Contoh Pidato tentang Kebersihan dalam Bahasa Sunda

662  Download (9)

Teks penuh

(1)

Contoh Pidato tentang Kebersihan dalam Bahasa Sunda

Karya Levi Lesdiyanti (

lesdiyantil@gmail.com

) diterbitkan pada situs

www.windowbrain.com

Assalaamu alaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Alhamdulillah dina waktos ieu urang tiasa riung mungpulung dina ieu tempat dina raraga silih wasiatan dina kasaean. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng sukur ka dzat ilahi robbi. Anu mana dina danget ieu urang tos dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan. Atuh anu langkung utamana nyaeta nikmat iman sareng Islam.

Salawat sinareng salam, mugia tetep dicurah-limpahkeun ka panutan alam, habibana wa nabiyyana Muhammad SAW. Atuh teu hilap oge ka keluargana, para sahabatna, sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantena. Amin.

Dina kasempetan anu ayeuna, simkuring bade ngadugikeun salah sawios hadist anu unggelna "Annadzofatu minal iman". Anu pihartoseunana nyaeta kabersihan teh eta sabagian tina iman. Hadirin anu miharep rido Alloh, upami ku urang ditingal dina kahirupan sadidinten, urang sering ngahilapkeun kana beberesih nu utamina dina kabersihan lingkungan tempat urang calik.

Buruan kalotor, solokan pinuh ku runtah, eta teh mangrupikeun hal sapele anu teu diangap penting ku sapalihna jalmi. Padahal parantos ditegaskeun dina hadist yen kabersihan teh eta sapalihna tina kaimanan. Ku hadist eta tos jelas, yen urang teh wajib ngajaga kabersihan. Bade kabersihan pribadi atanapi lingkungan. Dina sapalihna hadist disebatkeun yen Alloh teh maha endah, sareng mikacinta kana kana kaendahan.

Hadist nu kadua eta ngaisaratkeun ka urang sadayana sangkan kedah ngajagi diri sareng tempat urang tina kabersihan. Urang ige sadayana pasti uninga, yen bersih teh endah. Kumargi eta, hayu urang sasarengan ngajagi kabersihan sangkan ku eta urang bakal sehat, lingkungan urang janten sehat tur endah katingalna.

(2)

Ti kawit ayeuna hayu urang ngajagi lingkungan urang tina sampah atanapi runtah dina raraga ngajalankeun sabagian parentah-Na, sareng ningkatkeun kaimanan urang salaku muslim anu sajati. Peryogi kauninga oge, yen setan resepeun kana tempat-tempat anu kotor sareng bau. Atuh eta oge tiasa janten alesan kadua kango nguatkeun pentingna kabersihan.

Mung sakitu anu tiasa kapihatur. Mugia tiasa nyandak manfaat tina anu didugikeun nembe.

Figur

Memperbarui...

Referensi