BAHASA MELAYU TRIAL STPM PENGGAL 3 2014

19  26 

Teks penuh

(1)

1.

Wacana di atas menunjukkan hubungan semantik dari segi A. hasil dan syarat

B. sebab dan tujuan C. kesimpulan dan latar D. kesimpulan dan syarat

2. Yang manakah wacana yang memperlihatkan ciri koheren dan kohesi?

A. Kumpulan pendaki itu telah memulakan pendakian. Pada waktu pagi, gunung itu diliputi awan.

B. Peserta kursus itu datang dari seluruh pelosok negeri. Kursus itu berlangsung selama satu minggu.

C. Kesemua anak Mak Minah lulusan universiti luar negara. Mak Minah tetap meneruskan pekerjaannya mencuci pakaian di rumah Ketua Hakim.

D. Ahli pertubuhan itu sering membuat kerja amal. Mereka sanggup memberikan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukannya.

3.

Pernyataan di atas menepati ciri-ciri retorik A. penghujahan

B. penceritaan C. pemerian D. pendedahan

Munirah sangat rajin. Dia selalu menolong ibunya mengemas meja selepas makan malam.

*Bersifat imaginatif

*Berlaku penyimpangan tatabahasa

(2)

4. Yang manakah ciri-ciri retorik pendedahan? I. Memperincikan topik yang diperkatakan II. Menggunakan teknik pentakrifan dan analisis III. Memindahkan pengamatan penulis kepada pembaca

IV. Wujud sedikit kebebasan tatabahasa kerana bercirikan ekspresi

A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

5.

X merujuk kepada retorik A. pendedahan B. penghujahan C. pemerian D. penceritaan

X

Tiada unsur penilaian atau ulasan

Memperincikan sesuatu secara objektif

(3)

Soalan 6 hingga 7 berdasarkan jadual di bawah.

I Malaysia telah diakui memasuki era perindustrian berat dengan pengeluaran kenderaan bermotor dan pembuatan barangan besi keluli. Banyak kereta buatan nasional telah dieksport ke luar negara.

II Kita percaya bahawa kita akan berjaya dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi jangka panjang yang sedang kita laksanakan sekarang, seperti program

pembangunan wilayah selatan, koridor ekonomi wilayah utara, dan lain-lain.Keyakinan ini berlandaskan kejayaan yang telah kita capai dalam pelaksanaan program-program ekonomi lima tahunan yang juga bersifat jangka panjang.

III Banyak universiti telah, ditubuhkan di negara kita. Antaranya Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan banyak

lagi.Memandangkan keadaan ini, tidak mustahil Malaysia akan muncul sebagai pusat kecemerlangan ilmu,

IV Pendidikan boleh mengatasi masalah kemiskinan kerana dengan pendidikan , seseorang akan memperoleh sijil atau ijazah yang membolehkannya memperoleh pekerjaan yang menjamin pendapatan yang baik. Taraf hidup mereka akan meningkat. Hal ini secara langsung boleh membasmi gejala kemiskinan.

6. Teknik penyampaian idea secara induksi terdapat pada A. I

B. II C. III D. IV

7. Teknik penyampaian idea secara analogi terdapat pada A. I

(4)

8. Antara perkataan yang berikut, perkataan manakah yang maknanya ada kaitan dengan

9. Antara kumpulan perkataan berikut yang manakah bersifat polisemi?

A kecil organ tua

B mata jatuh hangat

C semak perang selak

D tulang salak pulang

Soalan 10 hingga 11 berdasarkan puisi berikut. Seikat seperti sirih

Seciap seperti ayam Sedencing seperti besi Malu tak boleh diagih Suka tak boleh diinjak Melompat sama parah Menyerudup sama bongkok Jalan sedondon

Selenggang seayun. (Nordin Selat 1976,13)

10. Apakah jenis rangkap puisi di atas? A. Bidalan

(5)

11. Maksud puisi di atas dapat dikaitkan dengan peribahasa A. pengayuh sama di tangan, perahu sama di air B. rumpun bagai serai,seliang bagai tebu

C. bagai aur dengan tebing D. hati nak semua jadi

12. Rujukan kehormat bagi Zarina ialah A. Yang Berbahagia Tengku Zarina B. Yang Arif Tengku Zarina

C. Yang Berhormat Doktor Tengku Zarina D. Yang Berbahagia Doktor Tengku Zarina

*lulusan kedoktoran dalam bidang undang-undang *berketurunan raja

*seorang pegawai kerajaan iaitu Penasihat Undang-undang Negeri

(6)

Gelaran kurniaan Penerangan

I Tun P Gelaran untuk isteri Tun

II Datuk Seri Q Gelaran kurniaan kerajaan Selangor kepada orang perempuan

III Toh Puan R Gelaran kurniaan Kerajaan Persekutuan yang tertinggi kepada lelaki dan perempuan

IV Datin Paduka S Gelaran Kurniaan kerajaan Negeri kepada lelaki dan perempuan

13. Pilih padanan yang sesuai antara gelaran kurniaan dengan penerangannya. I II III IV

A S Q P R

B S P R Q

C R S P Q

D P Q R S

14. Yang manakah pernyataan yang benar tentang laras bahasa?

I Laras bahasa ialah variasi bahasa yang digunakan mengikut situasi,

II Laras bahasa ialah penggunaan sesuatu bahasa yang menarik dan berkesan. III Laras bahasa ialah ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangnya. IV Laras bahasa ialah pengucapan atau penulisan yang mementingkan

kesinambungan dan tautan idea.

(7)

15.

Penanda penghubung Oleh hal yang demikian Maka

Oleh itu

Penanda penghubung di atas merujuk kepada A. penanda penghubung pertentangan B. penanda penghubung tambahan C. penanda penghubung musabab D. penanda penghubung kesimpulan

16.

Kemas

(8)

17. Padankan ragam bahasa yang sesuai dengan contohnya. Ragam Bahasa Contoh ayat I Bahasa

Bertimbal

P “Hai, kalaulah ayahku masih hidup sudah pasti nasib

kami adik-beradik akan terbela, tidaklah kami hidup merempat”

II Bahasa Merajuk Q “Terimalah sedikit hadiah yang tidak seberapa ini,” III Bahasa Seruan R Hutang emas menyakiti, hutang budi menyempit. IV Bahasa Kecil S “Apalah yang ada pada saya, rupa buruk harta pun

tiada”

* Tidak mengandungi kiasan

* Boleh menyebabkan orang berkenaan malu jika dibuat bersungguh-sungguh * Tujuannya sekadar mengusik atau bergurau

Petikan di atas menepati ragam bahasa A. sindiran

(9)

*Banyak menekankan penggunaan kata adjektif *Tidak mematuhi tatabahasa

*Mempengaruhi audien untuk membentuk tanggapan

19. Ciri-ciri yang disenaraikan di atas menepati ciri A. laras sastera

B. laras agama C. laras ekonomi D. laras iklan

20. Apakah aspek yang membezakan dialek Utara dengan dialek Pantai Timur? I Fonologi

II Morfologi III Semantik IV Bentuk kata

(10)

Bahagian B

(45 Markah) Jawab semua soalan.

21

Wanita yang berbaju kurung itu begitu anggun dan bergaya. Sehubungan dengan itu, dia sentiasa menjadi perhatian ramai.

(a) Nyatakan dua jenis penanda wacana yang terdapat dalam petikan.

………

………

(2)

(b) Bina satu wacana dengan menggunakan penanda penghubung musabab.

………

………

……….

(11)

22. (a) Nyatakan dua ciri teknik penyampaian idea eklektik.

………

………

……….

(2) (b) Bina satu perenggan untuk teknik penyampaian idea eklektik.

………

………

………

………

………

………

………

(12)

23. Namakan istilah bagi huraian atau definisi yang berikut:- (a) variasi bahasa yang terhasil berdasarkan penggunaan

………..

(1) (b) perbezaaan bahasa berdasarkan geografi

………..

(1) 24. Berikan satu contoh ayat untuk setiap variasi bahasa di bawah.

(a) Bahasa basahan

……….

(1) (b) Bahasa kasar

………..

(1) (c) Bahasa baku

………

(13)

25

*Menggunakan kosa kata yang ada unsur kehalusan *Menggunakan kata ganti nama diri yang sopan *Menggunakan imbuhan yang sempurna

a) Namakan variasi bahasa di atas.

………

(1) b) Bina sebuah wacana yang mengandungi kesemua ciri di atas sebagai contoh

kepada variasi bahasa tersebut.

………

………..

………..

(14)

26.

Telur Dadar Goreng Bahan-bahannya:-

2 biji telur

½ labu bawang besar dihiris nipis ½ biji lada hijau dicincang Secubit garam

Minyak untuk menggoreng Cara-caranya:-

Pukul telur hingga kembang

Campur semua bahan ke dalam telur dan goreng hingga masak

(a) Namakan laras bahasa di atas.

………..

(1) (b) Nyatakan tiga ciri laras bahasa di atas.

………..

………..

……….

(15)

27. Bina satu wacana yang menepati ciri laras bahasa di bawah ini. Panjangnya tidak melebihi 30 patah perkataan.

(3) Ciri:

 Menyampaikan maklumat

 Terdapat istilah aktiviti sukan

 Kosa kata mudah difahami

………

……….

………

28. Isikan tempat-tempat kosong dalam carta di bawah bagi menggambarkan kelompok superordinat yang sesuai.

(16)

29. Jelaskan maksud dan berikan dua contoh yang sesuai (a) homonim

………

……….

(2)

(b) homograf

……….

……….

(2)

(c) homofon

……….

………..

(17)

30. (a) Nyatakan maksud ragam bahasa besar atau melampau.

………..

………..

(1)

(b) Berikan satu contoh ayat yang menggunakan ragam bahasa menaik.

………..

………

(18)

31.

(i) Umpama air digenggam tidak tiris (ii) Cicir dipungut hilang dicari (iii) Jejak selut kaki terbenam (iv) Bagai meramas biji cempedak

Berdasarkan peribahasa (i) hingga (iv) di atas, tuliskan peribahasa tersebut berdasarkan maksudnya dalam jadual di bawah.

Peribahasa Maksud

Berbuat sesuatu yang tidak diketahui, akhirnya akan mengecewakan

Kedekut

Menghadapi orang yang berdolak-dalih Jangan melakukan pembaziran

(4)

Elisa merupakan satu-satunya anak kepada pasangan Arendella dan Maria. Malangnya perangai Elisa buruk sekali.

32. Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi di atas.

(19)

33(a) Jelaskan maksud kiasan sandar.

………

………

(1) (b)Berikan dua contoh kiasan sandar.

………

………...

(1)

34. Nyatakan penggunaan gelaran –gelaran ikhtisas yang tepat bagi individu dalam contoh yang berikut.

Contoh Gelaran Ikhtisas

a)Pencapaian satu tingkat di bawah profesor

……….. b)Untuk professor yang telah bersara tetapi

mengekalkan gelaran itu sebagai satu penghormatan ………..

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...