Top PDF Contoh soal Bahasa Sunda kelas 5 SD soal bahasa sunda

Contoh soal Bahasa Sunda kelas 5 SD soal bahasa sunda

Contoh soal Bahasa Sunda kelas 5 SD soal bahasa sunda

Asal-usul Gunung Tangkuban Parahu dipalikeun kana Legenda “Sangkuriang”, nu nyaritakeun anak bogoh ka Indungna, Dayang Sumbi.. Sangkuriang teu bias nedunan pamenta Indungna, nyaeta nyieu[r]

4 Baca lebih lajut

Soal UTS Bacaan Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1

Soal UTS Bacaan Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1

Sabada ngabsen, Pa Bukhori ngawulang perkara silih ajenan jeung sasama jalma. Saur Pa Bukhori, "Silih ajenan sareng rerencangan di kelas, atanapi di sakola kalebetna kana tatakrama. ari tatakrama teh rupi-rupi. Aya tatakrama dina nyarios, dina tuang, waktos natamu, jeung nu sanesna deui. Tatakrama teh peryogi dina hirup kumbuh sadidinten, margi ku ayana tatakrama urang bakal silih ajenan.

1 Baca lebih lajut

Contoh Soal UKK SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 Lengkap SOAL B. SUNDA KLS 5

Contoh Soal UKK SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 Lengkap SOAL B. SUNDA KLS 5

Di Tasikmalaya Jawa Barat aya kacamatan nu disebut Rajapolah. Eta kacamatan téh kasohor ku karajinan rumah tangga, diantara na rupa-rupa anyaman tina awi, mendong jeung pandan. Karajinan ti Rajapolah téh kakoncar dugi ka mancanegara. 5. Nu téu kaasup ringkasan wacana di luhur nyaéta ….

4 Baca lebih lajut

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 (Genap) – KTSP

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 (Genap) – KTSP

Cing kumaha pipokeunana merenahkeun kecap nu hartina sarua jeung kecap “meuli”, keur ka sorangan, jeung ka batur saluhureun, ngagunakeun basa hormat !.[r]

2 Baca lebih lajut

Contoh soal bahasa Inggris kelas 5 sd in

Contoh soal bahasa Inggris kelas 5 sd in

It is a half minutes pass four in the afternoon, what will you say if you meet your friend?. How are you doing ba[r]

6 Baca lebih lajut

KISI KISI SOAL uts  bahasa sunda kelas 5 smtr 2 SUDAH LENGKAP

KISI KISI SOAL uts bahasa sunda kelas 5 smtr 2 SUDAH LENGKAP

caina herang Lantaran ningali kalangkang langit di sawah, seuk Si kabayan mah sawah teh..... saat Ningali kalangkang langit di sawah, Si Kabayan ngarasa....[r]

6 Baca lebih lajut

Downlaod soal latihan UAS Bahasa Sunda kelas 4

Downlaod soal latihan UAS Bahasa Sunda kelas 4

Anu pinunjul jadi juara baris dileler hadiah ti Bapak Kepala Dinas Kecamatan Pameungpeuk, sareng ti Kepala Sakola SD Negeri Mancagahar 1. Kajuaraan diumumkeun dina kaping 17 Agustus 2015 dina upacara Mieling Poe Kamerdekaan Republik Indonesia

2 Baca lebih lajut

Downlaod soal latihan UAS Bahasa Sunda kelas 1

Downlaod soal latihan UAS Bahasa Sunda kelas 1

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK SD NEGERI MANCAGAHAR 1 Alamat : Jl.. Waktu : 90 menit ieu bayu Sebatkeun nomerna ku hidep Sampean [r]

2 Baca lebih lajut

 Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kurikulum KTSP Kelas 1 Format Words.Doc

Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kurikulum KTSP Kelas 1 Format Words.Doc

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK SD NEGERI MANCAGAHAR 1 Alamat : Jl.. Waktu : 90 menit ieu bayu Sebatkeun nomerna ku hidep Sampean [r]

2 Baca lebih lajut

SOAL UKK B. ARAB KELAS 5

SOAL UKK B. ARAB KELAS 5

CONTOH SOAL LATIHAN UKK BAHASA ARAB KELAS 5.[r]

2 Baca lebih lajut

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 5 SD Semester 1

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 5 SD Semester 1

Ucing keur ngadahar beurit, jejer dina kalimah tadi nyaeta ….. Ari nu sok ngigeulkeun wayang golek disebutna ….[r]

2 Baca lebih lajut

KISI KISI SOAL UKK  BAHASA SUNDA kelas 5 smtr 2

KISI KISI SOAL UKK BAHASA SUNDA kelas 5 smtr 2

Harita keneh Musa, KM di eta kelas enggal nyiapkeun rerenncanganana. "Siap, berdiri, beri salam!" ceuk Musa. "Wilujeng enjing pa!" ceuk barudak meni reang patarik-tarik. "Wilujeng enjing," tembal Pa Bukhori.

5 Baca lebih lajut

Soal UTS SD Kelas 6 Bahasa Sunda Semester 1

Soal UTS SD Kelas 6 Bahasa Sunda Semester 1

Cing kumaha pipokeunana merenahkeun kecap nu hartina sarua jeung kecap “meuli”, keur ka sorangan, jeung ka batur saluhureun, ngagunakeun basa hormat!. 30.[r]

2 Baca lebih lajut

Latihan Soal Bahasa Sunda Kelas 1 SD

Latihan Soal Bahasa Sunda Kelas 1 SD

Salin make aksara serat 6.. abdi meser pamupus.[r]

2 Baca lebih lajut

Latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 5

Latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 5

Sabada ngabsen, Pa Bukhori ngawulang perkara silih ajenan jeung sasama jalma. Saur Pa Bukhori “Silih ajenan sareng rerencangan di kelas, atanapi di sakola kalebetna kana tatakrama”. Ari tatakrama téh rupi-rupi. Aya tatakrama dina nyarios, dina tuang, waktos natamu jeung nu sanesna deui. Tatakrama teh peryogi dina hirup kumbuh sadidinten, margi ku ayana tatakrama urang bakal silih ajenan.

5 Baca lebih lajut

Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas V Semester II

Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas V Semester II

Ucing keur ngadahar beurit, jejer dina kalimah tadi nyaeta ….. Ari nu sok ngigeulkeun wayang golek disebutna ….[r]

1 Baca lebih lajut

Latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 3 SD

Latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 3 SD

Upami mandi, awak kedah diruru sareng disabunan.. Awak diruru sangkan dakina ical.[r]

2 Baca lebih lajut

SOAL UTS BAHASA SUNDA KELAS 6

SOAL UTS BAHASA SUNDA KELAS 6

Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas.. monyet jeung kuya..[r]

3 Baca lebih lajut

SOAL UKK bahasa sunda kelas 3

SOAL UKK bahasa sunda kelas 3

Aya nu lumpuh musapir Bari sila sisi jalan Kadupak ku anu lolong Anu keur barang siar Neangan sandang pangan Anu lolong gebut labuh Nu kadupak katindihan Ku saha kadupakna jalma anu lu[r]

2 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...