THESIS - Filipino2.1

16 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Mga Sanhi at Bunga ng mga Hindi Regular na Mag-aaral mula sa Kursong Accountancy sa Imus Institute taong 2012-2013

Bilang bahaging katuparan Sa asignaturang Filipino II Imus Institute College Department

Nueno Avenue, Imus City, Cavite

Na iniharap kay Gng. Mary Ann Aquino

Guro sa Filipino II

Ni

Nheslyn E. Yupo II-BSA

(2)

KABANATA 1

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Introduksyon

Itinuturing na ang kabataan ang pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Panibagong kabanata ng buhay ng isang kabataan ang pagiging kolehiyong mag-aaral. Sa unibersidad o institusyon ay maraming matutunan partikular na sa mga hindi na regular na mag-aaral na di lamang akademiko pati na rin sa iba‟t-ibang aspeto ng buhay dahil sa kanilang kinakaharap.

Hindi regular na mag-aaral. Maaaring maging iba sa pandinig na kung sinuman ang salitang ito. Salitang kaakibat na may sari-saring komento, positibo o negatibo man ito. Kapag sinabing hindi regular, kalimitan pumapasok sa isipan ng isang kabataan ay mga mag-aaral na hindi nakapasa o bumagsak sa ilang asignatura na kanilang kinabilangan. Posibilidad ang mga rason na ito. Ngunit, kahit saan anggulo nating tignan, may iba‟t ibang dahilan kung bakit itong mga hindi regular na mag-aaral ay kasalukuyan nasa sitwasyon nila ngayon..

Ano nga ba ang tinatawag na“irregular student”? Alam na ito ng mga college students pero sa mga hayskul pa lamang, ito ang kahulugan. Sa college, pwede kang Block Section or Irregular. Kapag block section, kayo-kayo ang magkakaklase sa kahit anong subjects. Kapag irregular naman, iba iba kaklase mo sa iba‟t-ibang subjects.

(3)

Sabi nila, nagiging hindi regular daw ang isang mag-aaral kapag nagkakaroon siya ng bagsak na marka. Oo, yung iba ganoon pero hindi naman lahat.

Sa hindi regular na mag-aaral, may advantages ang kaakibat ninto. Advantages: Ikaw pipili ng schedule mo. Mapipili mo „yung mga araw na gusto mo wala kang pasok. Pangalawa, madami kang makikilalang iba‟t ibang tao. Dahil nga iba‟t ibang section mapapasukan mo, magkakaroon ka ng madaming kaibigan at ang pangatlo, mas magiging independent ka. Dahil nga iba- iba ang iyong kamag-aral, wala kang ibang pwedeng asahan kundi ang iyong sarili.

May mga disadvantage din sya, sa totoo lamang madaming disadvantages. Pero nasa iyo naman kung paano mo mahahawakan ang iyong mga ganoong bagay.

Sa maikling salita, ang mga hindi regular ay mga mag-aaral na hindi magkaroon ng isang permanenteng seksyon. Sila rin ang mga mag-aaral na maaaring pangasiwaan ang kanilang sariling oras at ayusin ang kanilang ninanais na iskedyul. Kaya kung siya ay masuwerteng sapat, siya ay maaaring pumili ng isang klase ayon sa kanyang kagustuhan. Maraming nakikilalang mga bagong kaklase na maaaring maging kaibigan. Ika-nga, hindi naman mahirap maging hindi regular na mag-aaral, dapat magpakatotoo ka lang, maging friendly at alam mo ang salitang pakikisama.

(4)

Hindi na regular na mag-aaral mula sa Bachelor of Science of Accountancy at iba‟t ibang antas ay pipiliin upang makapanayam upang magbigay linaw sa atin patungkol sa sanhi ng pagiging hindi regular na mag-aaral. Posibleng ang dahilan ay hirap unawain ang aralin kasagkot sa isang paksa. May posibilidad din na may kakulangan sa pera, madalas lumiban sa klase, at iba pa. Maaaring mayroon tayong isang paunang reaksyon tungkol sa paksang ito. Ngunit sa pananaliksik na ito ay naglalayong bigyan ng kasagutan sa maraming mga katanungan tungkol sa posisyon ng mga hindi regular na mag-aaral.

Layunin ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong maipahayag ang mga impormasyon o datos tungkol sa sanhi at bunga ng pagiging hindi regular na mag-aaral sa kursong Accountancy ng Imus Institute sa taong 2012-2013. Ito rin ay naglalayong masagot ang mga sumusunod na katanungan:

1. Anu-ano ang profayl ng mga respondents? a. Edad

b. Kasarian

2. Anong taon naging hindi regular na mag-aaral?

3. Anu-ano ang mga dahilan ng pagiging hindi regular na mag-aaral? 4. Anu-ano ang mga epekto nga pagiging hindi regular na mag-aaral

(5)

Kahalagahan ng Pag-aaral

Malaki ang maitutulong ng pag-aaral na ito na magagawang magbigay ng kaalaman sa iba pang mga mag-aaral partikular sa mga regular tungkol sa buhay ng mga hindi regular na mag-aaral na kinakaharap nila sa bawat araw, kung paano nila iangkop ang kanilang sarili sa mga pagbabago. Sa pananaliksik na rin ito, maipapahayag kung ano ang dahilan ng kanilang pagiging hindi regular, epekto sa akademiko at pang sosyal na buhay. Magbigay kaliwanagan na ang pagiging hindi regular ay hindi kadalasan may bagsak na asignatura at kung anong klaseng hindi regular na mag-aaral na dumaan sa kursong Bachelor of Science in Accountancy.

Saklaw at Limitasyon ng pag –aaral

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pangangalap ng impormasyon o datos tungkol sa mga dahilan kung bakit ang ilang mga mag-aaral ay naging hindi regular, kung ano ang naging epekto ang kanilang sitwasyon sa kanilang pag-aaral at sa iba pang aspeto ng buhay.

Nalimitahan ang pag-aaral na ito sa Una hanggang Ikalawang Lebel ng mga nasabing mag-aaral upang mapabilis ang proseso ng pag-aaral gayundin ang abot-kamay na mga respondent na siyang makatutulong sa ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.

(6)

Definisyon ng mga Terminolohiya

Accountancy ay larangan at pamamaraan ng pagsusuri ng mga ari-arian at mga pananagutan, pati na ng pagtutuos ng mga kita, resulta, at kalagayan o katayuan ng isang negosyo.

Block Section ay seksyon ng mga mag-aaral na magkakaklase sa lahat ng asignatura.

Irregular Student (hindi regular) ay mga mag-aaral na walang permanent seksyon. Iba‟t-ibang kamag-aral mula sa iba‟t-bang asignagtura.

Advantages at Disadvantages ay mga bagay na nakakabuti at nakakaapekto sa isang hindi regular na mag-aaral.

Pakikisama ay salitang kinakailangan ng mga hindi regular upang harapin ang bawat araw.

(7)

-Sarbey Kwestyuneyr-

Pangalan (Opsyonal): ____________________ Edad: ____________________ Taon at Kurso: __________________________ Kasarian: _________________

“Mga Sanhi at Bunga ng mga Hindi Regular na Mag-aaral mula sa Kursong Accountancy sa Imus Institute taong 2012-2013”.

PANUTO: Punan ng angkop na impormasyon ang mga sumusunod. Lagyan ng tsek () ang mga sumusunod na patlang na angkop sa iyong sagot.

1. Kailan ka nagsimula maging hindi regular na mag-aaral?

___ Unang Taon ___ Ikalawang Taon

2. Ano ang posibleng dahilan kung bakit naging isang hindi regular na mag-aaral? ___ bagsak na marka

___ hindi nakaabot sa quota ___ laging lumiliban sa klase ___ problema sa pera

___ problema sa pamilya ___ nai-drop ang subject ___ lumipat ng institusyon ___ pagpalit ng kurso iba pa: _________________

(8)

3. Anong klaseng asignatura ang sanhi ng iyong pagiging hindi regular?

___ Major ___ Minor

4. Madali mo bang naiangkop ang iyong sarili sa pagbabago dahil sa iyong sitwasyon?

___ Oo ___ Hindi

5. Anu-ano ang mga epekto ng pagiging hindi regular na mag-aaral sa kasalukuyang sitwasyon?

(9)

Kabanata II

Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral I. Kaugnay na Literatura

Mayroong bilang ng mga pag-aaral tungkol sa salik na nakakaapekto sa Grade Point Average (GPA) ng isang tao. Marami sa mga salik na ito ay kinabibilangan ng buhay ng pamilya, mga katangian ng pagkatao, pagtatrabaho, at mga ekstrakurikular na gawain.

Ayon kina Lee at Lee (2007) na ang pagkakalapit ng pamilya ay isang pangunahing susi sa pagtukoy ng akademikong pagganap ng isang bata. Ayon sa kanilang resulta, nakasaad na ang mga mag-aaral na ang pagkakalapit sa kanilang pamilya ay maaaring mapahusay ang akademikong pagganap sa kadahilanang sila ay mas kumportable sa kanilang mundong ginagalawan. Kahit na hindi kinakailangan na magkaroon ng personal na pagkakalapit sa mga miyembro ng pamilya, sinasabi sa pag-aaral na pagkakaroon ng suporta mula sa magulang ay nagbibigay ng isang malaking epekto sa akademikong pagganap (academic performance) ng isang mag-aaral. Kung kulang ang suporta na makukuha ng isang mag-aaral, maaaring kulang ang itugon ng isang mag-aaral sa kanyang akademikong kinakailangan (academic requirements).

Ayon kina Cheung at Kwok (1998) na ang paglahok ng isang mag-aaral sa mga ekstrakurikular na gawain ay maaaring hindi makatulong sa kanilang akademikong tagumpay at maaaring aktwal na makapinsala ito. Maaari ring nagtatrabaho ang isang mag-aaral habang siya ay nag-aaral. Ayon din sa kanila na ang paggawa o pagtatrabaho sa labis na bilang ng mga oras (35 oras o higit pa

(10)

bawat linggo) ay maaaring magkaroon ng mga salungat na kahihinatnan para sa mga mag-aaral.

Iminungkahi naman nina Kulm at Cramer (2006) na ang mga mag-aaral na nagtrabaho na labis sa oras na ginugol ay mas kaunting oras ang gugugulin sa paghahanda para sa klase na naglalayon ng mas mababang GPA. Ayon din sa kanilang pag-aaral na ang mga mag-aaral na nagtatrabaho sa labis na halaga ng oras ay hindi magkaroon ng panahon upang magkaroon ng sapat na pagtulog.

Isa pang problema sa pagkukulang ng akademya ay ang kawalan ng balanse sa pagitan ng trabaho at akademya. Sa Pilipinas, ito ay normal para sa kolehiyo sa mga mag-aaral na nagtatrabaho habang sila ay nag-aaral. Subalit, ayon kina sa Kulm at Cramer (2006) ang mga mag-aaral na nagtatrabaho sa labis na oras ay hindi nakakatulog ng sapat upang sila ay makakuha ng enerhiya para sa kanilang mga susunod na aktibidad partikular sa pagpasok sa kanilang klase.

Ayon kay Hansen, Joe (B.2000) lahi, kasarian ay maaaring makaapekto sa pagganap ng mag-aaral (student‟s performance).

Napatunayan nina McDill, E., 1989, Levin, H., 1986) BA Chansarkar at A. Mishaeloudis (2001), na ang mga taong nakatira malapit sa unibersidad o institusyon ay gawin ng mas mahusay kaysa sa iba pang mga mag-aaral. Ito lamang ay nagpapakita na ang distansya ay isa ring kadahilanan o salik sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Taong 2002, sa isang pag-aaral na ginawa nina Tracey King at Ellynne Bannon, naitala na 46% ng full time working student ay nagtatrabaho ng 25 oras

(11)

at higit pa kada lingo at 42% nito ang nagsasabing naaapektuhan ng husto ng pagtatrabaho ang kanilang pag-aaral, 53% naman ng lahat ng full time working student ang nagsasabing nalilimitahan ng pagtatrabaho ang panahong kanilang ginugugol sa pag-aaral. 63% naman ang nagsasabing hindi sila makapag-aaral kung hindi sila magtatrabaho. At ang pinakahuling naitala noong taong ito ay isa sa limang manggagawang mag-aaral ang nagtatrabaho ng 35 oras at higit pa matustusan lamang ang kanilang pag-aaral. Mula naman sa mga pag-aaral na naisagawa sa United States of America noong taong 2007, tinatayang 49% kabuuang bilang ng mga mag-aaral, may edad na 16-24 ay nagtatrabaho habang nag-aaral, 225 sa bilang na ito ang nagtatrabaho ng 20-34 oras sa loob ng isang lingo at 9% naman ang nagtatrabaho ng higit pa sa 35 oras (NCES, 2007). Noong taong 2008 naman, naglabas ang Bureau of Labor Statistics ng U.S Department of Labor ng isang ulat tungkol sa bilang ng mga mag-aaral ang nakapagtapos ng sekondaryang edukasyon. Naitala sa 82.1% na bilang ng mga mag-aaral na nakapagtapos ang pilit pinagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral at 46.1% naman dito ang babae at 36% ang lalaki.

II. Kaugnay na Pag – aaral

Ako ay nagpasyang bumuo ng isang pag-aaral sa mga sanhi at epekto ng pagiging isang hindi regular na mag-aaral sa kursong Accountancy. Ang isyu na ito ay mahalaga sa lahat ng mga unibersidad o institusyon dahil sa pagtaas ng bilang ng mga ito. Ngunit, una sa lahat, ating tukuyin kung ano ang pinagkaiba ng isang regular at hindi regular. Ang regular ay para sa isang bagay na normal, karaniwan o kaugalian. Ang hindi regular naman ay para sa isang bagay na hindi

(12)

ayon sa panuntunan o hindi pangkaraniwan. Kaugnay sa pag-aaral, ang mga regular na mag-aaral ay mga sumusunod sa normal na daloy ng pag-aaral at sila ay pasado sa iba‟t-ibang asignatura. Samantala ang mga hindi regular ay mag-aaral na maaaring nagkaroon ng kahirapan o problema sa kanilang paksa o asignatura.

Yaong mga problema at paghihirap ay maaaring tinukoy o ibinigay, ngunit nangangailangan ng karagdagang paliwanag.

Ayon sa pag-aaral, nakakatulong ang pakikipag-ugnayan o pagkakalapit ng pamilya sa kolehiyo na mag-aaral lalo na sa mga hindi regular. Sinasabi rin na ang pagtulog ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang normal na tao. Ang pagkakaroon o hindi pagkakaroon ng tamang pagtulog ay nagkakaroon ng epekto sa aktibidad ng isang tao sa panahon ng mga oras na paggawa.

Ang pag-aaral tungkol sa mga sanhi at epekto ng hindi regular na mag-aaral ay napakalawak. Maraming dahilan o salik ang isinaalang-alang.

Sa pag-aaral sa kolehiyo, maraming mga gawain ang isinasaalang-alang, may mga organisasyon na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na lalong mapahusay ang angking talento. Ngunit ang mga gawain na ito ay nararapat na balanse sa akademikong pagganap ng isang mag-aaral. Kapag nawalan ng balanse ang mga ekstrakurikular na gawain at akademya, maaaring humantong sa pagbaba ng grado sa mga menor na asignatura o masama na ihantong ay sa pangunahing paksa o asignatura na dapat ito ay pahalagahan.

(13)

Ayon din sa mga nabanggit na pananaliksik, ang edukasyon ang isa sa mga pinakaimportanteng bagay na makakatulong sa mag-aaral para umunlad kung kaya‟t kahit ano ay kanilang ginagawa kahit pa ang magtrabaho.

(14)

Kabanata III

Mga Pamamaraang Ginamit at Pinagkunan ng Datos

I. Disenyo ng Pananaliksik

Ang naisagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ko na gamitin ang Descriptive Survey Research Design, na gumagamit ng talatanugan (survey questionnaire) para makalikom ng mga datos.

Naniniwala ako na angkop ang disenyong ito para sa paksang ito sapagkat mas mapapadali ang pangangalap ng datos mula sa maraming respondente.

II. Respondente

Ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral na hindi regular sa aming institusyon partikular na ang mga nasa una hanggang ikatlong taon. Pinili ko ang mga respondente sapagkat sila ang pinakamadaling lapitan at sila ang pinaka-epektibong mapagkukunan ng impormasyon.

(15)

III. Instrumento ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng Descriptive Survey Research Design, na gumagamit ng talatanugan (survey questionnaire) para makalikom ng mga datos upang malaman ang mga opinyon ng mga respondent. Kumuha rin ako ng impormasyon mula sa internet.

Ang pag-aaral na ito ay isang panimulang pag-aaral kaya‟t wala akong ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pag-aaral na ito sa pamamagitan ng matataas at kompleks na istatikal na pamamaraan. Opinyon o damdamin lamang ng mga respondenteng tumugon sa bawat katanungan sa survey questionnaire.

IV. Tritment ng Datos

Ang analisis at ang pagsalin ng mga datos para maging pamilang na impormasyon (numerical data) ay gagamit ng “percentage” at “mean” upang makuha ang ninanais na detalye. Ang mga ito ay itutuos sa pamamagitan ng mga sumusunod:

(16)

% =f/n x 100 Kung saan:

% = kainaman (percentage)

f = dami ng mga sumagot sa tanong

n = kabuuang bilang ng mga hindi regular na mag-aaral B. MEAN

∑ /n Kung saan:

= mean (katamtamang dami)

∑ = Kabuuang dami ng mga hindi regular na mag-aaral sa partikular na tanong n = kabuuan ng dami ng sagot

Figur

Memperbarui...

Referensi

  1. negosyo.
Related subjects :