• Tidak ada hasil yang ditemukan

1. Soal Bahasa Jawa Kelas I Genap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1. Soal Bahasa Jawa Kelas I Genap"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

KELOMPOK KERJA GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

Nama : _____________________ No. absen : _____________________

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2014

Kelas : I (satu) Waktu : 09.30-11.00 WIB

I. Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, utawa c kang ko anggep bener !

1. Sakdurunge budhal sekolah nyuwun … bapak ibu.

A. pangestu B. sangu C. maem

2. Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yakuwi ….

A. iki omah B. iki meja C. iki kembang

3. Piye swarane kucing ….

A. petok-petok B. embek-embek C. meong-meong

4. Embek-embek iku swara ….

A. sapi B. wedus C. pitik

5. Sapa jenengmu? Jenengku ….

Tembung sing mathuk kanggo ngisi titik-titik ing duwur yo kuwi ….

A. Jalan Tamrin B. Siti Sa’adah C. SD Kawungan 01 6. Jenengku Siti Badriyyah. Yen ngundang cukup ….

A. Siti B. Susi C. Sasi 9. Tembung sregep sinau. Aksara e cacahe ana ….

A. 2 B. 3 C. 4

13. Tembung sekolah yen dipedhot dadi ….

A. seko – lah B. se – kolah C. se – ko – lah

14. Tembung ing ngisor sing ana telung wanda yakuwi ….

A. pira B. menawa C. kapan

15. Tembung ing ngisor sing nganggo aksara a yakuwi ….

A. mangan B. menawa C. nulis

(2)

II. Isenana titik-titik ngisor iki nganggo tembung sing bener !

16. Tulisana swara-swara kewan ing ngisor iki ! a. Sapi :

b. Pitik :

17. Gawea tembung sing nganggo aksara u ! 18. Kenalake kulawargamu dewe-dewe

Bapak kula asmane : Ibu kula asmane :

19. Kandelna gambar ana ing ngisor iki !

20. Rudi sinau ing njero …..

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !

21. Coba kenalake awakmu dewe

Nami kula :

Griya kula :

Kula sekolah wonten :

Kula kelas :

22. Tulisana aksara O lan e cacahe 10 ! O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23. Tulisana aksara C lan P cacahe 10 ! C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24. Pasangna nganggo panah tembung kang cocok kara gambar ing ngisor !

25. Tatanen ukara ing ngisor iki ! Nina – buku – tuku

Bahasa Jawa_I Omah

Referensi

Dokumen terkait

Wacananen tembang gambuh ing ngisor iki, banjur tembangna yen wis apal banjur gantinen dadi ukara gancaran nganggo basamu

Ing ngisor iki pratelan kang mawa basa ngoko alus yaiku….. Kowe lungo menyang Sala arep tuku apa

Ing ngisor iki sing dudu wujude paragraf deskriptif kang umume digunakake ana wacan yaiku.... Paragraf kang ukara bakune ana ing ngarep lan ana ing pungkasane

caranipun nggarap soal nomer sanga!” Tembung pitakon kang bener kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yaiku. tegalan ana ing sisih wetan

Ukara pitakon kang cocog kanggo ukara wangsulan ing dhuwur yaiku..... a.sapa

Tanduk kriya wantah yaiku tembung tanduk kang tanpa panambang. Tuladhane bisa dideleng ing ngisor iki. Kalungguhane tembung kriya mlaku, ngglethak, lan nginceng

Tembang sing cocok kanggo gambar ing ndhuwur yaiku..... Bima lagi

bu guru – buku – ngasta – gambar tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ..b. buku gambar ngasta bu guru