• Tidak ada hasil yang ditemukan

7.soal uts II b.jawa kls. 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "7.soal uts II b.jawa kls. 2"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

1. Nalika dina Setu Rahmi menyang kutha . . . a. Boyolali c. Surabaya b. Semarang

2. Terminal dikupengi . . .

a. toko - toko c. kantor b. pasar

3. Sing didol ing toko sakupenge terminal yaiku. . . a. buku c. panganan

b. dolanan

4. Terminal iku ramene kaya . . . a. sekolahan c. pasar b. lapangan

5. Umat islam padha sholat ana ing . . . a. greja c. pura b. masjid

6. Kapal mabur iku ngedunake penumpang ana ing . . .

a. stasiun c. terminal b. bandara

7. Aku woh kang rasane legi, kulitku lincip – lincip, aranku . . .

a. duren c. jeruk b. manggis

12. Ing ngisor iki karemenan kang migunani, yaiku ... a. Nonton tivi c. dolanan game

b. Nulis crita

13. Aku ngombe susu, simbah . . . jampi

Tembung kang trep kanggo ukara ing dhuwur yaiku . . . .

a. ngunjuk c. nginum b. ngombe

14. Sing ora kalebu tembang dolanan, yaiku . . . a. Pocung c. Jaranan b. Gundhul-gundhul pacul

15. Ridwan loro mripat.

Pitakon kang bener , yaiku . . . a. Sapa Ridwan iku ?

b. Ridwan lara apa ?

c. Ing ngendi Ridwan lara ?

16. Nggatekake piwulange bapak ibu guru, lumrahe ditindakake ing . . .

a. Sekolahan c. kantor b. Omah

17.Carane ngunekake gambar ing sisih tengen iki, yaiku . . . a. Ditutuk c. disebul b. dikeplak

Bhs.Jawa 2/UTS II–2013/2014 <><><> 1

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR ...

Alamat : ...

NASKAH SOAL

ULANGAN TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN ...

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Nama Siswa : ... Kelas : 2 ( Dua ) No. Absen : ... Hari / Tanggal : ... Waktu : Pukul 09.30 – 10.30 WIB

Wacanen kang premati !

Terminal

Rahmi dhek dina setu nderek Bulik Tutik menyang Semarang. Saka omah numpak omprengan mudhun terminal Boyolali. Ing terminal iku Rahmi lan Bulik Tutik leren sawetara. Pranyata ana ing terminal iku isine maneka warna. Ramene kaya dene pasar.

Terminal kuwi dikupengi took jejer-jejer, toko mau racake padha bakul panganan, oleh-oleh, unjukan lan sapanunggalane.

(2)

8. Manawa entuk jatah piket kudu mangkat luwih a. gasik c. telat

b. awan

9. Lingkungan omahe Susi amba banget. Kosok balene tembung amba . . . a. cilik c. cupet b. ciyut

10. Gambar ing ngisor iki gunane kanggo nyapu . . . a. Latar c. dalan

b.njogan

11. Mangsa udan uga diarani mangsa . . .

18.Lagi – stasiun – menyang – Doni

Yen ditata dadi ukara runtut yaiku . . . a. Doni stasiun lagi menyang

b. Doni menyang lagi stasiun c. Doni lagi menyang stasiun

19. Gamelan sing munine amarga dituthuk arane . . . a. Bonang c. siter

b. Suling

20. Salah sawijining kewan kang senenge ngisep madu, yaiku . . .

a. Laron c. jingklong b. tawon

a. Ketiga c. rendheng b. Labuh

II. Isinana ceceg – ceceg ing ngisor iki ngango tembung kang mathuk ! 1. Supaya pagaweyan bisa cepet rampung kudu ditandangi kanthi . . . 2. Wong kang ora seneng njaga karesikan bakal . . .

3. Sikilku ana loro, yen mabur nganggo swiwi, aku duwe cucuk. Aku jenenge . . . 4. Kewan kang tenagane kanggo narik dhokar, yaiku . . .

5. Raden Gathutkaca satriya ing . . . 6. Aku lagi turu, yen bapak nembe . . .

7. Roni iku seneng dolanan nekeran, nekeran iku becike ing . . . 8. Ing wayah bengi iku hawane . . .

9. Pambarepe Pandhawa jenenge . . .

10. Papan panggonan kang kanggo dol tinuku barang yaiku . . .

III. Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener ! 1. Kepriye carane njaga lingkungan supaya resik ?

Wangsulan : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2. Kramakna ukara ing samping kanan iki. Ibu tuku gula neng pasar.

Wangsulan : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. Gawea ukara nganggo tembung

a. dolanan : ___________________________________________________________________ b. sinau : ___________________________________________________________________ 4. Wenehono conto kekaremenan kang beci 4 wae ?

Wangsulan : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5. Sebutke 4 papan panggonan kanggo ibadah ?

Wangsulan : ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Gambar

Gambar ing ngisor iki gunane kanggo nyapu . . .

Referensi

Dokumen terkait

Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku ….. Piye swarane

Dene sing kalebu tembang dolanan yokuwi, ana : jamuran, gajah-gajah, menthok-menthok, suwe ora jamu, tikus pithi, padhang bulan, cublak suweng lan sak liyane1. Sing

Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara pitakon ing ndhuwur yaiku ...D.

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara yaiku ..... Tas iku

Tembung kang mathuk kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yoiku….. Aku sakeluwarga arep

Ing ukara tanggap ater-ater kang digunakake yaiku ater-ater tripurusa.. Sing kalebu ater-ater tripurusa,

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku.. Ukara ing ngisor iki sing

Pasangan sing cocok kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku pasangan .'.. SasiApriltanggap warsane Raden Ajeng