Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 Semester 1

1811  Download (21)

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL MANDIRI

sarapan, banjur sekolah. Budhale bareng karo bapak tindhak kantor.

Jam 07.00 sekolahe Budi wis bel mlebu. Jam sewelas awan, Budi mulih

saka sekolahan. Saben jam papat sore, Budi sinau. Budi sinau karo guru les.

Sawise sholat maghrib, Budi ngaji ing masjid. Budi ngaji nganti sholat isyak.

Sawise sholat isyak, Budi mulih saka mesjid.

I. Wenehana tanda silang (x) ing aksara a, b, lan c sing di anggep bener !

1. Saben esuk, Budi tangi turu jam piro?

a. papat b. setengah lima c. enem

2. Apa sing ditindakake Budi sawise tangi turu ?

a. adus b. mangan c. nata paturone

3. Sadurunge budal sekolah, apa sing ditindakake Budi ?

a. sarapan b. nyapu c. makani pitik

4. ... jenenge adikmu ? ukara pitakon sing bener kanggo njangkepi

tembung pitakon yaiku ...

a. Apa b. Sapa c. Kapan

5. Bapak tindhak menyang kantor.

Tembung tindhak basa ngokone ....

a. lunga b. rawuh c. dugi

6. Bapak arep tindhak menyang … ?

(2)

a. ngendi b. apa c. kapan

7. Wohe salak iku gedhe-gedhe.

Tembung gedhe kosok baline ....

a. dhuwur-dhuwur b. dawa-dawa c. cilik-cilik

8. … regane buku bahasa jawa?

Ukara ing dhuwur sing bener nganggo ukara pitakon yaiku ....

a. Kapan b. Pira c. Apa

9. ... Wati ora nderek?

Tembung sing cocok kanggo njangkepi tembung pertanyaan yaiku ....

a. Kenapa b. Pira c. Kenapa

10. Taline dawa banget. Kosok baline dawa yaiku ....

a. cilik b. gedhe c. cendhak

11. Budi ndherek bapak mlaku-mlaku.

Tembung dherek basa ngkone ....

a. mlayu b. metu c. melu

12. Dina … wae Budi latihan bal-balan?

Tembung pertanyaan sing bener kanggo njangkepi pertanyaan yaiku

...

a. pira b. kapan c. apa

13. Tandurane Pak Mardi kuru-kuru.

Tembung kuru- kuru kosok baline yaiku … .

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ....

a. Sapa b. Apa c. Kenapa

II. Isinana titik – titik ing ngisor kanthi bener !

16. Ibu tuku gulo. Basa kramane yaiku ....

(3)

Yen ditata dadi tembung sing bener yaiku ....

18. … klambine abang? Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi

ukara iki yaiku ....

19. Budi ngaji wayah awan. Kosok baline awan yaiku ....

20. … nilai ulangan basa jawa mu?

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara pitakon yaiku ....

21. Sepatune Rudi lawas. Kosok baline lawas yaiku ....

22. Joko : “... Amir ora mlebu sekolah?”

Dian : “ Amir ora mlebu sekolah amerga lunga.”

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi pitakon ing dhuwur

yaiku ....

23. Dina iki hawane panas banget. Kosok baline panas yaiku ....

24. Ali : “ Saben dina kowe tangi jam . . . ,Wan?”

Iwan : “aku saben dina tangi jam lima.”

Tembung pitakon kanggo njangkepi pitakon ing dhuwur yaiku ....

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di