Pilih dan bulatkan jawapan yang betul

10  15  Download (0)

Teks penuh

(1)

Pilih dan bulatkan jawapan yang betul

1. Ada berapakah unsur seni? A. 6 B. 10 C. 7

2. Apakah yang dimaksudkan dengan garisan? A. susunan menaik

B. sambungan antara dua titik atau lebih C. menunjukan pelbagai jenis bahan

3. Nyatakan rupa di bawah ini.

A. organik B. 3 Demensi C. geometri

4. Warna harmoni merupakan warna yang……..

(2)

5. Apakah yang di maksudkan dengan catan?.

A. Hasil karya yang menggunakan media basah dan diaplikasikan pada permukaan yang kering

B. Hasil karya yang menggunakan media kering iaitu pensel, pensel warna, oil pastle dn krayon serta diaplikasikan padapermukaan yang kering

C. Hasil karya menggunakan sapuan warna pada cat air, cat tempera atau cat poster pada bahan yang mempunyai jalinan.

6. Berikut merupakan aktiviti daripada teknik gosokan kecuali….

A. Proses menggosok dan merekod jalinan yang ada pada permukaan yang berjalin

B. Gosokan hasil penerokaan melalui deria sentuhan

C. Hanya menggunakan media basah dan dibuat di atas permukaan yang mempunyai jalinan.

7. Warna tumbuhan selalunya menggunakan warna… A. merah B. hijau C. biru

8. Alat berikut digunakan semasa memotong ketas atau kain kecuali? A.berus B. gunting C. kain buruk

9. Rupa bulat boleh memudahkan kita semasa melukis ………

(3)

10. Apakah maksud warna tertier?

A. Campuran warna Primier dan sekunder

B. Warna asas untuk menghasilkan warna-warna yang lain C. Warna hitam dan putih

11. Antara berikut, media dan alat yang manakah TIDAK SESUAI

menghasilkan capan ?

A. ketang B. Warna air C. Pensel warna 12. Apakah yang dimaksudkan dengan lakaran?

A . Menggunakan media kering seperti pensel, pensel warna dan pensel arang di dalam menghasilkan karya

B . Mengguanakan media basah seperti water colour dan poster colour dalam menghasilkan karya

C . mengunakan pensel sahaja untuk melakar pemandangan di tepi pantai

13. Benda yang mana mempunyai garisan bergerak ? A. sekolah B. ombak C. cawan

14. Bentuk mana kelihatan lebih konkrit?

C B

(4)

15 Gambar di atas merujuk kepada ...

A. bentuk B. rupa C. ruang

16. Ruang ialah kawasan yang dikelilingi objek, mempunyai jarak antara dua objek dan rung kosong dalam sesuatu objek. Terdapat dua jenis ruang iaitu

A. berlingkar dan beralun B. nyata dan ilusi

C. nyata dan berlingkar

(5)

Suaikan jawapan yang betul

17.

GARISAN TEBAL

18. GARISAN BERALUN

19. GARISAN BERLINGKAR

20. GARISAN PUTUS-PUTUS

(6)

A. capan B. membatik C. lukisan

22. Apakah yang dimaksudkan dengan Harmoni dari segi warna?

A. warna yag harmoni adalah warna yang tergolong dalam rumpun kejiranan yang sama di dalam roda warna

B. warna harmoni adalah warna yang bertentangan di dalam roda warna C. warna harmoni adalah warna pengenap dan kontra di dalam rosa warna

23. Pemandangan di tepi pantai merupakan modul apa di dalam Pendidikan Seni Visual?

A. Membuat corak da rekaan B. Mengenal kraf tradisional C. Menggambar

Soalan 24 hingga 27

(7)

33. Batik canting juga dikenali sebagai batik pelangi ( ) 34. Negeri pengusaha batik iailah Negeri Sembilan dan Sabah ( )

24

25

(8)

35. Batik berasal daripada bahasa jawa bermaksud titik ( )

36. Tokoh batik terkemuka pada abad ini ialah Tom Abang Sauf ( )

37. Batik adalah pakaian rasmi di Malaysia. ( )

38. Penghasilan batik menggunakan jarum dan disulam

dengan benang emas. ( )

39. Motif batik berdasarkan rupa flora dan fauna. ( )

40. Batik berasal dari Eropah. ( )

-Soalan

(9)
(10)

Figur

Gambar di atas merujuk kepada ....................

Gambar di

atas merujuk kepada .................... p.4

Referensi

Memperbarui...