Alam Melayu

Top PDF Alam Melayu:

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

Mencari Pantun di Alam Melayu dan Ilmu

raksasa itu menjadi amat kaya dan berwarni-warni. Sehubungan itu, jutaan orang yang tinggal di sepanjang tebing sungai, baik yang besar atau yang kecil, telah menikmati dan meraikan pantun mereka dalam pelbagai majlis, upcara dan perayaan. Dengan cara ini, kedudukan pantun telah naik dengan sendirinya dari segi kepentingannya, lebih-lebih lagi kepopularannya, sehinggakan sudah mengatasi puisi yang lain, termasuk syair, gurindam dan Seloka, yang didapati tidak sahaja bukan yang asli di Alam Melayu, tetapi juga telah muncul lebih lewat berbanding dengan pantun dari segi serjarah. Begitulah caranya orang di Alam Melayu telah menghayati dan menyayangi pantun mereka kerana nilai intrinsik, kekunoan, kepentingan, kepopularan dan pengaruhnya ke atas mereka sejak dahulu lagi (Daillie 1968).
Baca lebih lanjut

24 Baca lebih lajut

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Pengajian Alam Melayu di Pentas Global

Apa yang diharapkan adalah untuk sarjana, penyelidik dan ahli akademik Malaysia dan dari luar Malaysia menghantar kepada kami di ATMA salinan asal artikel masing-masing yang telah diterbitkan dalam apa sahaja bahasa mengenai apa sahaja topik yang bersangkutan dengan Alam Melayu. Sumbangan tersebut akan memperkaya lagi koleksi dalam pangkalan data yang kami ada. Kerjasama dan sumbangan itulah sebenarnya akan memperkasakan pengajian Alam Melayu. Kami sebenarnya tidak memerlukan sumbangan kewangan daripada individu untuk membina, kerana kami boleh mencari dana yang diperlukan kerana banyak pihak mahu membantu dari segi itu, kerana mereka percaya tentang penting dan signifikannya projek ini untuk mengekalkan peradaban Melayu pada masa depan. Sumbangan pengguna nanti adalah melalui bayaran yang akan dikenakan untuk terus menjaga dan memperkemas pangkalan data tersebut. Semoga kita menyumbang dan sama-sama mendapat manfaat melalui usaha ini.
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

PARADIGMA ILMU KITAB JAWI DI ALAM MELAYU

PARADIGMA ILMU KITAB JAWI DI ALAM MELAYU

Demi untuk menolak teori penjajah ini, kajian ini akan menjelaskan kesalahan pandangan sarjana barat dengan mendedahkan sumbangan kitab jawi di dalam memperkenalkan konsep dan paradigma ilmu sebenar kepada masyarakat Melayu.. Sebelumnya, masyarakat Melayu memang pandai menggunakan pemikiran sehingga melahirkan pelbagai kearifan tempatan, tetapi Kitab Jawi telah memperkenalkan paradigma ilmu sejati. Paradigma ini antara lainnya adalah falsafah, world-view, metodologi dan sumber rujukan khusus yang perlu diketahui agar sesuai dengan kehendak Islam dalam menanggani kehidupan. Hal ini amat penting kerana ia mengasaskan keilmuaan untuk masyarakat Melayu. Contohnya, dalam bidang hukum Islam, paradigma ini terkandung dalam ilmu usul fiqh yang mengandungi maklumat tentang ontologi (apa dia), epistemologi (bagaimana) dan aksiologi (untuk apa) hukum Islam. Lebih tepat lagi, proses pembentukan paradigma ini telah dilanjuntukan kepada masyarakat Melayu, yang membawa maksud ilmu Islam masyarakat Melayu memang berteraskan kepada ajaran Islam. Walaupun dalam sebahagian besar keilmuan Islam versi Alam Melayu mempunyai elemen tempatan, tetapi kerangka asasnya memang berteraskan paradigma Islam sejati.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

CTU 151 BAB LIMA Islam di Alam Melayu

Selain daripada itu, ada juga orang-orang yang datang bersama Selain daripada itu, ada juga orang-orang yang datang bersama pedagang datang dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islam pedagang datang dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islam ke Alam Melayu. Mereka ini adalah para ulamak atau ahli Sufi yang ke Alam Melayu. Mereka ini adalah para ulamak atau ahli Sufi yang datang jauh dari negara Arab dan China dan India. Mereka bukan datang jauh dari negara Arab dan China dan India. Mereka bukan sahaja mempunyai pelbagai ilmu Islam bahkan mempunyai sahaja mempunyai pelbagai ilmu Islam bahkan mempunyai keperibadian dan karisma yang amat dikagumi dan meninggalkan keperibadian dan karisma yang amat dikagumi dan meninggalkan
Baca lebih lanjut

25 Baca lebih lajut

Jong di Alam Melayu dan  China

Jong di Alam Melayu dan China

Tidak sekadar itu sahaja, jong juga dijadikan salah satu motif dalam fabrik alam Melayu. Prof. Manguin (1986), antara sarjana yang banyak mengkaji sejarah Melayu menyebut dalam khazanah fabrik Melayu ada ‘songket jong sarat’ pakaian putera Blambangan ketika perang di dalam Babad Sembar, ‘kafan jong sarat’ sejenis kafan diraja di dalam Hikayat Dewa Mandu, dan ‘tampan jung galuh’ sejenis perhiasan kapal di daerah Lampung, Sumatra Selatan.

9 Baca lebih lajut

Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu

Beberapa Aspek Kearifan Tempatan Terhadap Bahan Alami Yang Digunakan Dalam Pengurusan Jenazah Rantau Alam Melayu

Rukun mandi jenazah ada dua; pertama, niat dan yang kedua meratakan air keseluruh badan jenazah. Proses memandikan jenazah di alam Melayu dimulakan dengan proses membuang najis dan kotoran yang terdapat di badan jenazah. Kotoran dibuang dengan menggunakan sabun, akar sintok dan air. Ini termasuklah satu proses yang dipanggil meruang atau meruam iaitu proses membuang najis di perut jenazah dengan mengurut perut jenazah beberapa kali(Amir Muttaqin Ab. Ghani, 2013). Usai proses membuang meruang, pengurus jenazah akan niat mandi jenazah dan jenazah akan dimandikan bermula di bahagian kanan diikuti bahagian kiri tubuh jenazah. Kemudian pada jirusan akhir, jenazah akan disiram dengan air daun bidara dan air kapur barus. Jenazah akan diwudukkan setelah selesai proses mandian. Ada sebilangan pengurus jenazah rantau alam Melayu mendahulukan wuduk kepada jenazah sebelum memandikannya. Usai mandi dan berwuduk, jenazah akan dikeringkan dengan menggunakan tuala sebelum proses kafan bermula (Syaikh Abd Aziz bin Baz, 2011).
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU (1)

2. Pijnappel – Islam dari daerah Gujerat dan Malabar yang dibawa oleh pedagang berbangsa Arab. Buktinya – nama Gujerat dan Malabar banyak disebut dalam sejarah awal kepulauan Melayu dan juga penemuan batu nesan oleh Morquette di Pasai bertarikh 1428M dan di Gerisik bertarikh 1419M yang menyamai batu nesan yang terdapat di Gujerat.

8 Baca lebih lajut

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

BAB 5 ISLAM DI ALAM MELAYU

2. Buku-buku sejarah lama seperti Sejarah Melayu, Hikayat Raja-raja Pasai dan Hikayat al-Habib Hussain al- Qadri ada menyebut beberapa nama pendakwah Arab yang berperanan mengIslamkan raja-raja Melayu seperti pengIslaman Raja Melaka oleh Syeikh Abdul Aziz, raja Pasai (Merah Silu) oleh Syeikh Ismail, raja Acheh oleh Syeikh Abdullah Arif, raja Jawa oleh Syeikh Malik Ibrahim. Penduduk kepulauan Borneo dan Mindanao telah diIslamkan oleh tokoh agama keturunan Syeikh Alawiyyah dari Hadramaut, kepulauan Sulu oleh Tuan Syarif Awliya’ dan Pontianak oleh Sayid Habib Hussain al-Qadri

8 Baca lebih lajut

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM

Semenanjung : Melayu, Orang Indonesia, NEGRITO: Batek, Jahai, Kensiu, Kintak, Lanoh, Mendrik. SENOI: Che Wong, Jah Hut, Jah Jehai, Kanao, Mah Meri, Pangan, Semang, Semai, Semok Beri, Temiar. MELAYU PROTO: Jakun, Kanak, Orang Laut, Orang Selitar, Semelai, Temok, Temuan.

17 Baca lebih lajut

16. Makalah dalam Konferensi Internasional Sains dan Teknologi Alam Melayu dengan judul:”Melacak Titik Temu Alam Pikiran Jawa d

16. Makalah dalam Konferensi Internasional Sains dan Teknologi Alam Melayu dengan judul:”Melacak Titik Temu Alam Pikiran Jawa d

Berpijak dari kemungkinan itu, akan dilacak bagaimana representasi alam pikiran Jawa dan Malaysia melalui sastra bandingan local literary knowledge. Oleh karena kekayaan sastra Jawa cukup luas, hanya dipilih karya masterpeace Jawa (sastra tulis) berjudul: (1) Serat Centhini karya KGPAA. Pakubuwana V. Karya yang terdiri 12 jilid ini tidak jauh berbeda dengan sebuah ensiklopedi kejawaan, yang memuat sejumlah alam pikir Jawa dari masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi kehidupan; (2) sastra lisan, yang memuat local genius yang telah saya kumpulkan dalam buku Tradisi Lisan Jawa (2003). Kedua kelompok karya itu akan saya bandingan (comparative literature) dengan sastra Malaysia yang telah dikumpulkan oleh Suripan Sadi Hutomo dalam buku Merambah Matahari (1993). Studi sastra bandingan dari dua negara yang berbeda ini untuk melacak (a) afinitas, (b) konvensi dan tradisi, dan (c) konsep pengaruh berupa alam pemikiran sebagai sebuah hipogram. Perunutan hipogram antara sastra Jawa dan Malaysia itu dilandasi gagasan Corstius (1968) bahwa karya sastra adalah paket himpunan teks sebelumnya dan Julia Kristeva (Hutomo, 1993:13) juga menegaskan bahwa karya sastra adalah deretan teks-teks sebelumnya.
Baca lebih lanjut

14 Baca lebih lajut

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ALAM MELAYU

Demikianlah Marco Polo (abad 13) dan Ib n Batuta (abad 14) menemui kerajaan Islam di Aceh (Pasai dan Perlak) dalam perjalanan dari China dan ke China. Kejatuhan Sriwijaya diwarisi oleh Mela ka sebagai pusat agung kerajaan Melayu. Sekali lagi perdagangan antar

27 Baca lebih lajut

Revitalisasi Nilai nilai Arkeologi Sejar

Revitalisasi Nilai nilai Arkeologi Sejar

Pelaksanaan Seminar Antarbangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu ini merupakan seminar yang diadakan pada seri ke lima yang kali ini diselenggarakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama seminar ini kemudian disingkat ASBAM-5, dilakasanakan oleh Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin bekerjasam dengan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATM-UKM, serta didukung oleh Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Keseniaan dan Warisan (ATMA) dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia (IAAM).

12 Baca lebih lajut

KETAMADUNAN MELAYU DAN SAINS SATU ANALIS (1)

KETAMADUNAN MELAYU DAN SAINS SATU ANALIS (1)

Asmah Hj Omar dalam kajiannya ke atas budaya dan penglibatan dunia orang Melayu dalam konsep bilangan menerangkan orang Melayu telahpun mempunyai konsepsi terhadap bilangan seperti mencampur, menolak, mendarab, bahagi, dan konsep perpuluhan sebelum kedatangan pengaruh asing ke alam Melayu (Asmah Hj. Omar, 1986). Kemam-puan membilang ini dapat dibuktikan melalui cara orang Melayu mencampur seperti konsep sebelas hingga sembilan belas. Apa yang berlaku ialah percampuran iaitu 11 ialah 1 (se) campur 10; 12 ialah 2 campur 10 dan seterusnya. Sebaliknya dalam jumlah 8 dan 9 terdapat konsep penolakan. Hal ini tidak dapat difahami tanpa melihat kepada etimologi atau sejarah pertumbuhan perkataan- perkataan itu sendiri. Perkataan lapan adalah kependekan dari delapan yang berkembang daripada dua alapan. Kata alap dalam bahasa Jawa dan banyak bahasa Austronesia lainnya bererti ‘ambil’. Jadi dua alapan bermakna ‘diambil dua’ – yakni ‘sepuluh diambil dua’- dengan titik tolak dari 10. Untuk sembilan cara menerbitkannya sama dengan delapan dari segi psikologinya, iaitu menolak dari sepuluh. Dalam hal ini yang ditolak adalah satu dan perbuatan tolak itu diwahanakan oleh kata dalam bahasa Melayu sendiri, iaitu ambil; jadi se + ambilan bermakna ‘diambil satu (se) daripada sepuluh’. Dalam proses pembentukan kata itu bunyi vokal e pada awalan se- itu digugurkan (Asmah Hj. Omar, 1986).
Baca lebih lanjut

15 Baca lebih lajut

ISLAM DAN KEARIFAN TEMPATAN DI ALAM MELA

ISLAM DAN KEARIFAN TEMPATAN DI ALAM MELA

keseluruhan aspek kehidupan membabit tiga bentuk hubungan, dengan Allah, Mahkluk dan alam; (ii) al-Sunnah, amalan yang terbentuk dan berkembang berdasarkan model sacral (berasaskan wahyu) sehingga menjadi amalan kebudayaan masyarakat yang berpanjangan; (iii) Salasilah, mata rantai yang menghubungkan setiap zaman dan pemikiran kepada asasnya yang utama, wahyu Allah. Kelima, kita patut menghargai precedent silam yang disumbangkan oleh mazhab Shafi‟i di Alam Melayu. Seperti mana direkodkan dalam catatan sejarah, walaupun kedatangan Mazhab Shafi‟i di Alam Melayu agak lewat berbanding dengan Mazhab Syiah, namun kemudiannya mazhab ini telah mampu mengatasi mazhab Syiah dan meninggalkan pelbagai elemen positif jangka panjang kepada masyarakat Alam Melayu. Hal ini berlaku kerana beberapa faktor utama; pertama, sifat Mazhab Shafi‟i yang berupa paradigma sentesis di antara pandangan Ahl Ray’ dan ahli hadis. Ianya lebih adaptif dengan budaya tempatan Melayu. Mubaligh Shafi‟i yang awal telah mengamalkan sikap mesra budaya yang mendapat dokongan penguasa politik serta kemudiannya mampu menyebarkan ajaran Islam secara cukup berkesan di Alam Melayu. 64 Hal ini boleh dilihat
Baca lebih lanjut

23 Baca lebih lajut

International Journal of Islamic and Civ

International Journal of Islamic and Civ

Sebagai rumusan akhir, kita boleh menegaskan bahawa terdapat beberapa intipati penting berkaitan dengan pendekatan dakwah serantau, jika dirujuk kepada perkembangan sejarah yang pernah berlaku di rantau Alam Melayu. Pertama, walaupun kita sering berbangga dengan perkembangan hidup yang lebih baik pada zaman moden ini dan sering memandang rendah terhadap zaman silam, tetapi dilihat dari segi dinamika perkembangan Islam pada zaman silam, ternyata ia lebih baik berbanding dengan zaman moden. Kedua, walaupun konsep dan tema dakwah serantau telah diperkenalkan pada zaman moden ini, ia sebenarnya dipandang dari sudut teori dan praktikal telah diamalkan secara menyeluruh sejak dahulu oleh penganut Islam di Alam Melayu. Ketiga, peranan yang cukup proaktif ke arah melahirkan intelektual ummah yang terdiri daripada ulama terbilang yang sanggup berkorban demi menegakkan kalimah Allah di rantau Alam Melayu telah berjaya dimainkan oleh institusi pendidikan Islam silam. Akhir sekali, kita boleh melihat aura kehebatan jalinan dakwah dan intelektual silam masih lagi diteruskan sehingga pada masa sekarang yang membabitkan usaha dan kerjasama para alim ulama dari Alam Melayu.
Baca lebih lanjut

19 Baca lebih lajut

ULAMA DAN WACANA ISLAM DALAM HUBUNGAN IN

ULAMA DAN WACANA ISLAM DALAM HUBUNGAN IN

Sebagai rumusan akhir, kita boleh menegaskan bahawa terdapat beberapa intipati terpenting berkaitan dengan pendekatan dakwah serantau, jika dirujuk kepada perkembangan sejarah yang pernah berlaku di rantau Alam Melayu. Pertamanya, walaupun kita sering berbangga dengan perkembangan hidup yang lebih baik di zaman moden ini dan sering memandang rendah terhadap zaman silam, tetapi dilihat dari segi kedinamikan perkembangan Islam di zaman silam, ternyata ianya lebih baik berbanding dengan zaman moden ini. Keduanya, walaupun konsep dan tema dakwah serantau telah mula diperkenalkan pada zaman moden ini, pada hakikat sebenarnya dipandang dari sudut teori dan praktikalnya, ianya telah diamalkan secara menyeluruh sejak dahulu lagi oleh kalangan penganut Islam di Alam Melayu. Ketiganya, peranan yang cukup proaktif kearah melahirkan intelektual ummah yang terdiri dari ulamak terbilang yang sanggup berkorban demi menegakkan kalimah Allah di rantau Alam Melayu telah berjaya dimainkan oleh institusi pendidikan Islam silam. Akhir sekali, kita boleh melihat aura kehebatan jalinan dakwah dan intelektual silam masih lagi diteruskan sehingga pada masa sekarang membabitkan kedua-dua penganut dari kawasan Alam Melayu.
Baca lebih lanjut

27 Baca lebih lajut

Kain Tenunan Warisan Cabaran dan Masa De

Kain Tenunan Warisan Cabaran dan Masa De

Kain tenunan Brunei digunakan sebagai pakaian dan juga hantaran perkahwinan. Dalam keadaan ini, kain tenunan mempunyai peranan yang penting dalam mewujud dan mengeratkan hubungan sosial, serta melambangkan status sosial. Bagi masyarakat Melayu Brunei, kain tenunan Brunei jenis jong sarat dijadikan sebagai salah satu hantaran perkahwinan yang mesti diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Sebuah perkahwinan tersebut dianggap tidak sempurna, malah boleh menimbulkan aib jika pengantin lelaki tidak mampu memberikan kain tenunan Brunei kepada bakal isterinya. Di samping melambangkan kasih sayang, pemberian kain tenunan juga menunjukkan kestabilan kedudukan kewangan pengantin lelaki (Siti Norkhalbi 2005).
Baca lebih lanjut

22 Baca lebih lajut

KREATIVITAS DALAM PEMANFAATAN PROPERTI PADA TARI KREASI MELAYU DI TIGA SANGGAR TAMAN BUDAYA KOTA MEDAN.

KREATIVITAS DALAM PEMANFAATAN PROPERTI PADA TARI KREASI MELAYU DI TIGA SANGGAR TAMAN BUDAYA KOTA MEDAN.

Menurut Maryaeni (2005 : 14), rumusan masalah merupakan jabaran detail fokus penelitian yang akan digarap. Dari uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah, maka menentukan peneliti ke arah perumusan masalah. Rumusan masalah juga bisa disikapin sebagai jabaran fokus penelitian karena dalam praktisnya, proses penelitian akan senantiasa berfokus pada butir-butir masalah sebagaimana telah dirumuskan. Dalam perumusan masalah, akan diperkecil batasan – batasan yang telah dibuat dan berfungsi untuk lebih mempertajam arah penelitian. Maka yang menjadi rumusan masalah alam penelitian ini : ”Bagaiman a Kreativitas dalam Pemanfaatan Properti Pada Tari Kreasi Melayu di tiga Sanggar Taman Budaya Kota Medan?”
Baca lebih lanjut

18 Baca lebih lajut

Perubahan dan Kesinambungan Isu Pendidik

Perubahan dan Kesinambungan Isu Pendidik

Melayu-Cam mungkin perlu merebut peluang dalam pelbagai bidang ilmu. sebagaimana yang disebut oleh orang Melayu-Cam semasa temu bual dengan mereka di Kompong sla Kêt Provinsi battambang, doktor atau pegawai perubatan dari kalangan orang Cam tidak ada di kampung mereka (temu bual dengan haji Mohamad temu bual dengan haji Mohamad bin Yusof pada 17 november 2008). oleh itu, mereka . oleh itu, mereka tidak ada pilihan melainkan mengunjungi doktor dari berketurunan Khmer. dari satu segi, hal ini ada baiknya dalam konteks hubungan antara etnik. akan tetapi, keperluan kepada doktor dari kumpulan etnik sendiri tentunya lebih penting memandangkan banyak perkara berkaitan nilai, norma, kepercayaan dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan serta perubatan dalam sesebuah komuniti tentu mudah difahami jika seseorang doktor datang daripada latar belakang sosio budaya yang sama. untuk memenuhi hasrat itu, mereka berpendapat anak-anak orang Cam perlu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, khususnya mengambil bidang perubatan.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Pemertahanan Bahasa Melayu Di Kota Tanjung balai

Pemertahanan Bahasa Melayu Di Kota Tanjung balai

Penelitian ini membahas tentang pemertahanan bahasa Melayu di Kota Tanjungbalai. Fokus penelitian ini adalah di ranah mana saja bahasa Melayu bertahan, bagaimana kondisi pemertahanan bahasa Melayu, dan apa faktor penunjang dan penghambat pemertahanan bahasa Melayu di Kota Tanjuungbalai, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif maka masyarakat melayu setempat dijadikan sebagai sumber data informan dan reponden sebanyak 99 yang diambil melalui teknik acak yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok remaja, kelompok dewasa dan kelompok orang tua. Data diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teori Fisman dan teori Palatt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Melayu bertahan pada ranah tertentu saja baik pada kelompok remaja, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua. Kondisi pemertahanan bahasa Melayu dinyatakan bertahan namun pada kelompok dewasa pemertahanan bahasa sudah di pengaruhi bahasa lain. Faktor penunjang dan penghambat bahasa Melayu di Kota Tanjungbalai secara garis besar yaitu terdiri dari faktor ekstralinguistik dan interlinguistik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan bahasa Melayu di Kota Tanjungbalai antara lain seperti memiliki sifat positif terhadap bahasa daerah dalam diri masing-masing setiap individu, menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, mewariskan bahasa daerah kepada keturunan, menggunakan bahasa dan budaya Melayu saat upacara adat, berperan aktif menghidupkan setiap lembaga adat istiadat yang ada di masyarakat, mengikuti ibadah di mesjid, bersilaturrahmi kerumah famili, membuat matapelajaran muatan lokal pada seluruh sekolah negeri di Kota Tanjungbalai, membuat sekolah adat, dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk kebijakan.
Baca lebih lanjut

2 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...