo pacelathon ing dhuwur yaiku ..... Narti telat mangkat sinau bebarengan amarga momong adhine

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara yaiku ..... Tas iku

Ukara iki tulisen nganggo aksara jejeg sambung.. Adi

tuku buku, menawa ditulis kanthi aksara jawa yaiku ….. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nggo tembung

Sing duwe kasekten bisa mabur tanpa elar yaiku ..... Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok

a. Ukara-ukara ing ngisor iki sing nggunakake basa Jawa ngoko alus yaiku ,... Sepurane ya dhik, aku saiki isih durung bisa maringi apa-apa marang sampeyan. Supaya luwih

cecak, wignyan, layar Sandhangan kang digawe ukara mawa aksara jawa ing ngisor iki kanthi urut yaiku ..... taling, wignyan, pepet, suku, layar

Tembang sing cocok kanggo gambar ing ndhuwur yaiku..... Bima lagi