langkah yang diambil Sejarah tingkatan2BAB

28  Download (0)

Full text

(1)

Contoh Jawapan KBKK Langkah Malaysiauntuk memajukan ekonomi negara

langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara-Langkah

4.langkah yang boleh diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan - Antara langkahSelain itu, masyarakat jugamenguasai pelbagai

kemahiran.denganekonomi negara ialahsupaya lebih mahir dalammelengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

sepatutnya bertanggungjawab menjagapihak berkuasan sesuatu perkara. Seterusnya,melakukakeamanan negara dan mengekalkan kedaulatan negara.

untuk mengukuhkanperpaduan kaum. Rakyat juga perluRakyat mestilah bersatu paduKerajaan.

duktif yang cemerlanguntuk menghasilkan prokreatif dan inovatif bersikap di negara kita untuk menambahkan bilangan tenagaperlu menggalakkan

pelaburanasingmengurangkan kerenahmahir yang terdiri dari rakyat Malaysia.

Penduduk Malaysia harusmencemarkan nama baik negara. Dengan ini kerajaankerana hal ini akan biokrasi

ke peringkat antarabangsa dari segi eksport dan import.

meluaskan pasarandapat juga boleh diambil dalammelakukan penyelidikan dan pembangunanDi samping itu,memperatkan hubunganerajaan dapatusteru k

negara hub halal. Jusaha menjadikannegara yang maju seperti Korea, Jepun dan Britain. Kerajaan juga-antara negaradiplomatik untuk melahirkan generasi yangmenambah institusi pengajian tinggiperlulahmeningkatkansi seperti ini, dapatcemerlang, gemilang dan terbilang. Dengan adanya generakecekapan pentadbiran kerajaan Malaysia.

Contoh Jawapan KBKK Langkah-LangkahMenjadikan Malaysia Negara Maju .Langkah-langkah membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju..

Antara langkah-langkah membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju ialah kitaperlulah

sentiasa bersikap inovatif dan berusaha memperbaiki kelemahandiri

supaya dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan.Keamanan dan perpaduan perlulahsentiasa dipelihara kerana kemajuan sesebuah negara itu dipengaruhi oleh keadaan didalamnegaranya. Jika negara kita tidak aman, pelabur dari negara luar pasti was-was untuk melabur dinegara kita.Kita memerlukan pelabur asing untuk melabur di negara kita untuk mengukuhkankewangan negara.Selain itu,

faktor pemerintahnya juga diambil kira.

Pemerintah yang memerintahnegara kita perlulah seorang yang adil, sentiasa

berwibawa,sentiasa berpandangan jauh dan berkebolehan menjangka perubahan yang bakal berlaku.Hal ini penting untuk memastikannegara kita sentiasa berkembang mengikut peralihan masa.Seterusnya,kita perlu meneliti danmenghayati perubahan yang berlaku pada masyarakat lalu dan mengambil iktibar daripadaperitiwa yang telah berlaku serta menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus maju.Selanjutnya

, kawasan-kawasan yang strategik yang dapat menarik minatpelancong asing, bolehlah dimajukan untuk tujuan pelancongan

(2)

Contoh Karangan : Langkah-langkah untuk

memajukan sektor pertanian

Langkah-langkah untuk memajukan sektor pertanian.

Ketika mengharungi arus globalisasi dan modenisasi, negara kita telah mengalami

pembangunan yang pesat, terutamanya dalam sektor perindustrian. Rentetan

daripada itu, sektor pertanian telah dikesisikan dalam arus pembangunan sejak

1980-an. Bagaimanapun di bawah Misi Nasional, kerajaan telah meningkatkan

kedudukan sektor ini semula dalam pelan pembangunan negara kita iaitu

Rancangan Malaysia Kesembilan. Hal ini demikian kerana ketika dilanda kegawatan

ekonomi pada tahun 1997 dan1998, minyak kelapa sawit bertindak sebagai

“penyelamat” ekonomi negara kita. Selain itu kerajaan juga mendapati bahawa

negara kita memperuntukkan berbilion-bilion ringgit untuk mengimport makanan

sehingga meningkatkan defisit ekonomi negara kita. Sesungguhnya, banyak

makanan dapat dihasilkan di negara kita melalui sektor pertanian. Persoalan,

bagaimanakah kita dapat meningkatkan sektor pertanian? Kata orang

tua-tua, “genggam bara api biarlah sampai jadi arang”, semua pihak yang

terbabit perlu menggembleng tenaga untuk menjanakan sektor pertanian di tanah

air.

Untuk memajukan sektor pertanian, kaum petani kita perlu memiliki prakarsa

untuk membuat perubahan atau sedia membuat reformasi terhadap sektor

pertanian. Jika kaum petani masih mengekalkan cara tradisional untuk

mengusahakan petanian, nescaya hasil tanaman atau ternakan mereka hanya

sekadar sara diri. Mereka akan terus dibelenggu oleh kemiskinan. Untuk mengikut

rentak perkembangan sektor industri, petani moden kita perlu menggunakan ilmu

sains dan teknologi yang canggih demi meningkatkan produktiviti, iaitu

menjimatkan penggunaan tenaga dan meninggikan hasil tanaman yang berkualiti

(3)

benih yang dapat menjamin hasil tanaman yang bermutu, seperti “padi hibird”

dapat menjamin penghasilan padi yang banyak dan berkualiti. Secara holistiknya,

kaum petani perlu disuntik semangat transformasi untuk menggunakan

bioteknologi dalam sektor pertanian.

Tidak dapat dinafikan bahawa Kementerian Pertanian dan sektor swasta perlu

menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D) terhadap sektor pertanian kita.

Jurusan Pertanian di Pusat Pengajian Tinggi (IPT) dan pakar pertanian perlu

berkomitmen untuk mengkaji penggunaan ilmu sains dan teknologi dalam sektor

pertanian dan penternakan. Mereka hendak memastikan bahawa industri hilir dalam

pertanian dapat dimajukan untuk meningkatkan pendapatan kaum petani seperti

lada dapat dijadikan sos cili, ubat pelangsing dan ubat kesakitan sendi. Sengkuang

telah diproses sebagai bahan kosmetik dan sebagainya. Hal ini selaras dengan

peribahasa Melayu, “di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.” Pegawai

Kementerian Pertanian terutamanya MARDI (Institut Penyelidikan dan Kemajuan

Pertanian Malaysia ) sewajarnya menawarkan bengkel atau kursus untuk

memberikan khidmat nasihat serta membekalkan baka benih yang bermutu kepada

petani kita untuk menggunakan bioteknologi yang canggih.

Untuk menjalankan pertanian secara besar-besaran dan komersial, skim pinjaman

yang berkadar faedah rendah perlu disediakan oleh bank, terutamanya Bank Agro

untuk pekebun kecil . Dengan modal yang mencukupi, pekebun kita baru dapat

membeli mesin yang canggih dan bahan racun serangga serta baja kimia untuk

menjalankan pertanian mereka. Sebagai contoh, Bank Agro telah menawarkan

Modal Usahawan 1 Malaysia kepada petani kita untuk mengusahakan industri kecil

dan sederhana (IKS) yang berasaskan pertanian. Bak kata peribahasa, “ada padi

semua kerja jadi; ada beras semua kerja deras,” oleh itu, dengan pinjaman skim mikro, pekebun kecil kita dapat mengusahakankan pertanian atau

(4)

Walhasilnya, kaum petani tidak akan digelar sebagai golongan miskin tetapi akan

berperanan sebagai usahawan.

Selain itu, sistem pengagihan yang kamil perlu disediakan oleh pihak berkuasa

supaya kaum petani kita tidak lagi dianiayai oleh orang tengah yang bersikap

tamak haloba. Penubuhan koperasi peladang digalakkan untuk memainkan

peranan sebagai pemborong dan pembekal kepada kaum petani. Petani kita juga

digalakkan menyertai Pasar Tani untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Sehubungan dengan itu, pengguna juga dapat membeli hasil tanaman dan

ternakan yang segar dengan harga yang berpatutan. Tindakan ini dapat

memberikan manfaat kepada pihak petani dan pengguna, seperti peribahasa

serampang dua mata.” Rentetan daripada itu, pihak FAMA(Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan) harus mengaturkan strategi yang bersepadu dan

bijaksana bagai menarik rambut dalam tepung untuk menjamin pemasaran

produk pertanian kita. Sistem pengagihan yang teratur dapat memantapkan

harga produk pertanian. Antaranya Kementerian Kebudayaan telah mengadakan

laman web tentang harga borong produk pertanian supaya kaum petani tidak lagi

ditipu oleh pemborong yang tidak bertanggungjawab.

Sementelahan, agropelancongan merupakan bidang yang patut dikembangkan

dalam sektor pertanian. Kaum petani seyogianya memperkasakan kemudahan yang

tersedia dalam ladang mereka untuk memajukan sektor pelancongan. Tindakan

dapat menjamin pendapatan yang lumayan. Penginapan yang lengkap seperti bilik

yang selesa perlu disediakan kepada pelancong, khasnya dari bandar. Selain

menghayati penghidupan kaum petani, pelancong dapat menikmati buah-buahan

tempatan yang lazat, memancing ikan dalam kolam ikan ternakan, menikmati lauk

ala kampung serta berpeluang untuk mencucuk tanah di samping melegakan

fikiran yang kusut. Hal ini bagai menyelam sambil minum air. Bagaimanapun,

pakej agropelancongan perlu mendapat sokongan daripada Kementerian

(5)

beramanah dalam laman web kementerian berkenaan. Secara realitinya, inap desa

semakin menarik perhatian pelancong domestik dan luar negara.

Natijahnya, sektor pertanian perlu mengalami revolusi supaya sektor ini berprestij

kepada generasi muda. Pembangunan sektor dapat mengurangkan import

makanan dari luar negeri dan dapat mengelakkan penduduk kampung berhijrah ke

bandar. Tampaknya, perkembangan pertanian mengundang seribu satu kebaikan

kepada negara kita. Masyarakat kita juga perlu menyedari sumbangan, jasa dan

pengorbanan kaum petani kita. Sebaliknya kaum petani kita perlu mengalami

transformasi untuk menjanakan 1 Malaysia.

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in