Yang bertanda tangan di bawah ini (3)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H Amrizal Z

Tempat / Tanggal Lahir : Padang, 03 Juli 1961

Tanda Pengenal : KTP NO : 1509040307610001

Alamat : Jalan Pahlawan Unit II Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Dengan ini, member kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada

Nama : Andrew Mulia Warman

Tempat/ Tanggal Lahir : Lawang, 10 April 1993

Tanda Pengenal : KTP NO : 1306041004930001

Alamat : Jorong Surau Lubuak Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pengurusan penghapusan daftar Blacklist dalam BI Checking melalui lembaga kredit CIMB Niaga Auto Finance Cabang Jambi. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dapat dipahami oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance Cabang Jambi untuk memberikan hak yang sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pengurusan penghapusan daftar blacklist dalam BI Checking.

Rimbo Bujang, November 2016

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...