Mga Lumabas Na Katanungan Sa September 2013 (1)

17 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

MGA LUMABAS NA KATANUNGAN SA SEPTEMBER 2013 (LET)

>>> COACH PEDE PO BA AKONG TUMULONG GUMAWA NG MGA

KATANUNGAN SA MAJORSHIP NATIN WILLING PO AKO NA TULUNGAN

KAYONG GUMAWA…

KUNG ALAM KO LANG PO NA MORE ON ASIGNATURA SA COLLEGE ANG

ITA2NUNG SANA PO NAREVIEW KO PO YUNG TESIS NAMIN KASI

MARAMING TAON AT TAO PO SA WIKANG FILIPINO ANG LUMABAS TAPOS

MERON DIN PO PAMAHAYAGAN, PANANALIKSIK, MABISANG

KOMUNIKASYON, PAGBASA AT PAGSULAT, KASAYSAYAN NG WIKANG

FILIPINO, KAGAMITANG PAMPAGTUTURO AT BIHIRA LANG PO ANG

LUMABAS SA WIKA AT PANITIKAN…I THINK ITS 80 PERCENT MOSTLY

MORE ON COLLEGE SUBJECTS AND 20 PERCENT IN WIKA AT PANITIKAN…

MARAMI DIN PONG ITEM NA DI Q NA TANDA SA KAKAYAHANG

KOMUNIKATIBO…

KEY POINTS….

1.

BAHAGI NG TESIS

2.

PANANALIKSIK

3.

MABISANG KOMUNIKASYON

4.

PAGBASA AT PAGSULAT

5.

PAKIKINIG

6.

KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPIN0 (MGA TAO AT TAON)

7.

PAGSASALING WIKA

ANG DI KO PO MAK2LIMUTAN NA TANONG AY :

ANO SA WIKANG KASTILA ANG SALIN NG SENAKULO?

TAPOS PARANG ANG NAPILI KO PO D2 YUNG SOUND LIKE SPANISH

TERM

8.

MGA AWIT (MATANDANG PANITIKAN)

Heto po ung nursery rhyme po ba yun

ALE ALE NAMAMANGKA

(2)

PASUKUBIN YARING BATA

PAGDATING SA MAYNILA

IPAGPALIT NG MANIKA

HEHE…SIMPLENG TANONG LANG PO PERO NAGKAMALI PO AKO ANG

NASAGOT KO BAGOONG…SA HULI PO PALA ITO NG KANTA

DOCTRINA CRISTIANA..

9.

TEORYA NG WIKA (POOH POOH)

10.

POKUS NG PANDIWA (TAGAGANAP AT TAGATANGGAP…SANHI

AT DIREKSYUNAL)

11.

PONOLOHIYA,MORPOLOHIYA,SINTAKS,SEMANTIKA,PARES

MINIMAL, KLASTER,DIPTONGGO

12.

PANITIKAN

ROGELIO MANGAHAS-DUGUANG PLAKARD

KATANUNGAN:

1. Ang mga prayleng misyonero ang mga unang gumawa ng mga pag-aaral sa wika na binubuo ng dalawang ito.

A. palabaybayan at palapantigan B. balarila at talasalitaan

C. pangungusap at talatinigan D. bokabularyo at palapantigan

2. Sa pagsusuri ng maikling kwento at nobela ay hindi lamang mahalagang talakayin ang paksa kundi ang lahat ng mga katangiang napapaloob dito.

A. simbolo C. istilo ng may-akda

B. element D. tauhan

3. Ito ang tulang sinulat niya sa Kastila na pinamagatang “ A La Patria “ na ipinalagay ng marami na kanyang obra maetra.

A. Apolinario Mabini C. Emilio Jacinto

(3)

4. Sino ang makatang kapampangan na katumbas ni Francisco Balagtas sa panulaang Tagalog?

A. Juan Crisostomo Sotto B. Aurelio Tolentino

C. Jose Corazon de Jesus D. Florentino Collantes

5. Ang pahayagan ay hindi dapat maglathala ng anumang uri ng pagbibintang na makasisira sa reputasyon nang di muna nagbibigay ng pagkakataon sa nasasakdal na marinig ang kanyang panig. Ito ay __________________________.

A. magandang kaasalan

B. makatarungang pakikitungo C. kalayaan sa pagpapahayag D. walang kinikilingan

6. Alin sa mga sumusunod ang pangungusap na may paksa?

A. Mainit ngayon.

B. May pasok ba bukas?

C. Kay ganda ng paglubog ng araw. D. Nagbabasa sila sa aklatan.

7. “You cannot count on me”. Ang pinakamalapit na salin nito ay __________________________.

A. Bilangin mo kami. B. Maaasahan mo ako. C. Maaasahan mo siya. D. Ibilang mo ako.

8. Anong uri ng tayutay ang pahayag na ito, “ Ang kabutihan mo sa buhay ang magiging hakbang sa pag-unlad.”

A. pagwawangis

B. pagpapalit-tawag C. pagtutulad

D. personipikasyon

9. Anong bahagi ng ng pag-aaral ng wika pinag-aaralan ang kayarian ng pang-uri at ng paksa?

A. Ponolohiya (Ponoloji) B. Sintaksis

C. Semantika

(4)

10.Ano ang katawagan sa mga pang-ugnay at mga pananda bilang bahagi ng pananalita sa Filipino? A. Nominal B. Panuring C. Pangkayarian D. Pangnilalaman

11.Ito ang katawagan sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga morpema.

A. Ponolohiya (Ponoloji) B. Sintaks

C. Semantika

D. Morpolohiya (Morpoloji)

12.Alin sa sumusunod ang tinatawag na nominal? A. Pananda at pang-ukol

B. Pang-abay pang-uri

C. Pangngalan at pangatnig D. Pantukoy at pangatnig

13.Pinalitan ang Surian ng Wika sa katawagang ito sa bias ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 117 na nilagdaan noong Enero 1987.

A. Linangan ng mga Wika B. Komisyon ng Wika

C. Linangan ng mga Diyalekto D. Linangan ng mga Wikain

14.Batay sa Artikulo XIV Seksyon 6 ng wikang pambansa ng Pilipinas ay ito at dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa mga wikang umiiral sa Pilipinas at iba pang mga wika.

A. Tagalog B. Filipino

C. Wikang Pambansa

D. Pilipino

15.Anong taon nagbigay ng pahintulot sa pagpapalimbag ng diksyunaryo at balarila ng wikang pambansa at kasabay itinuro sa paaralan ang wikang pambansa?

A. Mayo 12, 1940 B. Abril 1, 1940 C. Abril 12, 1942 D. Mayo 1, 1940

(5)

16.Ito ang kuro-kuro ng patnugot hinggil sa mahalaga at napapanahong isyu ng araw na iyon. A. editoryal B. isports C. lathalain D. balita

17.Ang patakarang ito ang ipinatupad ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 taong 1974.

A. Patakaran sa Pakikinig B. Patakaran sa Pagsulat C. Patakaran sa Pagbasa D. Patakaran sa Bilinggwal

18.Ito ay nagbigay diin sa opinion tungkol sa isang napapanahong isyu sa pamamagitan ng larawan.

A. larawan sa huling pahina B. kartong pang-editoryal

C. larawan sa pangmukhang pahina

D. ilustrasyon

19.Ibigay ang kayarian ng pangungusap na ito? “Kung aalis ka sana iwan mo ang dadalhin ko sapagkat umaaraw ngayon kaya ako ay tutuloy sa pagpunta sa Mega Mall.”

A. Payak B. Langkapan C. Hugnayan D. Tambalan

20.Kung ang Ingles ang gamit sa daigdig ngayon, ano naman ang wikang gamitin sa mundo ng panahon ng Kastila?

A. Tagalog B. Kastila C. Latin D. Malay

21.Ang karaniwang iisahing pantig lamang at walang katuturang maibigay kung nag-iisa. Kabilang dito ang mga panghalip, pangatnig at pantukoy.

A. salita B. sugnay C. parirala D. kataga

(6)

22.Siya ang pangulo ng Komonwelt na nagnais na magkaroon ng wikang pambansa ang Pilipinas.

A. Pangulong Marcos B. Pangulong Ramos C. Pangulong Quezon D. Pangulong Laurel

23.Ang unang alpabeto ng Pilipinas na alibata ay binubuo ng bilang na ito. A. 17

B. 29 C. 20 D. 31

24.Nagsimulang ipatupad ang Patakarang Bilingguwal ng taong aralang ito. A. 1965-1966

B. 1964-1965 C. 1975-1976 D. 1974-1975

25.Ano ang pagbabagong morpoponemikong naganap sa salitang may

salungguhit? “Nasa mesa ang mga kagamitan sa PANAHI at PANLINIS.” A. Pagkakaltas

B. Paglilipat-diin C. Asimilasyon D. Metatesis

26.Ang kasalukuyang bilang n gating alpabeto. A. 31

B. 28 C. 20 D. 30

27.Ito ang salita o lipon ng mga salita na ang kahulugan ay iba sa kahulugan ng mga salitang binubuo.

A. ekspresyong idyomatiko B. tayutay

C. salitang eupemistiko D. pahayag

(7)

28.Kung ang mga panandang SI, NI at KAY ay ginagamit sa pangngalang pantangi at ang ANG, NG at SA sa pangngalang pambalana, ano ang tawag sa gamit ng pananda katulad ng ANG DIYOS, ANG PANGULO at ANG NOLI ME TANGERE?

A. Taliwas ang gamit B. Pagbabagong gamit C. Maling gamit

D. Iwasang gamitin

29.Ito ay isang sanaysay na batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng salitang impormasyon at impresyon ng sumulat.

A. editoryal

B. kuro-kurong tudling C. balita

D. tanging lathalain

30.Ang paggamit ng istratehiyang role play ay kontrolado ng mga dayalogong mayroon nito.

A. May pangganyak

B. Istratehiya C. Teknik

D. Due at impormasyon

31.Ito ang katawagan sa paraan ng organisasyon ng interaksyong pangklase. A. Pangganyak

B. Pamaraan C. Teknik D. Pinagsanib

32.Ang plano kung ano ang ituturo at paano ito ituturo ay napapaloob sa ____________________.

A. Aklat B. Portfolio C. Kagamitan D. Silabus

33.Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pamaraang pasaklaw?

(8)

A. Pagpapaliwanag ng tuntunin B. Panimula C. Pagbibigay ng tuntunin D. Pagsubok E. Pagbibigay ng halimbawa A. A B C E D B. B C A E D C. D E B C A D. C E D A B

34.Ang pagdulog na ito ay pagtuturo ng sabay ng mga magkasamang gawain sa pakikinig, pagbasa at pagsulat.

A. Karaniwang pangwika

B. Tuwiran

C. Grammar salin D. Komunikatibo

35.Ito ang mga tiyak na gawain na makikita sa pagtuturo at konsistent sa isang pamaraan.

A. Simulain B. Istratehiya

C. Hakbang

D. Teknik

36.Mahalaga sa pagtuturong komunikatibo ang paggamit ng ____________________ na kagamitan.

A. Binili

B. Awtentiko C. Nilikha

D. Semi-awtentiko

37.Ang mga sumusunod ang mga hakbang ng pamaraang pabalak. Isaayos ito. A. Paglalayon

B. Pagpapasya C. Pagbabalak

D. Pagsasagawa

38.Ito ang mga tiyak na hakbang sa pagtuturo. A. Prinsipyo

(9)

C. Istratehiya D. Teknik

39.Naniniwala ang pamaraang ito sa pagtuturo ng wika na maipahahatid ang mga mensahe sa pamamagitan ng aksyon. Inuunawa ang wikang pinag-aaralan bago ang pagsasalita nito.

A. Suggestopedia

B. Total physical response C. Grammar salin

D. Komunikatibo

40.Ang pamaraang ito ay ginagamit ng guro sa pagbubuo ng mga dayalogo o usapan sa isang particular na sitwasyon.

A. Tuwiran B. Sitwasyunal C. Komunikatibo D. Grammar salin

41.Aling hakbang ang magbibigay-daan sa pagsusuri ng iba’t-ibang pokus ng pandiwa mula sa lunsarang ginamit sa pagtuturo ng wika?

A. Paggamit B. Paglalahat C. Pagtataya

D. Paghahambing at paghalaw

42.Ang biyolohikal na pagbabago sa isang tao habang lumalaki ay mabisang maituturo sa pamaraang ito.

A. Functional B. Sitwasyunal C. Proseso D. Patuklas

43.Sa pagdulog komunikatibo ay pinahahalagahan ang kayariang

panglinggwistika pati ang _____________________ ng pakikipagtalastasan. A. Katangian

B. Bilang C. Paraan D. Uri

44.Aling teknik ang hindi umaayon sa komunikatibong Pagtuturo ng Wika? A. Panggagaya sa pahayag na narinig

(10)

C. Pagbibigay-reaksyon sa balita D. Pagsasakilos ng isang sitwasyon

45.Ang pamaraang ito ay naniniwala na mapabibilis ang pagkatuto ng wika at inaalis ang mga sikolohikal na hadlang sa pagkatuto.

A. Suggestopedia B. Grammar salin

C. Total physical response D. Awdyo-linggwal

46.Ito ay set ng paniniwala at mga lagay tungkol sa wika, pagkatuto at ang pagtuturo nito.

A. Pamaraan B. Teorya C. Simulain D. Prinsipyo

47.Sa pagpili ng estratehiya sa pagtuturo ay dapat isaalang-alang ang mga sumusunod katulad ng gulang, interes, kakayahan at karanasan at ng mga ito.

A. Pisikal na kalagayan B. Halaga ng kagamitan C. Uri ng balik-aral

D. Kasanayang nililinang

48.Angkop sa pamamaraang ito kung ang guro ay magpapagawa ng poster sa mga bata.

A. Pasaklaw B. Patuklas C. Pabalak D. Pabuod

49.Sa paghahanda ng guro ng pagsusulit saan makikita ang lawak ng nilalaman, bilang ng aytem, porsyento ng aytem at uri ng pagsusulit na gagawin?

A. Modyul

B. Talahanayan ng ispesipikasyon o Talahanayan C. Manwal ng pagtuturo

D. Banghay ng pagtuturo

50.Ito ang katawagan sa epekto ng pagsusulit sa pagtuturo ng pagkatuto ng mag-aaral.

(11)

B. Backwash C. Diagnostic D. Admission

51.Ang tawag sa pagbuo ng mga aytem sa pagsusulit na inihahanda ng higit sa kailangang bilang.

A. Bahagdan B. Talahanayan C. Aytem pool

D. Layunin pangkagawian

52.Ang katangian ng pagsusulit na inihanda ang nais malaman o masukat. A. Relayabiliti

B. Baliditi

C. Praktikalidad D. Kahirapan

53.Alin sa mga sumusunod na makabagong kagamitan ang hindi maituturo ng makabago bunga ng teknolohiya?

A. V.H.S B. O.H.P

C. Telebisyon D. Kompyuter

54.Nakauri sa pagsusulit na ito ang pasanaysay at pagsasalin na kadalasan ay binubuo lamang ng kaunting bilang ng tanong.

A. Productive test B. Subjective test C. Objective test D. Receptive test

55.Ang katangian ng pagsusulit na ginagawa upang maging matagumpay at hindi gaanong nakapapagod at matipid gamitin.

A. Relayabiliti B. Baliditi

C. Backwash

D. Praktikalidad

56.Ang pagsusulit na ito ay ginawa upang sukatin ang kakayahan sa wika at hindi ang nilalaman nito.

A. Achievement test B. Diagnostic

(12)

D. Aptitude test E.

57.Ito ay mga salitang tumutukoy sa mga binanggit sa unahan ng teksto. A. Komunikatibong pahayag

B. Katapora

C. Eliptikal na pahayag D. Anaphora

58.Ang dating abakada ay binubuo ng ilang titik. A. 26

B. 22 C. 20 D. 28

59.Taon kung saan muling sumigla ang panitikan. Ito’y matapos ding matamo ang kalayaan.

A. 1944 B. 1945 C. 1947 D. 1946

60.Anong taon ipinatupad ang Patakarang Bilingguwal. A. 1984-1985

B. 1975-1976 C. 1960-1965 D. 1974-1975

61.Saan matatagpuan ang mga sumusunod na pahayag?

“Huwag mong kikilalanin sa iyong bayan ang kapangyarihan ng sino mang hindi halal ng bayan mo at ng iyong mga kababayan sapagkat ang

kapangyarihan ay galling sa Diyos at Diyos ay nagsasalita sa budhi ng bawat tao.”

A. Verdadero Decalogo B. El Porvenir

C. Diaryong Tagalog D. Kartilya ng Katipunan

62.Alin sa mga sumusunod na tanaw-dinig ang tinatawag na may “therapeutic valve”?

A. Role playing

B. Sosyodrama

(13)

D. Tableau

63.Ito ay pagbibigay katuturan batay sa kayarian at gamit. A. Linggwistika

B. Linggwistikang theoretical C. Linggwistikang historical D. Linggwistikang istruktural

64.Ito ay isang saltik ng dila o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.

A. Kuwit B. Tuldik C. Kudlit D. Pantig

65.Batayan sa pananampalatayang Kristiyano sa buong daigdig A. Mahabarata

B. Koran

C. Canterburry tales D. Bibliya

66.Ang hinggil sa linggwistika at sa kasaysayan ay hindi pa tinatalakay sa pulong. Ang pangungusap ay nauuri sa anong simuno.

A. Simunong tambalang pangngalan

B. Simunong tambalang salita C. Simunong tambalang parirala

D. Simunong tambalang sugnay

67.Ito ay paraan ng organisasyon ng interaksyong pangklase. A. Pinagsanib

B. Pamaraan C. Pangganyak D. Teknik

68.Ano ang tawag sa agham na tumatalakay sa mga salita at sa kanilang pagkakaugnay-ugnay.

A. Panitikan B. Retorika C. Linggwistika D. Balarila

(14)

69.Ang 1987 alpabeto at patnubay sa ispeling ng wikang Filipino ay ayon sa anong kautusan? A. Kautusang Blg. 81 S. 1987 B. Kautusang Blg. 84 S. 1987 C. Kautusang Blg. 83 S. 1987 D. Kautusang Blg. 82 S. 1987

70.Mula sa tanaga ni Jose Panganiban Ang yelo ay malamig

Ang apoy ay mainit Ang silakbo ng galit, May init at lamig.

Ano ang nais ipahiwatig ng tanaga? A. Ang yelo ay malamig

B. Ang uri ng damdamin C. Ang galit ay mainit D. Ang galit ay malamig

71.Alin ang dulang batay sa alamat ng singsing ng isang prinsesa na nahulog sa dagat at may hangaring mapangasawa ang kasintahang mahirap?

A. Senakulo B. Karagatan C. Duplo D. Tibag

72.Alin sa mga ito ang pangyayaring nagbukas sa isipan ng mga tao at nagtatag ng kilusang propaganda at naging simula ng mga panitik na mapaghimagsik?

A. Ang pagbuo ng panitik

B. Ang pagpatay sa tatlong pari C. Ang pagsira ng sedula

D. Ang pagbuo ng Katipunan

73.Ano ang naganap sa muling pagkikita ng mag-ina sa tula?

SA BISIG NG INA, ANAK AY NAGBALIK KATULAD NG ISANG NALAYONG PAG-IBIG SA BISIG NA YAON, ANG WASAK NA DIBDIB PARA LANG

HUMANAP NG SANDALING LANGIT HUMIMLAY NANG UPANG GANAP NA UMIDLIP.

A. Namatay ang ina

(15)

C. Lumigaya ang mag-ina

D. Namatay ang anak

74.Mula sa sanaysay ni Emilio Jacinto.

ANG NINGNING AY NAKASISILAW AT NAKASISIRA NG PANINGIN. ANG LIWANAG AY KAILANGAN NATING MATA UPANG MAKITA ANG BUONG KATUNAYAN NG BAGAY. HUWAG PADADALA SA NINGNING; MAY

KASABIHAN NA, HINDI LAHAT NG KUMIKINANG AY GINTO. Ano ang ibig sabihin nito?

A. Kung may dilim may liwanag.

B. Huwag humatol sa panlabas na anyo. C. Maningning ang bagay-bagay.

D. Lahat ng kumikinang ay ginto.

75.Saan dito matatagpuan ang pangunahing tauhan na si Amanda Bartolome na isinulat ni Luwalhati Bautista?

A. Gapo B. Ficcion

C. Bata Bata Paano Ka Ginawa D. Dekada 70

76.Anong damdamin ang ipinapahayag nito? KUNG SA LANGIT AY NABUBUHAY

ANG SA LUPA’Y NAMAMATAY ANO’T KINAKATAKUTAN

ANG ORAS NG KAMATAYAN A. Maging matatag sa buhay B. Maging mapagbigay

C. Maging mapagpasensya

D. Maging matapang

77.Sino ang sumulat ng tula sa Palanca na pinamagatang Duguang Plakard? A. Ruth Elynia Mabanglo

B. Rolando Tinio C. Rosauro Almario D. Rogelio Mangahas

78.Alin sa mga sumusunod ang akdang hindi sinulat ni Francisco Balagtas? A. Orosma at Zapira

B. Florante at Laura

C. La India Elegante y el Nigrito Amante D. Noche Buena

(16)

79.Ang damdamin na ipinapahayag nito ay ____________________.

NARIRITO NA NAMAN ANG ULOL NA ITO, BABANGGITIN NA NAMAN NITO ANG MGA BUWAN, BITUIN AT ARAW, PAGKATAPOS AY ISUSUNOD ANG HAMOG AT PARANG ANG ULAN AT ANG HUNI NG MGA IBON.

A. Tumutula B. Naglalarawan

C. Nagkukwento

D. Nanliligaw

80.Alin ang epikong romansang Malay na may paniniwala na mapapatagal ang buhay kung ang kaluluwa ay paiingatan sa hayop o halaman?

A. Darangan B. Hudhud C. Bidasari D. Bugtong

81.Alin sa babasahing ito ang pinaglathalaan ng mga maikling kwento at tula ng 1922 at nagpaunlad sa panitikan upang makilala ang mga bantog na manunulat ng panahong nabanggit?

A. Ilang-ilang B. Bulaklak C. Malaya D. LIwayway

82.Ang panitikan noong Panahon ng Kastila ay nahahati sa tatlong panrelihiyon, pangwika at ano ang ikatlo?

A. Akdang panghandaan

B. Akdang pangkasalan C. Akdang panlibangan D. Akdang panliligaw

83.Mula sa Verdadero Decalogo

HUWAG MONG KILALANIN ANG IYONG KAPANGYARIHAN

NINUMAN NA HINDI HALAL NG BAYAN MO AT NG IYONG MGA KABABAYAN, SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHAN AY GALING SA DIYOS AT ANG DIYOS AY NAGSASALITA SA BUDHI NG BAWAT TAO.

Ito ay nangangahulugan ng ________________. A. Ang Diyos ay boses ng tao

B. Makapangyarihan ang mga tao. C. Ang Diyos ay Makapangyarihan

D. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos.

84.Alin sa mga sumusunod ang tinaguriang gintong panahon ng panitikan

bagamat ang mga manunulat ay lumipat sa pagsulat sa Tagalog at sa wikang katutubo?

A. Panahon ng Bagong Lipunan

(17)

C. Panahon ng Amerikano D. Panahon ng Aktibismo

85.Ipinag-utos nito noong Disyembre 19, 1963 na awitin ang Pambansang Awit sa titik nito sa Filipino.

A. Kautusang Pangkagawaran Blg. 50 B. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 60 C. Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 D. Kautusang Tagapagpaganap Blg. 50

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...