• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal Bahasa Jawa SD/MI - Mid Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal Bahasa Jawa SD/MI - Mid Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas I"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

logo Lembaga Penyelenggara Nama No. Absen

: ……… : ……… ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2014

Kelas : I ( satu ) Waktu : 07.30 – 09.00 WIB

I. Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, utawa c kang ko anggep bener!

1. Emoh iku swara....

a. sapi b. bebek c. kucing

2. Meong-meong iku swara kewan....

a. pitek b. bebek c. kucing

3. kepriye swara telpon....

a. kring b. Ngeng-ngeng c. Jes jes jes

4. kepriye swaraner pitek....

a. meong-meong b. Petok-petok c. Embek-embek

Wacan kanggo soal nomer 5 – 6

Tembang dolanan

Tembang dolanan kuwi cacahe akeh. Kang kalebu tembang dolanan yokuwi : gajah-gajah, menthok-menthok, jamuran, pitik tukung, sluku batok, cublak suwung, suwe ora jamu, padang bulan, tikus pithi.

5. Sing kalebu tembang dolanan yokuwi ....

a. Terminal tertonadi b. Menthok-menthok c. mijil 6. Ing ngiso iki tembang dolanan,kejobo....

a. Pitik tukung b. Keong racun c .gajah-gajah

7. Sopo jenengmu ? jenengku ....

a. Arifin b. jalan melati c. SDN rambutan

8. Ing ngendi Sekolahmu ? ....

a. ing jalan Kartini . b. ing kelas 1 c. ing SD

Kawungan 01

9. naliko ketemu bu guru ing wayah sore matur? ....

a. sugeng ndalu bu b. sugeng sonten bu c. Sugeng enjeng bu 10. naliko ketemu konco ing ndalan ngucapake....

a. ojo podo tukaran b. Arep menyang ngendi c. Ayo podo sinau 11. Arif.aksara i manggon ing urutan nomer....

a. 1 b. 2 c. 3

12. I-p-i-n diwoco....

a. upin b. ipin c.apin

13. Ta – pe – te – lo diwaca ....

a. tape telo b. tape telu c. tapu telu

14. Tulisan . Yendi kandelake dadi ....

a. Bapa Budi b. Bapa Budu c. Bapa Bidi

15. Arifin...buku

(2)

II. Isenana titik-titik ngisor iki nganggo tembung sing bener !

16. iki ... melati.

17.Dina ... roti.

18.Tepungake awakmu dewe

Nami kula :

Griya kula :

Kula sekolah wonten :

Kulo kelas :

19.Apa wae sing kalebu tembang dolanan ....

20.Ukara ing ngisor iki ganepana nganggo tembung-tembung sing cocok. Iki gambar ....

Rodane ana ....

III. Wangsulana pitakon-putakon ing ngisor iki !

1. - Gawea aksara i cacahe 10 ! i ....

- Nulisa aksara e cacahe 10 ! e ….

2. - Nulisa aksara k cacahe 10 ! k....

- Nulisa aksara M cacahe 10 ! M ....

3. Arif ketemu bu guru ing wayah sore. Arif matur, sugeng ....

Referensi

Dokumen terkait

Luwih becik nganggo ani-ani tinimbang nganggo arit kanggo manen pari supaya luwih irit lan cepet b.. Manen pari nganggo ani-ani kuwi butuh wektu suwe mula butuhake wong akeh

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara yaiku ..... Tas iku

Tembung dwilingga salin swara sing trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ..... Sapa sing tuku

Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaikua. iwakku dipangan kucing c.kelambiku diumbah ibu

caranipun nggarap soal nomer sanga!” Tembung pitakon kang bener kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yaiku. tegalan ana ing sisih wetan

Tembang macapat sing nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge kerana apa kang digayuh bisa kasembadan yaiku ...... ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN

bu guru – buku – ngasta – gambar tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ..b. buku gambar ngasta bu guru

amarga Indonesia nduweni masyarakat kang akeh Jenis Soal :Pilihan Ganda Jawaban Benar :A 12 Waosen wacan ing ngisor iki kanthi premati!. Indonesia minangka negara kepulauan sing