RPH DST Tahun 2 - Sumber Pendidikan Unit 2 Haiwan

18  45  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard Kandungan

2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,

udara dan tempat perlindungan.

2. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

Aktiviti

Keperluan asas haiwan (Buku Teks – Halaman 25-27)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

3. Murid menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 17-19)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard Kandungan

2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,

udara dan tempat perlindungan.

2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Aktiviti

Vivarium Mini (Buku Teks – Halaman 28)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.

3. Murid menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard Kandungan

2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.

2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.

2. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

Aktiviti

Diet haiwan (Buku Teks – Halaman 30)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 3. Murid mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan

iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 20-22)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard Kandungan

2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.

2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.

2. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

3. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Aktiviti

Mobil Diet haiwan (Buku Teks – Halaman 31)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 3. Murid mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan

iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 20-22)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard Kandungan

2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang,

reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

Aktiviti

Rumahku Syurgaku (Buku Teks – Halaman 36-37)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 26-28)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(6)

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard Kandungan

2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang,

reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Aktiviti

Diorama Kami (Buku Teks – Halaman 38)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(7)

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard Kandungan

2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

Standard Pembelajaran

2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain

Aktiviti

Faedah Bersama-sama (Buku Teks – Halaman 42-43)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 30)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(8)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.2 Menghargai pelbagai haiwan disekeliling kita. Standard

Pembelajaran

2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara

tidak menganiaya haiwan.

Aktiviti

Sayangi Haiwan (Buku Teks – Halaman 44-45)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 31-32)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(9)

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Standard

Pembelajaran

2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan

anak dan bertelur.

Aktiviti

Bermulanya di sini (Buku Teks – Halaman 48-50)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(10)

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.3 Memahami tumbesaran haiwan.

Standard Pembelajaran

2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur.

2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.

2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK penulisan atau lisan

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan

anak dan bertelur.

2. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.

Aktiviti

Pengelasan Haiwan (Buku Teks – Halaman 51)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur.

3. Murid mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 34-35)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

(11)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Standard

Pembelajaran

2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak

dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.

Aktiviti

Dari kecil hingga dewasa (Buku Teks – Halaman 52)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 36)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

(12)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Standard

Pembelajaran

2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan

yang tidak menyerupai ibunya.

Aktiviti

Ibu dan anak (Buku Teks – Halaman 53-54)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan yang tidak menyerupai ibunya.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 37)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

(13)

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Standard

Pembelajaran

2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama

atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

Aktiviti

Tumbesaran Rama-rama (Buku Teks – Halaman 55-56) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 38-39)

(14)

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.3 Memahami tumbesaran haiwan.

Standard Pembelajaran

2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK penulisan atau lisan

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama

atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK penulisan atau

lisan

Aktiviti Katak, Oh, Katak! (Buku Teks – Halaman 57)

(15)

2. Murid merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

Kandungan 2.4 Memahami pergerakkan haiwan. Standard

Pembelajaran

2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.

2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat.

(16)

lisan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.

2. Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular

menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat.

Aktiviti

Gerak Haiwan (Buku Teks – Halaman 58-59)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan melompat.

3. Murid Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 40-41)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan

Standard

(17)

Standard

Pembelajaran 2.4.3 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. Objektif

Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan.

Aktiviti

Kemanakah Hendak Dituju? (Buku Teks – Halaman 60) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku

Aktiviti – Halaman 42)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

_________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

Tarikh Kelas Masa

(18)

Tajuk Haiwan Standard

Kandungan 2.4 Memahami pergerakkan haiwan. Standard

Pembelajaran 2.4.3 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. Objektif

Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan.

Aktiviti

Tanyalah Kawan (Buku Teks – Halaman 61)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di