Top PDF Sejarah ringkas warisan perkapalan tradisional Melayu.

Sejarah ringkas warisan perkapalan tradisional Melayu.

Sejarah ringkas warisan perkapalan tradisional Melayu.

... Peradaban Melayu lama dengan lokasi petempatannya di kepulauan Melayu merupakan peradaban maritim sesuai dengan kedudukannya yang strategik di persimpangan jalan perdagangan laut antara dunia Barat dan ...

12

Teknologi perkapalan Melayu tradisional: Jong dan Ghali meredah tujuh lautan

Teknologi perkapalan Melayu tradisional: Jong dan Ghali meredah tujuh lautan

... Peradaban Melayu lama dengan lokasi petempatannya di kepulauan Melayu merupakan peradaban maritim sesuai dengan kedudukannya yang strategik di persimpangan jalan perdagangan laut antara dunia Barat dan ...

30

Warisan Melayu Perak

Warisan Melayu Perak

... memuatkan warisan sejarah orang Melayu Perak yang merangkumi pelbagai aspek seperti sejarah arkeologi, kerajaan-kerajaan awal Perak, undang-undang Melayu Perak, sejarah ...

12

Pengaruh warisan sejarah dalam industri pelancongan Langkawi

Pengaruh warisan sejarah dalam industri pelancongan Langkawi

... BAHAN-BAHAN SEJARAH DI PULAU LANGKAWI Pulau Langkawi mempunyai khazanah sejarah yang berupaya menyumbang kepada aktiviti ...catatan sejarah diceritakan mengenai peristiwa penawanan tentera Siam dan ...

11

SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN BANDAR BAND

SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN BANDAR BAND

... kepulauan Melayu sebelum kedatangan ...rumah-rumah tradisional yang juga terdiri daripada tiga bahagian, iaitu kolong, badan rumah dan bumbung merujuk kepada pencerminan kosmos berlapis tiga ...

9

Islam Melayu dalam Pusaran Sejarah sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara

Islam Melayu dalam Pusaran Sejarah sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara

... Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemikiran ulama-ulama dan cendekiawan sufi terhadap kebudayaan, sangat banyak contoh bisa diberikan. Tetapi cukuplah beberaja dikemukakan di sini. Dalam wilayah politik dan ...

19

Dialek melayu Terengganu: pendokumentasian dan 

pengekalan warisan variasi bahasa tempatan

Dialek melayu Terengganu: pendokumentasian dan pengekalan warisan variasi bahasa tempatan

... dialek Melayu Terengganu dengan ciri-ciri sebutan yang khusus dan kosa kata yang tersendiri yang melambangkan jati diri bahasa penutur tempatan negeri ...dialek Melayu Terengganu dengan keunikan dan ...

15

SEJARAH GEREJA TIMUR KUNO WARISAN KEKRIS

SEJARAH GEREJA TIMUR KUNO WARISAN KEKRIS

... Abris, juga disebut Abrosius dan Abrisius, adalah Uskup legendaris dari Seleusia- Ktesiphon di Persia, yang secara tradisional dikatakan duduk memerintah dari tahun 121–137 M. Abris, adalah seorang Ibrani, ...

38

Keindahan Tembikar Tradisional Terenang Warisan Negeri Pahang

Keindahan Tembikar Tradisional Terenang Warisan Negeri Pahang

... Kajian ini meneliti tentang Tembikar tradisonal Terenang yang merupakan produk utama tembikar Tembeling yang menjadi warisan negeri Pahang. Kegiatan ini bermula di Kampung Pasir Durian sejak sekian lama. Tembikar ...

19

Studi Eksistensi Gerabah Tradisional Sebagai Warisan Budaya di Bali

Studi Eksistensi Gerabah Tradisional Sebagai Warisan Budaya di Bali

... Saat ini kerajinan gerabah di Desa Tojan masih eksis, namun kedepan dikhawatirkan tidak generasi yang meneruskan, sehingga kemungkinan akan hilang. Perajin yang masih menekuni kerajinan di desa ini hanya satu keluarga ...

43

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

... /kh/ khabar, khadam, khas, bakhil, tarikh /gh/ ghairah, ghalib, ghazal, maghrib /f/ fakir, fitrah, tafsir, tafahus, mualaf /dh/ darab, darurat, kadi, fardu, haid bunyi ini dilambangkan [r] ...

119

BUKU SEJARAH MELAYU pembinaan dan

BUKU SEJARAH MELAYU pembinaan dan

... Onja suruh. tanggapana penglipur; saben dina katon parandene onang uga. Ertinya, ini sirih, buat olehmu akan penglipur rasa berahi; sehari dilihat sungguh, demikian pun rindu juga. Iwer Sang dara kabeh, dene Laksamana ...

405

Pusat Warisan Budaya Melayu Riau di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer

Pusat Warisan Budaya Melayu Riau di Pekanbaru dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer

... perancangan. Melayu Riau terbentuk dari aktifitas 4 sungai utama di Riau, yaitu sungai Siak, Kuantan dan Indragiri, Kampar dan ...Peradaban Melayu yang terbentuk tersebut menghasilkan beragam budaya ...

9

Sejarah Politik Masyarakat Melayu Islam

Sejarah Politik Masyarakat Melayu Islam

... masyarakat Melayu terutama berkenaan agama dan budaya yang tidak dinikmati oleh golongan minority lain di ...masyarakat melayu agar tentangan sehebat Haji Sulong tidak lagi ...

18

Sejarah Melayu Antara Fakta dan Mitos SJ

Sejarah Melayu Antara Fakta dan Mitos SJ

... Karya Melayu merupakan penulisan berkaitan sejarah Tanah Melayu sejak zaman kesultanan Melayu Melaka yang mengisahkan tentang segala rentetan sejarah negara kita pada suatu ketika ...

14

Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak

Amalan Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak

... masyarakat tradisional Melayu Sarawak, tungku ini diperbuat daripada bata (merah) ataupun batu sungai yang dipanaskan di atas bara api dan seterusnya dibalut dengan daun mengkudu untuk lapisan pertama dan ...

7

Sejarah Sastra Bahasa Melayu islam

Sejarah Sastra Bahasa Melayu islam

... Pengaruh bahasa Arab lebih jelas lagi dapat dilihat pada Batu Nisan Malik al-Saleh. Batu Nisan ini dipercayai dibawa dari negeri Kembayat (Kambodia). Tulisan yang terdapat pada batu nisan tersebut keseluruhannya ...

38

KOSAKATA DALAM MAKANAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU PONTIANAK

KOSAKATA DALAM MAKANAN TRADISIONAL MASYARAKAT MELAYU PONTIANAK

... masyarakat Melayu Pontianak tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pergeseran terhadap berbagai macam ...makanan tradisional masyarakat Melayu ...makanan tradisional. Makanan-makanan ...

16

Pemetaan Rumah Tradisional Melayu Riau

Pemetaan Rumah Tradisional Melayu Riau

... daerah melayu Riau, bentuk arsitektur ada yang ditentukan oleh penguasa kerajaan yang sedang berkuasa (IIHQG\ +DPLG\ PHQ\HEXWNDQ KDO LQL VHEDJDL µDGDW \DQJ GLDGDWNDQ¶ atau adat yang ditentukan oleh ...

18

Show all 10000 documents...